አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 12.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

8.11-13

ፈሪሳውይን ናብ ኢየሱስ መጺ ኦም፥ ኪፍትንዎ ኢሎም፥ “ካብ ሰማይ ትእምርቲ አርእየና “ እናበሉ ኺከራኸርዎ ጀመሩ። ኢየሱስ ድማ ብመንፈሱ እናኅዘንዘነ፥ “ እዚ ወለዶ እዚ ንምንታይ እዩ ትእምርቲ ዚደሊ ዘሎ፧ ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ከም ዘይወሃቦ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” በለ። ኃዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ፥ ናብ ማዕዶውን ተሳገረ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ፈሪሳውይና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ምልክት ክሪእዩ ክሓትዎ ንርኢ። ከምቲ አብ ብሉይ ኪዳን እንረኽቦ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን አብ ምድረ በዳ ከምዝመገቦም ነንብብ። አብ ማርቆስ 8፡1-10 ዘሎውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሾብተ እንጌራን ቁሩብ ዓሳን ባሪኹ ነርባዕተ ሽሕ ዝአኽሉ አሕዛብ ከምዝመገበ የዘንትወልና። ንሱ ንባዕሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሙሴ ኮይኑ ከም ሓደ ምልክት ይቐርብ። ፈሪሳውይና ግና ነዚ ኩሉ ምልክትን ተአምራታትን ክርድእዎ አይክእሉን። ስለዚ ኢዮም ንክርስቶስ ካብ ሰማይ ምልክት ሃበና እናበሉ ክሓትዎ ክፍትንዎን ዝተረኽቡ። ንሕናውን አብ ክርስቲያናዊ ህይወትና ብዙሕ ግዜ ዝርአ ዝጭበጥ ምልክታት ንደሊ። ነቲ ብዙሕ ግዜ አምላኽና አብ ሕይወትና ዝገበሮ ተአምራታት ንርስዖ። አብ እምነትና ጎዶሎታት ኮይና ንርከብ፡ ልባትና ንዓጹ፡ በዚ ከአ ነቲ አብ ሕይወትና ዝመላለስ አምላክ ክንርእዮ የጸግመና። ክርስቶስ ፈሪሳውይያ ምርዳእ ምስ አበዩዎ ይሓዝን፡ ምኽኒያቱ ነቲ ኩሉ አብ ቅድሚ ዓይኖም ዝገበሮ ምልክታት ክርድእዎ ስለዘይከአሉ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበአር በዚ እናሓዘነ” “ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ከም ዘይወሃቦ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ነቲ ሕቶኦም ይምልሰሎም። ኃዲግዎም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ጃልባ ደየበ፥ ናብ ማዕዶውን ተሳገረ።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን እምነት ከምቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን አብ መዕራፍ ፩፩፡፩ እንክጽሕፍ ዝምህረና “ ነቲ ብተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም እንረኽቦ ዚረጋግጽ፥ ነቲ ዘይርአ ነገር ከአ ከምዘሎ ዜረደእ እዩ። እምነት ነቲ እግዚአብሄር ዘተሰፈወካ ኩሉ ከምዝወነንካዮ ጌርካ ክትጎዓዝ ከለኻ ኢዩ። እምነትና እምበአር አብ ቃል አምላኽ ዝተመስረተ ኢዩ። ,ማለት አብቲ እግዚኣብሔር ብንብያት ከጺሉ ብሓዋርያት ዝተናገሮ ሓቅታት ተቐቢልካ ምኻል ማለት እዩ፣ እግዚኣብሔር ብሕያውነቱን ብድልየቱን ጥበቡን ተገልጸ: ኣብ መጠረሻ በቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ተገልጸ – ነዚ ሓቂ ዘስተምሁሩና ተምህረና ቤተክርስቲያን ምቕባል ማለት እዩ። ንዕኡ ብኹሉ ልብካን ሓይልካን ኣእምሮኻን ምፍቃርን ምምላኽን ማለት እዩ።
እምበአር ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ቀንዲ መልእኽቲ እምነት አብ ህልውና እግዚአብሄር አምላኽና ምንባርን ነቲ ምሥጢራዊ ህልውናኡ አብ ህይወትካ አሚንካ ብሕግታቱ ተመሪሕካ ምጉዓዝ ኢዩ፡ነቲ እግዚአብሄር ብኽርስቶስ ወዱ ዝገለጸልና ቃል ህይወት አሜን ኢልካ ምቅባል ኢዩ። እግዚአብሄር እምበአር ሎሚውን እንተኮነ አብ ህይወትና ብዙሕ ተአምራታት ይፍጽም አሎ። ምናልባት ነዚ ንኸይንርኢ ልባትን ንዓጹ ከይንህሉ። ምናልባት ነቲ ክርስቶስ ሎሚውን አብ መንጎና ተረኺቡ ብምስጢራቱ ዝፍጽሞም ዘሎ ተአምራታት ከም ፈሪሳውያን ዘይንርድኦም ከይንህሉ። ምልናልባት ካልእ ምልክታት ንጽበ ከይንህሉ። ዝለዚ በዚ ግዜ ጾም እዚ ብፍሉይ መገዲ ንእግዚአብሒር አምላኽና ብጾምን ጸሎትን ፍሉይ ጸጋ ንለምኖ፡፤ ዝርኢ ዝሰምዕ እምነት ሃበና ንበሎ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.