አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 9. 2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማር.7:31-ፍ

ከም ብሓድሽ ድማ ካብ ሃገረ ጢሮስ ወጸ፥ ብሲዶና አቢሉ ኸአ ብ ማ እከል ደካፖሊስ ዚበሃል ሃገር ናብ ባሕሪ ገሊላ ኸአደ። ሓደ ጸማምን ዓባስን ናብኡ አምጺኦም ኢዱ ኼንብሩሉ ለመንዎ። ካብቶም ሕዝቢ ንበይኑ ፍልይ አቢሉ ድማ አጻብዑ አብ አእዛኑ አንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ።
ናብ ሰማይ ቁሊሕ ኢሉ ብርኅራኀ አተንፊሱ ኸአ “ኤፋታ” ማለት “ተኸፈት” በሎ። ሽዑ አእዛኑ ተኸፍታ፥ ማ እሰርቲ ልሳኑ ድማ ተፈትሐ፥ አጽርዩውን ተዛረበ። ንሓደ እካ ኸይነግሩ ኸአ ብጽንዕ አዘዞም። እቶም ሕዝቢ ጋን ብመጠን እቲ ዝኸልከሎም አዝዮም አውረዩ። ንሳቶም ከአ “ንኹሉ ጽቡቕ ገበሮ፥ ጸማማት ከም ዚሰም ዑ፥ ዓባሳት ከም ዚዛረቡ ገበረ” እናበሉ አመና ይግረሙ ነበሩ።

አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኻ ከምቲ ዝሰማዕናዮ – ንኢየሱስ ሓደ ጽማምን ዓባስን ናብኡ አምጺኦም ኢዱ ኼንብረሉ ይልምንዎ። አብ ቅድሚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽሓዊ ይቀርብ። ክርስቶስ ተቀቢሉ ካብቶም ሕዝቡ ንበይኑ ፍልይ አቢሉ ከአ ይወስዶ። አብዚ አብ መንጉኡን አብ መንጎ እቲ ጸማምን ዓባስን ግላዊ ርክብ ከምዝህሉ ይገቢር። አብዚ ነፍሲ ወክከፍና አብ መዓልታዊ ሕይወትና ምስ ክርስቶስ ጎይታና ግላዊ ርክብ ክህልወና ከምዘለዎ የረድአና። ክርስቶስ ዓርኪ ድካታትን ድኹማትን ነቲ ዓባስን ጸማምን ብፍቅሪን ምሕረትን ይጥምቶ። ንሕናውን እዚ ፍቅሪ እዚ – እዚ ምሕረት እዚ ንቕንቅበል አብ ቅድሚኡ ክንቅወርብ ይግበአና። ብተወሳኺ አብነት ክርስቶስ ጎይታና ተኸቲልና ነቶም ጸጉማትን ድኹማትን አኃዋትናን አኃትናን ብፍቕሪ ሓገዝና ክነወፍየሎም ክርስቲይናዊ ሓላፍነትና ምኻኑ ሎሚ በዚ ቃል አምላኽ ንመሃር። ክርስቶስ ነቲ ዓባስን ጸማምን ካብቶም ሕዝቢ ንበይኑ ፍልይ አቢሉ ድማ አጻብዑ አብ አእዛኑ አንቢሩ ጡፍ ኢሉ ልሳኑ ተንከዮ። ንሰማይ ናብ አቡኡ ብምጥማት ከአ ብርኅራኀ አተንፊሱ ኸአ “ኤፋታ” ማለት “ተኸፈት” በሎ። ብሓንቲ ቓል ከአ ክሰምዕን ክርእን ኪኢሉ። እዚ ነቲ አብ ማቴዎስ 8፡8 እንረኽቦ ‘እቲ ሓለቓ ሚእቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕረበሉ ልመና ማለት “ጎይታይ! ንስኻ ናብ ቤተይ ክት አቱ አይበቐእን እየ፥ ግና ሓንቲ ቓል ጥራይ ደአ ተዛረብ፥ ወደይ ድማ ኺሓዊ እዩ። ማቴ. 8. 8 ዝበሎ አብዚ ዓባስን ጸማምን ተፈጺሙ ንረኽቦ። ሓንቲ ቓል ጥራይ ደአ ተዛረብ፥ ወደይ ድማ ኺሓዊ እዩ።

ዝኸበርኩም አኃውትን አኃትን ልሚውን ንሕና አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና እምነትና ብዝተፈላለየ መገዲ ብምርጫና ዓባሳትን ጸማማትን ኮይና ክንርከብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ዝርኢ ቅዱስ ቃል ኢዩ። ክርስቶስ ሎምውን ናይ ነፍሲ ወከፍና ጸገምን ሕማማን ድኻምን ይፈልጥ – ስለዚ ብቃላቱ ገሩ ሕጂውን እንተኾነ “ተኸፈት” እናበለ ንቃል አምላኽ ንምስማዕ ቁርባት ንክንከዊን ይ ዕድመና አሎ። ቃል አምላክ አባና – አብ ስድራና – አብ ስርሕና – አብ መዓልታዊ ሕይወትና ንኽህብ ይጽውዕ አሎ። ክርስቶስ እምነትና ከምቲ ዝግባእ ክነብሮን ነቲ ትሑት ዝኾነ ሕይወት ክርስቶስ ክንስዕብን – አሰሩ ክንክተልን ይጽወዓና አሎ። ስለዚ ካብቲ ትዕቢትን – ንዓይ ይጥዓመኒን ወጺእና ናብኡ ቀሪብና ምሕረት ክንልምን ይጽወ ዓና አሎ። አብዚ ዓለም እዚ ካብ መንፈሳዊ ክርስቲናዊ ሕይወትና ዘዛናብ ሉና ዘልሙስናን ዘጽሙሙናን ናይዚ ዓለም እዚ ሻቕሎት ወጺና። እምነትና ብሓጎስ ንክነብሮ ንጽዋዕ አለና። ነቲ ምእንታና ሰብ ብዝኮነ ወድ አምላኽ ለሚውን አብ መንጎና ከምዘሎ አሚና ክንጋዓዝ ንዕደም። በዚ መዓልቲ እዚ እምበአር አፍና ኽፊትና ነቲ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝጸዋዓና ጎይታ ክንሰብኽ ይጽዋዓና አሎ። ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ኅሩይ ወለዶ፥ ናይ ንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝቢ፥ ጥሪት አምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም። 1 ጴጥ. 2፡9

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.