አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 07.2018

ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ነቶም ሕዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ከምዚ በሎም፦ “ ኹልኹም ስምዑኒ፥ አስተውዕሉውን። ካብ ሰብ ዚወፅ እዩ ንሰብ ዜርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዚአቱስ ገለ እካ ኼርክሶ አይክእልን እዩ፥ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።” ካብቶም ሕዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስ አተወ ድማ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላ እዚ ሓተትዎ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎም፦ “ንሳኽትኩምውንዶ ክሳብ ክንድዚ አይትስትወዕሉን ኢኹም፧ ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዚአቱ ኹሉ ኼርክሶ ከም ዘይክእልዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧  ምኽንያቱ ብኸብዲ አቢሉ ንግዳም እዩ ዚወፅእ እምበር ናብ ልቢ አይወርድን እዩ። በዚ ንኹሉ ምግቢ አንጽሐ። ከምዚ ድማ በሎም፦ “እቲ ንሰብ ዜርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዚወጽእ እዩ። ምክንያቱ ኻብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፋእ ሓሳብ፥ ምንዝርና፥ ስርቂ፥ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ስስዕቲ፥ ክፍአት፥ ተንኮል፥ ስድነት፥ ቅንኢ፥ ሕሜት፥ ት ዕቢት፥ ዕሽነት ይወፅእ። እዚ ኹሉ ኽፋእ ካብ ውሽጡ እዩ ዚወጽእ፥ ንሰብ ከአ የርክሶ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.