አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት-05.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.6:53-56

ነቲ ባሕሪ ምስ ተሳገሩ ናብ ምድሪ ጌንሳሬጥ መጺኦም ነታ ጃልባ መልህቕ ሰዲዶም አቖምዋ። ካብ ጃልባ ምስ ወጹ እቶም ሕዝቢ ንኢየሱስ ብኡብኡ አለለይዎ። አብ ኩላ እታ ሃገር እናጎየዩ፥ ኢየሱስ አሎ ተባሂሉ አብ ዝሰምዑሉ ቦታ ሕሙማት ብዓራውቲ እናፆሩ ናብኡ ኼምጽኡ ጀመሩ። አብ ዝአተውዎ አቑሻት፥ ነቶም ሕሙማት አብ ዕዳጋታት የቕምጥዎም እሞ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ኪትንክፉ ይልምንዎ ነበሩ፥ እቶም ዝተንከፍዎ ዘበሉ ኹሎም ከአ ይሓውዩ ነበሩ።

  • አስተንትኖ

መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኩሉ ገሊያ እናዘወረ “ እቲ እዋን በጺሑ እዩ፤ መንግስተ አምላኽ ከአ ቐሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ፥ ብወንጌልውን እመኑ” እናበለ ይሰብኽን ይምህርን ከምዝነበረ ቃል አምላኽ የዘንትወልና። አብ መንገዲ አብ ገምገም ባሕሪ፡ አብ ከተማታት ሃገረሰባት ቃል አምላኽ ክሰብክ ተረኽበ። ። በዚ ኸአ ኩሎም እቶም ዝሰምዑዎን ዝረአይዎን በቲ ተጋባሩ ተደነቑ። ክርስቶስ ነቲ ቃል አምላክ ጥራይ ይአውጅ አይነበረን – እንታይ ደአ ንሱ ብርእሱ ሓደ ህልው ምስክር ናይ መንግስተ አምላክ ነብረ።
ካብ ጃልባ ምስ ወጹ እቶም ሕዝቢ ንኢየሱስ ብኡብኡ አለለይዎ – ንሕና ከም ክርስቲያን ነቲ ጎይታናን አምላኽናን አብ ሕይወትና ተአምር ንክሰርሕ ክነለልዮን ክንፈልጦን የድሊየና። አብ መዓልታዊ ጉዑዞና ክንስዕቦ – ክንቅበሎ የዲሊ፡፡ ፈውሲ ስጋን ነብስን ከምዘለዎ ክንአምን የድሊ።
ሕጂውን ክርስቶስ አብ መንጎና ተረኺቡ ነቶም ዝአምንዎን ዝኽተልዎን ናይ ምፍዋስን ምሕዋይን ምድኃንን ተግባራቱ ይቅጽል አሎ፡፡ ነዚ ናይ ምሕዋይን ምፍዋስን ተግባር ብኃይሊ መርንፈስ ቅዱስ ተደጊፉ፡ ቤተክርስቲያን አብ አባላታውን ከይተረፈ ትቕጽሎ አላ።ኢየሱስ አሎ ተባሂሉ አብ ዝሰምዑሉ ቦታ ሕሙማት ብዓራውቲ እናፆሩ ናብኡ ኼምጽኡ ጀመሩ ይብለና አብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል አምላኽ፡ምኽንያቱ አብ ክርስቶስ ፈውሲ ከምዘሎ ስለዝአመኑ፡ ንሱ እቲ ዘድሕን ዝፍውስ ሃይሊ ከምዘለዎ ስለዝአመኑ። ከምኡውን ዘፈር ክዳኑ ጥራይ ኪትንክፉ ይልምንዎ ነበሩ፥ እቶም ዝተንከፍዎ ዘበሉ ኹሎም ከአ ይሓውዩ ነበሩ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕና እግዚአብሔር ፍሉይ ጸጋ ሂቡና ዘፈር ክዳኑ ዘይኮነ አብ ቅድሚ አምላክ ቀሪብና ብንስሓ ተሓጺብና – ብርእሱ ክርስቶስ – እንኩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ እናበለ ስጋኡን ደሙን ብምምጋብን ምስታይ ናይ ነብስን ስጋን ሕውየት ክንረክብ አዚዙና ኢዩ። ስለዚ ወትሩ አቅድሚኡ ቀሪባን ነዚ ዝገበረ አምላክ እናመስገና ስጋኡን ደሙን ብምምጋብን ምስታይን ክንሓዊ ክንፍወስ ናብኡ ንቅረብ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.