አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 13.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር. 8.14-21
ደቂ መዛሙርቱ ኸአ ምምላ እንጌራ ስለ ዝረስዑ ምስአቶም አብ ጃልባ ብዘይካ ሓንቲ እንጌራ ኻሊእ አይነበሮምን። ኢየሱስ ድማ “ተጠንቀቑ፥ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮድሳውያንን ተሓለዉ” ኢሉ አዘዞም። ናሳቶም ከአ ንሓድሓዶም “እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ፥” ተበሃሃሉ። ኢየሱስ ድማ ፈለጡ ኸምዚ በሎም፦ “ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሓድኩም ትካትዑ፧ ገናዶ አይተረድ አኩምን እዩ፧ ወይ አይተስተውዕሉንዶ ኢኹም፧ ልብኹምከ ተደፊኑ ድዩ፧ አዕይንቲ ኸለዋኹምሲ አይትርእዩንዶ፧ አእዛን ከለዋኹምከ አይትሰምዑንዶ፥ አይትዝክሩንዶኸ ኢኹም፧ እቲ ኃሙሽተ እንጌራን ኃሙሽተ ሽሕ ምስ ቆረስኩ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አል ዓልኩም፧” ንሳቶም ከአ “ዓሠርተው ክልተ” በልዎ። “እቲ ሾብዓተ እንጌራ ነርባዕተ ሽሕ ምስ ቆሮስኩኸ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧” ንሳቶም ድማ “ ሾብዓተ” በልዎ። ንሱ ድማ “ስለምንታይ ደአ ዘይተስተውዕሉ፧” በሎም።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ “ተጠንቀቑ፥ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን ተሓለዉ” እናበለ አብ ጉዕዞኦም ክጥንቐቑ ወትሩ ድሉዋት ንኽኮኑን የጥንቅቖም።ካብ ማይ ብሑቕ ተጠንቀቑ ማለት – ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ሄሮዶሳውያንን ተተንቐቑ ማለቱ ኢዩ። ካብቲ ሕማቅን ጌጋን መገዲ ትምህርቲ ኽጥንቀቁ ይምዕዶምን የሰምዓሎም። አቐዲሙ ነቲ ትንቢት ኢሳይያስ ብምጥቓስ “ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ፥ ብሉቡ ግና ኻባይ አዝዩ ርሑቕ እዩ፡ ግናኸ ምህሮ ሥር ዓት ሰብ እናመሃሩ፥ ብኸንቱ የምልኹኒ” ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢዩ።
ንሳቶም ግና ነዚ መልእክቲ እዚ አይርድእዎን። ከምዚ ዝብል ዘሎ እንጌራ ስለ ዘይተማላእና እዩ እናበሉ ከአ ንሓድሕዶም ይዛረቡ። አብ ቅድሚ እዚ ናይ ሓዋሪያት ዘይምርዳእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶታት የቅርበሎም። ስለምንታይ እንጌራ ብዘይ ምምላእኩም ንሓድሓድኩም ትካትዑ፧ ገናዶ አይተረድአኩምን እዩ፧ ወይ አይተስተውዕሉንዶ ኢኹም፧ ልብኹምከ ተደፊኑ ድዩ፧ አዕይንቲ ኸለዋኹምሲ አይትርእዩንዶ፧ አእዛን ከለዋኹምከ አይትሰምዑንዶ፥ አይትዝክሩንዶኸ እዚ ዘብሎ ዘሎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ – ሓዋሪያት አብቲ እንጌራ ዘባዛሓሉ እካ እንተሳተፉን – እቲ ዘደንቕ ተአምራታት አብ ቅድሚኦም እንተተፈጸመ ገና ክርድኦም አይከአሉን። ከስተውዕሉሉውን አይተረኽቡን። “እቲ ኃሙሽተ እንጌራን ኃሙሽተ ሽሕ ምስ ቆረስኩ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧ እናበለ ክሓቶም ተረኽበ። ንሳቶም ከአ “ዓሠርተው ክልተ” በልዎ። ቀጺሉ “እቲ ሾብዓተ እንጌራ ነርባዕተ ሽሕ ምስ ቆሮስኩኸ፥ ቁርስራስ ዝመልኦ ኽንደይ መሶብ አልዓልኩም፧” ንሳቶም ድማ “ሾብዓተ” በልዎ። ንሱ ድማ “ስለምንታይ ደአ ዘይተስተውዕሉ፧” ይብሎም።
ዝኸበርኩም አኃዋትን አኃትን ሎሚውን ክርስቶስ ጎይታና ንዓና እዚ ቃል እዚ የሰማዓልናን ይእውጀልና አሎ። ካብቶም ናይ ግዜና ፍሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን ትምህርቲን አብነትን ሕይወትን ክንሕሎን፡ ክንጥንቀቕን። አይኖት ኢዮም እምበአር ናይ ግዜና ፈሪሳውያንን ሄሮዶሳውያንን እንብሎም፧ ነዚአቶም ጳውሎስ አብታ ካልኤይቲ መልእኽቱ ናብ ሰብ ሰብ ቆሮንጦስ እንክጽሕፍ “ሓሰውቲ ሃዋሪያት: መዳናገርቲ: መገልገልቲ ሰይጣን : ናይ ክርስቶስ ኢና ብዝብል ዘደናግሩ ኢሉ ይጽውዖም። ንገዛእ ርእሶም ኣገልገልቲ ወይ ብሉጻት ሓዋሪያት ክርስቶስ ኮይኖም ዝቐርቡ ጌሩ ይገልጾም። እቲ ናቶም ስእሊ ወይ መንነት – ፍሉያት ሰብ ጸጋ: ሰብ ሕያብ…አብ ሕይወቶም ፍሉይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወይ ሕያብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ: በጸጋ እግዚኣብሔር ዝሃብተሙ: ኮይኖም አብ ቅድሚ አሕዛብ ይቀርቡ እያቶም። ነዚአቶም ጳውሎስ ሓሰውቲ ሓዋሪያት ኡሉ ይጽውዖም። ዝለዚ ንሕና ካብዚ ካብዚ ማይ ብሑቕ እዚ ኢና ክንጥንቀቕን ክንሕሎን ዝም ዕደና ዘሎ ክርስቶስ ጎይታና። እቲ ንሕና ከም ሓዋሪያት – ሰዓብቲ ክርስቶስ ሎሚ ክንስዕቦ ዘለና፡ ኣብነትን ትምህርትን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምኽታል ብትሑት መንፈስ: ትሑታት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኮይና ክንቀርብ ኢዩ። ሓደ እኻ ኸየስሕተኩም ተጠንቐቁ። ይብለና ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ
አብ መ ዓልታዊ ሕይወትና እንተረአና ማይ ብሑቕ ወይ ለቢቶ አብቲ ብዙሕ ሓርጭ ተሓዊሱ ንኹሉ ከብኰዕ ንረኽቦ። ንኹሉ ይልውጦ።. ከምኡውን አብ ማሕበራትና፡ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና፡ አብ መንጎና፡ አብ ጎረባብትና ብዝተፈላለየ መገዲ ነቲ ሓቀኛ መንነትና ሓቢእና ብግብዝና እንመላለስ ሰባት ከምዘለና አይንረስዕ። እዞም ዓይነት ሰባት እዚአቶም በብቑሩብ ነታ ማሕበር ክርስቲያን፡ ሕማም ክንዘርአላ፡ ሰላም ኽንከልአ ንኽእል ኢና። ድኅሪ ግዜ ብዙሓት ነቲ ጌጋ አብነትን አካያይዳ ዝኾነ ሕይወትናን አብነትናን ዝሰ ዕቡ ብዙሓት ክርከቡ ይኽእሉ ኢዮም። ካብዚ አቶም ኢዩ ሎሚ ቃል አምላኽ ተጠንቀቑ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንቓል አምላኽ አብ ሕይወትና ልባትና ቦታ ክንህቦ፡ ሕይወትና ክቕይር ክነፍቅደሉ፡ ልብና ከይነትርር፡ ሑሽኽታ መንፈስ ቅዱስ ክንሰምዕ ወትሩ ጽን ክንብል ይግበአና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.