አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 08.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማር.7:24-3

ኢየሱስ ካብኡ ተላዒሉ ናብ ሃገር ጢሮስን ሲዶናን ከደ። ናብ ቤት ምስ አተወ፥ ሓደ እካ ኺፈልጦ አይደለየን፤ እንተኾነ ኪኅባእ አይከአለን። ሽዑ ጋል ርኹስ መንፈስ ዝኃደራ ሓንቲ ሰበይቲ ብዛ ዕባ ኡ ሰሚ ዓ መጸት፥ አብ እግሩ ተደፊ አውን ሰገደትሉ። እታ ሰበይቲ አብ ሲሮፈንቂያ ዝተወልደት ግሪኻዊት ነበረት። ካብ ጋላ ጋኔን ኬውፅአላ ኸአ ለመነቶ። ኢየሱስ ድማ “ እንጌራ ውሉድ አል ዒልካ ነኽላባት ምሃብ ጽቡቕ አይኮነን እሞ፥ ኅደጊ፥ ቅድም እቶም ውሉድ ይጽገቡ” በላ። ንሳ ድማ “ እወ” ጎይታይ፥ አኽላባትውን እንተኾኑ፥ ካብቲ አብ ትሕቲ መአዲ ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም” ኢላ መለሰትሉ። ንሱ ድማ “ እዚ ቓል እዚ ብምባልኪ፥ እቲ ጋኔን ካብ ጋልኪ ወፂኡ እዩ እሞ ኺዲ” በላ። ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ከአ እቲ ጋኔን ወጺኡ፥ እታ ጋል ድማ አብ ዓራት ጎቦ ኾይና ረኸበታ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንቲ ወጻእተኛ ወይ ካብ ዓሌት ዕብራውያን ዘይኮነት ዘይአማኒት ሰበይቲ ወላካ በቲ ግዜ እቲ ብሕጊ ዝተኸልከለ እንተነበረ ክግደሰላን ክቕበላን ክሰምዓን ንርኢ። መጀመርታ እካ እንተዘይደለየ እታ ሰበይቲ ተስፋ ብዘይምቕራጽ ዝለዝሓተተት እምነታ ዝለዝገለጸት ዝደለየቶ ትረክብ ንዕዘብ። እቲ “ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ካሕኩሑ ኪረሃወልኩም እዩ፡ዝብል ቃል አምላክ አብዛ ሰበይቲ እዚአ ተፈጺሙ ንርእዮ። ክርስቶስ እምበአር ካብዛ ናይዛ ሰበይቲ ኩነታት ተበጊሱ አዒንቲ ሓዋሪያትን አይሁድን ካብቲ ልምዳዊ አተሓሳስባ ወጺኦም አብ ፍቅሪ ዝተመስረተ ሓድሽ አተሓሳስባ ከጥርዩ ይሰርሕን ይምህርን። ሓንቲ ሰበይቲ ናብ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪባ ሓገዝ ትሓትት። በትወሳኺ ንሳ ግሪኻዊት ከምዝነበረት ማለት አማኒት ከምዘይነበረት ማርቆስ ይገልጽ። ጋላ ርኹስ መንፈስ ሓዲሩዋ ስለዝነበረት ከአ አብ እግሩ ተደፊአ ነቲ ርኹስ መንፈስ ወይ ጋኒን ከውጸአላ ትልምንን ትሓትትን።
መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብቲ አብቲ ሕጊ ሃይማኖቱ እሙን ብሙኻን። “ እንጌራ ውሉድ አልዒልካ ነኽላባት ምሃብ ጽቡቕ አይኮነን እሞ፥ ኅደጊ፥ ቅድም እቶም ውሉድ ይጽገቡ” በላ። ክርስቶስ ብቃላቱ ነዚ የረጋግጸላ – ብኻሊእ አዘራርባ ሓንቲ አደ እንጀራ ካብ አፍ ደቃ አሕዲጋ ነኽላባት ክትህቦም አይከአላን ኢዩ ይብላ። አብዚ እቶም ዉሉድ ዝብሎም ዘሎ ዕብራውያን ክኾኑ ከለዉ እቶም አኽላባት ከአ እቶም አሬሜን ወይ ዘይአመንቲ ማለት ኢዩ።
እዛ ሰበይቲ እዚአ ግና ተስፋ ከይቆረጸት ምስቲ ክርስቶስ ዝበሎ ትሰማማዕን ትአምንን። ግና ነቲ መልሲ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሓቂ ተስዕበሉ። “ እወ” ጎይታይ፥ አኽላባትውን እንተኾኑ፥ ካብቲ አብ ትሕቲ መአዲ ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም” ኢላ ትምልሰሉ። እወ አነ ካብቶም ዘይአምኑ ወይ አክላባት ትብሎም ዘለካ ክፋል ሕብረተሰብ ኢየ ግና “ ነቲ ካብ ዉሉድ ዝወደቐ ተረፍ ንኽምገብ መሰል አለኒ እናበለት ትምልሰሉ። ክርስቶስ እቲ እምነታ ርእዩ “ እዚ ቓል እዚ ብምባልኪ፥ እቲ ጋኔን ካብ ጋልኪ ወፂኡ እዩ እሞ ኺዲ” አብ ማቴዎስ እንተረ አና “አቲ ሰበይቲ ፥ እምነትኪ ዓቢይ እዩ፥ ከምቲ ዝደሌኽዮ ይኹነልኪ” ኢሉ መለሰላ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ – አብ ቅድሚ አምላኽ ዛድቕ ኃጢአተኛ ቀይሕ ጸሊም ከምዘየለ የረድአና፡፡ ኩሉ ብእምነት አብ ቅድሚ አምላክ ዝቐርብ እቲ ንኹሉ ዝተወፈይ ድኅነት ተሳታፊ ይኸውን። እቲ እንጌራ አምላኽ ዝብሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ – ህያብ ፍቕሪ አምላኽ ምኻኑ አሚና ብ እምነት አብነት ናይዛ ሰበይቲ ተኸቲልና አብ ቅድሚ አምላክ ቀሪባን ክንቅበሎ ንዕደም አለና። ኹሉና ብሓቂ ንኩሉ ጉድልነትና ተቐቢልና ብእምነት አብ ቅድሚኡ ክንቐርብ ነቲ ነጻ ዝኾነ ፍቕሪ አምላኻ ክንቕበል ንዕደም ኣለና። ስለዚ ክርስቶስ ሎሚ ካብቲ ግዝኣት ኃጢአት ወጺና ብንስሓ ብጸሎት ብልመና ናብቲ ግዝአት አምላኽና ክርስቶስ ክነምርሕ ይሓተና አሎ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.