አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 06.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.7:1-13

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ትእዛዝ እግዚአብሔርን ስርዓት ሰባትን ይምህረና። ፍሪሳውያን ገለ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጹ መምህራን ሕግን ንገለ ደቂ መዛሙርቲ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሥርዓት ዓበይቲ አግዲሎም ብዘይ ተሓጽባ አእዳው እንጌራ ክበልዑ ረአይዎም፡ አብ መአዲ ንኽሳተፉ አእዳዎም ክሕጸቡ ነይሩዎም፡ ነዚ ዝተዓዘቡ መምህራን ህግን ፈሪሳውያንን ድማ “ ስለምንታይ ደቀ መዛሙርትኻ ሥርዓት ዓበይቲ ዘይሕልዉ፧ አእዳዎም ከይተሓጽቡ ኸአ እንጌራ ዚበልዑ፧” ኢሎም ክሓተትዎ ንርኢ። በቲ ደጋዊ ሥርዓት ወይ ሥርዓት ሰብ ብዘይምፍጻሞም ፈሪሳውያንን መምህራን ሕጊን ይዕንቀፉ። ክርስቶስ ጎይታ ሕጊ ምኻኑ ካብዚ ማእሰርቲ ነጻ ከውጸኦም ከምዝመጸ አይስተውዕሉን። ሥርዓት ደቂ ሰባት እሱራት በራዩ ይገብረካ። ሕጊን ሥርዓት አምላኽ ግና ነጻነት ይህበካ። ኢየሱስ ነቲ ሕቶኦም ንምምላስ ንትንቢት ኢሳይያስ ብምጥቃስ ከምዚ እንዳበለ ክምልሰሎም ተረኽበ፦ “ እዚ ሕዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፥ ልቡ ግና ኻባይ አዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ግናኸ ምህሮ ሥርዓት ሰብ እናመሃሩ፥ ብኸንቱ የምልኹኒ” ዝበሎ ኢሳይያስ ብዛዕባኹም ጽቡቕ ተነበየ እናበለ ክውቕሶም ይርከብ። እግዚአብሔር እቲ ደጋዊ ተግባራትና ዘይኮነ ልባትና ኢዩ ዝደሊን ዝብህግን፡ ኦ አምላኽ መሥዋዕቲ ባህ አይብለካን ኢዩ፥ ንመሥዋዕቲ ምህራርውን አይትብህጎን ኢኻ፥ እትብህጎ እንተ ትኸውን ግና መቅረብኩልካ ነይረ እናበለ ዳዊት ክዝምር ንረኽቦ። መዝ.50:16
እግዚአብሔር ካባና ዝደሊዮ ብፍቕሪን ካብ ሊብና ብዝነቐለ ሓቀኛ ዝኾነ እምነትን – ተገዚእና ክንጎዓዝ ኢዩ። ዝለዚ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ናይ አፍ – ናይ ጃህራ ክርስትና ከይከውን። አብ ሕይወትና አየናይ ሕጊ ኢና ነቅድም፧ ነቲ ናይ አምላኽ ወይስ ነቲ ናይ ደቂ ሰባት፧ ነቲ እሱርን ባርያን ዝገብረካ ሕጊ – ወይስ ነቲ ነጻ ዝገብረካ ሕጊ አምላኽ፧ ነቲ ምእንቲ ኽብሪ ደቂ ሰባት ዝግበር አኽብሮት ሕጊ – ወይስ ነቲ ሓቂ ምስ አምላኽ ዘሕብረካ ሕጊ፧ ዝለዚ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ብፍርሂ ተደፊእና አንጻር ሕልናና ትእዛዝ አምላኽ ኃዲግና ሥርዓት ሰብ ከይንሕሉ፧ እቲ ክንፈርሆ ዘለና አብ ቅድሚ አምላኽ ብትብዓት ዘቁመና አብ ፍቅሪ ዝተመስረተ ሕጊ አምላኽ ኢዩ። ሥርዓት ደቂ ሰባት ክንሕሉን ክነኽብርን ክንብል – ትእዛዝ አምላኽ ከይነፍርስ – እዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ይምህረና አሎ።
ካብ ፈሪሳውያን ሓደ ምሁር ሕጊ “ መምህር! ካብ ኦሪት አየነይቲ ትእዛዝ ትዓቢ፧” ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከአ “ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብምሉእ ልብኻን፥ ብምሉእ ነፍስኻን፥ ብኹሉ አእምሮኻን አፍቅሮ። እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚአ እያ። እታ እትመስላ ኻልኤይታ ድማ “ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ አፍቅሮ” እትብል ኢያ፡ እናበለ ይምልሰሉ። እዚ ሕጊ ኢዩ ሎሚ ንዓይን ንዓኹም ጎይታናንን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተና ዘሎ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ብምሉእ ልብና፥ ብምሉእ ነፍስናን ክፍቅሮ፥ ከምውን ንኃውናን ኃፍትና ከም ነፍስና ክነፍቅሮም።
ጴጥሮስን ዮሓንስን አብ ግብረ ሓዋሪያት መዕራፍ ግ.ሓ. 4:1-20 አብ ቅድሚ መጋባእያ ካህናትን መካንንትን ሽማግለታትን ቀሪቦም ብዛዕባ ኢየሱስ ብትብ ዓት ምስ መስከሩ አብ ህዝቢ አዝዩ ከይውረ – ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሓደ እካ ከይነግሩ ወይ ከይምህሩ እናበሉ ምስ አዘዝዎም “ ጴጥሮስን ዮሓንስን ከአ “ ካብ አምላኽ ፥ ንዓካትኩም ምስማዕ – አብ ቅድሚ አምላኽ ቅኑዕ እንተዳ ኾይኑስ እስከ ባዕልካትኩም ፍረዱ። ንሕና ግና ነቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ክንሓድግ አይኮነልናን ኢዩ” እናበሉ መለሱሎም። ግ.ሓ. 4:1-20

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.