አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 07.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማር.7: 14-23

ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ነቶም ሕዝቢ ናብኡ ጸዊዑ ከምዚ በሎም፦ “ ኹልኹም ስምዑኒ፥ አስተውዕሉውን። ካብ ሰብ ዚወፅ እዩ ንሰብ ዜርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዚአቱስ ገለ እካ ኼርክሶ አይክእልን እዩ፥ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።” ካብቶም ሕዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስ አተወ ድማ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ምስላ እዚ ሓተትዎ። ኢየሱስ ከአ ኸምዚ በሎም፦ “ንሳኽትኩምውንዶ ክሳብ ክንድዚ አይትስትወዕሉን ኢኹም፧ ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዚአቱ ኹሉ ኼርክሶ ከም ዘይክእልዶ አይትፈልጡን ኢኹም፧ ምኽንያቱ ብኸብዲ አቢሉ ንግዳም እዩ ዚወፅእ እምበር ናብ ልቢ አይወርድን እዩ። በዚ ንኹሉ ምግቢ አንጽሐ። ከምዚ ድማ በሎም፦ “እቲ ንሰብ ዜርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዚወጽእ እዩ። ምክንያቱ ኻብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፋእ ሓሳብ፥ ምንዝርና፥ ስርቂ፥ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ስስዕቲ፥ ክፍአት፥ ተንኮል፥ ስድነት፥ ቅንኢ፥ ሕሜት፥ ት ዕቢት፥ ዕሽነት ይወፅእ። እዚ ኹሉ ኽፋእ ካብ ውሽጡ እዩ ዚወጽእ፥ ንሰብ ከአ የርክሶ

 

  • አስተንትኖ

ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማዕቱን ሓዋሪያቱን ብዛዕባ ስርዓት ሰብን – ስርዓት አምላኽን ድሕሪ ሚሂሩ፡ አብ ማርቆስ 7፡3-4 ትእዛዝ አምላኽ ሓዲጉኩም ትእዛዝ ደቂ ሰባት ትሕልዉ አለኹም” ኢሉ ድሕሪ ወቒሱዎም፡ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መቀጸልታ ናይዚ ነቲ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘንጽሕን ዘርክስን እንታይ ምኻኑ ክገልጸሎም ይርከብ። ከምዚ እናበለ ኸአ የሰምዓሎም፦ ኹልኹም ስምዑኒ፥ አስተውዕሉውን። ካብ ሰብ ዚወፅ እዩ ንሰብ ዜርክሶ እምበር፡ ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝአቱስ ገለ እካ ኼርክሶ አይክእልን እዩ፥ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ” ይብሎም።”
ሓዋሪያት ግና ነዚ መልእክቲ እዚ አይርድእዎን። ካብቶም ሕዝቢ ፍልይ ምስበሉ እንታይ ማለትካ ኢዩ እናበሉ ክሓትዎ ይርከቡ። ክርክስቶስ እምበአር ከምቲ መማህራን ሕጊ ዝምህርዎ ንሰብ ዘርክሶ እቲ ካብ ደገ ዝመጸእ ወይ ዝአቱ ዘይኮነስ – እቲ ካብ ውሽጢ ሰብ ዝወጽእ ምካኑ ይምህሮም። ከምዚ እናበለ ከአ እቲ ሓቀኛ ናብ እግዚአብሔር ዝወስድ ሓድሽ ትምህርትን ሓድሽ መገዲን ይኸፍት።
አብ ቅድሚ አምላኽ መሰረታዊ ዝኾነ ሕጊ እግዚአብሔር አየናይ ምኻኑ ይገልጽ። ሓውናን ኃፍትናን ከየኽበርና ንእግዚአብሔር አምላኽና ክነኽብርን ክነፍቅርን አይንኽእል። ስለዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱ ካብ ልብና ዝነቐለ ለውጢ ንኽክገቢር ብምጽዋዕ ትምህርቱ ይዛዝም “እቲ ንሰብ ዜርክሶ እቲ ኻብ ሰብ ዚወጽእ እዩ። ቐጺሉ ከአ ኢቲ ብሓቂ ንወዲ ሰብ ዘርክሶን ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቆን ኅጢአት ይዝርዝር። ምንዝርና፥ ስርቂ፥ ቅትለት፥ ዝሙት፥ ስስዕቲ፥ ክፍአት፥ ተንኮል፥ ስድነት፥ ቅንኢ፥ ሕሜት፥ ትዕቢት፥ ዕሽነት ……………
‘ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንነፍሲ ወክፍና ሰብ ዘርክሶ ካብ እግዚአብሔር ዘርቕና ተግባራትና – እቲ ካብ ውሽጢ ልባትና ዝወጽእ ክፋአት ደአምበር እቲ ካብ ደገ ዝአቱ ከምዘይኮነ ይምህረና። እቲ አብ ውሽጢ ልባትና ዝርከብ ናይ አንነት – ናይ ፍልልይ፡ ጽልኢ – ሕማቕ ሓሳባት ወዘተ እዚ ኢዩ እት አብ ህይወትና ሰላም ዝከልአና። ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝፈሊየና። ቃል አምላኽ ስለዝሰበኸና ተአኪብና ስለዝጸለና ጥራይ እሙናት ከይመስለና። አብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙናት ዝገብረና ንጽሕና ልባትና ተግባራትና፡ ምስ አሕዋትና ዘለና ርክብ፡ ኢዩ። እቲ ብዝተፈላለየ ሓሳብትን ተግባራትን ዝረኸሰ ልባትና ብምስጢረ ንስሓ ምስ ዝሕጸብ ኢዩ። አብ ሕጊ ደቂ ሰባት ስለዝደረቕና እግዚአብሔር ዝሓዝና አይምሰልና፡ እግዚአብሔር አብቶም ንጹሓትን፤ መሓርትን፤ ገበርቲ ሰላምን፤ ወትሩ ንሰላም ንዕርቒ ቁሩባት ዝኾኑ ኢዩ ዘሎን ዝነብርን።
ሓድሽ ልቢ ኽህቦም፥ ሓድሽ መንፈስ ድማ አብ ውሽጦም ክኅድረሎም እየ። ካብ ሰብነቶም እምኒ ልቢ ኸውጽእ፥ ናይ ሥጋ ልቢውን ክህቦም እየ። ሽዑ ብትእዛዘይ ኪመላለሱ፥ ንትእዛዛተይ ከአ ኽሕልውዎን ኪገብርዎን እዮም፡፤ ንሳቶም ሕዝበይ ኢኾኑ እዮም፥ አነውን አምላኾም ክኸውን እየ። ነዚ ኢዩ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽና ዝጽዋዓና ዘሎ። እምበአር አብ ቅድሚኡ ቀሪባና ንእግዚአብሔር ዝፈርህን ዘኽብርን ሓድሽ ልቢ ንክህበና ንለምኖ። ልባትና ብመንፈስ ሓቅን ቅንዕናን ትሕትናን ተመሪሑ ምእንቲ ክጎዓዝ አብ ውሽጢና ሓድሽ መንፈስ ከሕድረልና ንለምኖ። “እቲ ንሰብነትና ዘርኽስ እቲ አብ ውሽጢና ዘሎ ክፍአት ኃጢአት ምኻኑ አሚና አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ብኃጢአትና ተነሲሕና ብትእዛዛቱ ተመሪሕና ምእንቲ ክንጎዓዝ እግዚአብሔር ብ አማላድነት ቅድስቲ ድንግል አምሪያም ጸጋታቱ ይሃበና። አሜን

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.