አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 11.2018

ሰንበት ዘዓቢ ጾም

 

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ 6: 1 -19

ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቑ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከሎኻ እቶም ግቡዛት፥ ብሰብ ምእንቲ ኺና አዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ ጸሎትን ዓበይቲ መገድታትን ከም ዚገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን ክትምጽውት ከሎኻ የማይነትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ፡፡
እቶም ግቡዛት ብሰብ መንቲ ኺረኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገዲን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸለኩምከም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥውር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ ኢዩ።
ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዝመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝሑ። እምበርከ ኣቦኹም ከይለመንክምዎ፥ ዜድሊየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፥ ኣይትምሰልዎም ……………..።

 

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኃውትን አኃትን ሰንበት ዘዓቢ ጾም ተባሂላ ትጽዋዕ: አብዚ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ ብፍሉይ መገዲ ከመይ ገርና ከም እንምጽውት – እንጽሊ- ከም እንጸውም ይምህረና፡: ከመይ ገርና እምበአር ምጽዋትና አብ ቅድሚ አምላኽ ንፍጽም። ምእንቲ ደቂ ሰባት ክርእዩልና ኢልና ዘይኮነስ – ነቲ ብስውር ዝሪኢ አምላኽ ኢልና ክንገብሮ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ይምዕደና። ስለዚ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብምሕረትን ብርኅራኄን ምጽዋትና ምእንቲ ኽቕበል ብወገና ኩሉ ኢቲ እንገብሮ ብፍቕሪ ክንገብሮ ንዕደም አለና። ምስ ኩሉ ድካ ሓገዝና ዘድሊዮ ኃውና ኃፍትና ለጋሳት ኮይና ክንርከብ ንዕደም። ክርስቶስ ነቶም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኢሎም ሰናይ ነገር ዝገብሩ ደቂ ሰባት ክወቕሶም ንርኢ። በዚ ከአ ሓድሽ ናይ ጸሎት ጽም ምጽዋት አገባብ ይምሕር። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ እግዚአብሔር ዓስቢ ከምዘይብልና የሰምዓልና አሎ። ነዚ ኩሉ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ኣብነት እቲ ሓቀኛ ጾም – ጸሎት- ምጽዋት ትምህርቱ ሂቡና ኢዩ። ክትጸውም ከለኻ . . አንዳበለ ጾምካ ፍረ ምእንቲ ክህልዎ አንታይ ክንገብር ከምዘለና መገዲን ኣገባብን ሓቢሩና ኢዩ. . ማቴ 6: 16። ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣማናይ ኣብ ጉዕዞ እምነቱ ንኽዓቢ ናብ ቅድስና ንኽበጽሕ ብፍሉይ መገዲ ኣብዚ ዓቢ ጾም እንጅምረሉ ዘለና ግዜ – ብፍሉይ መገዲ አብዚ ቅዱስ ተግባራት እዚ ክንሳተፍ ይግብአና። ኢሳይያስ አብ መዕራፍ 58 ብዛዕባ ሓቀኛ ጾም ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል፦ ጸሎትኩም አብ ላዕሊ ኸም ዚስማዕ ጌርኩም ሎኢ አይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እቲ አነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ኢንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፥ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት አብ ቤትኩም ምቕባል፥ ዕሩቕ እንተረአኩም ምኽዳን ወዘተ ኢዩ እናበለ ይጽሕፍ። እዚ ዓይነት ምጽዋትን ጾምን ኢና እምበአር ክንገቢር ክርስቶስ ሎሚ ብቤተክርስቲያኑ ብቃሉ ዝዕድመናን ዝጽወዓናን ዘሎ።
እዚ ዓይነት ተግባር ወይ ነዚ ጸዋዕታ እዚ ብፍቅሪ ተደሪኽና ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልና ክንገብሮ ኣብ ማቴዎስ 6 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ናይ ሎሚ ቃል ይምህረና አሎ። “ ብሰብ ምእንቲ ኽትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቐቁ። እንተዘይኮይኑ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣር ንስኻ ክትጸውም ከለኻ፥ የማነይቲ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብስውር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈዲየካ ኢዩ። ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትኻ፥ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦካ ጸሊ. . . .ይብለና ። ስለዚ አብዚ ግዜ እዚ ናብቲ ማኅደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቤተና አቲና ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ግላዊ ርክብ – ጸብጻብ ክንገቢር ይዕድመና። መርመራ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ ጉዑዞና ክንገቢር ንዕድም። ምስ እግዚአብሔር አምላኽናን አኅዋትናን ዘሎና ርክብ ክነስተንትን ንዕደም። እግዚአብሔር አቦና ከይለመናዮ ኩሉ ዘድሊየና ከምዝፈልጥን ዝህበናን አሚና ብእመንት አብኡ ቀሪብና ነቲ ንሱ “አብ ሰማይ እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ ፥ መንግስትኻ ትምጽእ እናበለ ንሓዋሪያት ዝመሃሮም ጸሎት ክንደግም ይዕድመና።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ጾም እምበአር ንደጋዊን ውሽጣዊን ጉዕዞ መንፈሳዊ – ክርስቲያናዊ ሕይወትና ገምጋም እንገብረሉን – ንስሓ ብምእታው ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ሓውናን እንዕረቐሉ ቅዱስ ግዜ ኢዩ። “እምበኣር ሕጂ’ውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ …ክዳውንትኹም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ… እግዚኣብሔር ንኹራ ደንጓዩ ብምሕረት ምሉእ’ዩ ካብ ክቐጽዕ ክርሕርሕን ክምሕርን እዩ ዝፈቱ’ሞ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ተመለሱ’’ ይብለና አሎ አምላኽና። ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር አምላኽና እንምለሰሉ – ብሓጢአትና እንሓዘነሉ – ከምቲ አቐዲማን ዝበልናዮ ምስ ኃውና እንዕረቀሉ ሰላም እንገብረሉ – ብተግባርናን ኣተሓሳስባናን ክንልወጥ፡ ብፍሉይ መገዲ ድማ ጸሎት መግቢ ዕለትና ዝኾነሉ ግዜ ኢይሞ እግዚአብሔር ፍረ ዘለዎ ጾም ክገብረልና ብአማልድነት እኖና ቅድስቲ ድንግል ማሪያም ይሓግዘና። አሜን

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.