አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 10.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ማር.8.1-10

በቲ ቕነ እቲ ኸም ብሓድሽ ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ተኣከበ፥ ዚብላዕ ኣይነበሮምን እሞ ኢየሱስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ጸዊ ዑ ከምዚ በሎም፦ “ እዞም ሕዝቢ እዚ ኣቶም ምሳይ ካብ ዚቕንዩ ሠለስተ መዓልቲ ኾይኑ እዩ፤ ዚብላዕ ከአ የብሎምን እሞ የደንግጹኒ አለዉ። ገለ ኻብ አቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ እዮም እሞ፥ ጸሞም ነናብ ቤቶም እንተ አፋነኽዎም አብ መገዲ ኪሰንፉ እዮም”፡፤ ደቂ መዛሙርቱ ኸአ “ ነዚ ኹሉ ሕዝቢ ሕዝቢ እዚ አብዚ በረኻ እንጌራ ከኢጽግብ ዚኽ እል መን ኢዩ፧” ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ “ ክንደይ ዚአክል እንጌራ አሎኩም፧” ኢሉ ሓተቶም፥ ንሳቶም ከአ “ ሸብዓተ “ በልዎ። ነቶም ሕዝቢ አብ ምድሪ ኺቕመጡ አዘዞም። ነተን ሾብዓተ እንጌራ ወሲዱ አመስጊኑ ቖሪሰ፥ ንደቂ መዛሙርቱ ኼቕርበሎም ሃቦም፥ ንሳቶም ከአ ነቶም ሕዝቢ አቕረቡሎም:: ቁሩብ ዓሣውን ነበሮም፥ ንእኡ ድማ ባሪኹ፥ ኬቕርbሎም አዘዘ። በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቕርስራስ ከአ ሽናአተ መሶብ መሊኦም አልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸአ አርባዕተ ሽሕ ዝኾኑ ነበሩ። ሽዑ ድማ አፋነዎም። ድኅሪዚ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ሃገር ደልማኑታ” ኸደ።

 

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኻ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብተአምራት አርባዕተ ሽሕ ዝአክል ሕዝቢ ከም ዝመገበ የዘንቱወልና። ማርቆስ ነዚ ተአምር እዚ ንኻልአይ ግዜ የዘንትዎ። ብዙሕ ሕዝቢ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዕ ንሳልሳይ መዓልቱ ምስኡ ምስ ተአከበ ስብላዕ ዝለዘይነበሮም ክርስቶስ ጎይታ ክድንግጸሎም ንርኢ፡፡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጸገም ናይ ሕዝቡ ይስምዖ። ናቱ ይገብሮ። የድንግጽዎ። እቲ ጸገም ይረአዮ፡ ምኽንያቱ ንሰለስተ መዓልቲ ምስኡ ስለዝገበሩ። ክብዚ ስምዒት እዚ ተበጊሱ እምበአር መፍትሒ ከናዲየሉ ንሓዋሪያቱ ብምጽዋዕ “ ገለ ኻብ አቶም ካብ ርሑቕ ዝመጹ እዮም እሞ፥ ጸሞም ነናብ ቤቶም እንተ አፋነኽዎም አብ መገዲ ኪሰንፉ እዮም” እናበለ ብዛ ዕባኦም ክሓስቡ ይውከሶም። ሓዋሪያት መፍቲሒ አይረአዮምን። እቲ መፍትሒ ኩል ዝኾነ አምላኽ ምስኦም ከምዘሎ አይርድኡን። አይዘከርዎን። ከምቲ እግዝኣብሔር ንሕዝቢ ኢስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ብጥሜትን ጽምእን ከይጥቅዑ ንሱ ምስኣታቶም ከም ዝጉዓዝን ከዝፍቅሮም ዝሓልየሎምን ከፍልጦም አብ ምድረበዳ ብማና ዝመገበኦም አምላኽ ነቲ ካብ ከውሒ ማይ ብምንታዕ ጽምኦም ዘርወየ አምላኽ ዝረስዑ፡ ሓዋሪያትውን ነቲ ዝሓለፈ ተአምራት ብምርሳዕ “ ነዚ ኹሉ ሕዝቢ እዚ አብዚ በረኻ እንጌራ ኬጽግብ ዚኽእል መን ኢዩ፧” እናበሉ ክምልሱ ይርከቡ። እዚ ሕቶ ናይ ሓዋሪያት ሕጂውን አባና – አብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ኢዩ። ብፍላይ አብቶም አገልገልቱ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዘጋንፈና ሃቂ ኢዩ። ነቲ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና አገልግሎትና ሓዋሪያዊ ተልእኾና ዘጋንፈና ጸገማት እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ምሳና ከምዘሎ ንርስዕ። አብ ሓደ ተሓጺርና ንተርፍ፡፤ ንጸገማትና ጸገማት አኅዋትን አኃትን ንኽንፈትሕ ክንደይ መገዲ ከምዘሎ ንርስዕ። ፈተነታት ካብ ምግባር ንቑጠብ ምኽንያቱ ኢቲ ሓይሊ አምላኽ ካባና ርሑቕ ዘሎ ኾይኑ ይስመዓና። በዚ ከአ ነቲ አባናን አብ አሕዋትናን ዘጋንፍ ጸገም ክንፈትሖ የጸግመና። ነቲ ናይ አኅዋትና አኃትና መንፈሳዊ ጥምየት ጽምኢ ንኽነርዊ ገደል ይኾነና።

ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እዞም አብ ማርቆስ ክርስቶስ ጎይታ ዝድንግጸሎም አሕዛብ ገዘኦም – መዓልታዊ መግቦም ብምርሳዕ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዑ ዝመረጹ ኢያታቶም። ካብኡ ክፍለዩ አይመረጹን። አብኡ ገለ ፍሉይ ነገር ስለዝረአዩ – ምኽንያቱ ንሱ ሕይወት ዝህብ ቃል – ጥመይትካን ጽምእኻን ዘርዊ መግቢ – መስተ ነሩዎ። ዝለዚ ኢዮም ከአ አብ በረኻ ንሰለስተ መዓልቲ ዝአክል ዝስዕብዎ። ስለዚ ነቲ ሾባዓተ ዝአክል እንጌራ ነቶም ሕዝቢ አብ መሬት ክቕመጡ ብምእዛዝ – ነቲ እንጌራን ዓሳን ወሲዱ አመስጊኑ ቖሪሱ፥ ንደቂ መዛሙርቱ ኼቕርበሎም ተረኽበ። ንሳቶም ከአ ነቶም ሕዝቢ አቕረቡሎም:: እዚ ኸአ ነቲ መጻኢ ናይ ሓዋሪያት ተልእኾ የመልክት። ቤተክርስቲያና ከ እዚ ካብ ሓዋሪያት ተቀቢላ ሎሚ ሕብስትን ወይኒን በታምራታዊ መገዲ ናብ ስጋን ደምን ክርስቶስ ብምቕያር ትምግበና አላ። ነዚ መግቢ እዚ መዓልታዊ ትሰርዓልና ትርከብ፡፤ እግዝኣብሔር ኵሉ ዝፈልጥ አምላኽ ብምኳኑ ወዱ ብምስዳድ ጥሜትናን፤ ጽምእናን፤ ከርዊ ፤ ወዱ ከም ዝብላዕ እንጌራን፤ ከም ዝስተ ማይ ኮይኑ ለኣኸልና። ሎሚ ንሕና ክንደይ ኢና እዚ ሓቂ እዚ አብ ክርስቶስ እንርእዮ። ስጋብ ክንደይ ኢና አብኡ ሕይወት ዝህብ ቃል – ጥመትናን ጽምእና ዘርዊ መግቢን መስተን ከምዘለዎ አሚና መዓልታዊ ናብኡ ንጎዪ። ስጋብ ክንደይ ኢና ነቲ አብ መ ዓልታዊ ሰሙናዊ ዝስርዓልና መግቢ ሕይወት ማለት ስጋኡን ደሙን እንምገብ። እምበአር ሎሚውን ክርስቶስ ምእንቲ እቲ ሓላፊ መግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለለማዊ ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸዓሩ ዮሓ.6, 27 e ምኽኒያቱ እቲ ኻብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዚህብ ናይ አምላኽ እንጌራ ምኻኑ ይገልጸልና አሎሞ ሃየ ኩሉና ነዚ መግቢ እዚ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ንመገቦ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.