አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 19.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

  • ማቴ. 25. 31-46

 

“ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነአሱ አኅዋተይ ዝገበርኩምዎ፥ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” ኢሉ ክምልሰሎም ኢዩ።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ ብምሳሌ ገሩ ይምህረና፡ አብዚ ምድራዊ ጉዖዞና ክንገብሮ ዘለና ብዙሕ መገድታት  ናይ ፍቕሪ ስራሕ ይምህረና። በዚ ከአ ክንፍረድ ምኻና የረድአና።  አብ መወዳእታ ዓለም ነፍሲ ወከፍና አብ ቅድሚ እቲ እግዚአብሔር ንጉስ ገሌና ብየማኑ ገሌና ብጸጋሙ ከአ ክንቀውም ምኽናና ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ቃል አምላኽ ይምህረና።  ፍርዲ ኣብ ሊዒሊ እቶም ኣብ የማኑ ንዘለዉ ኢቲ ንጉስ ከምዚ እናበለ ይጽውዖም “ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት” እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣብራሃም  ዘተስፈዎ ብራኬን ይቕበሉ። እዚአቶም እምበአር ነቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተዳለወሎም መንግሥቲ አምላኽ ንኽወርሱ ይጽውዑኡን  ይዕደሙን። ነዚ ብራኼ እዚ ንኽትረክብ – አብ የማን እግዚአብሔር ንጉስ ንኽንቀውም   አብዚ ዓለም እዚ ናይ ፍቅሪ ስራሕ ክነዘውትር ይግበአና፡ ንዝጠመ ኃውና ክነብልዕ – ንጸምአ ክነስቲ – ነቲ ጋሻ ኮይኑ ዝመጸና ኽንቅበል – ንዝዓረቐ ክንከዲን — ንዝሓመመ ክንበጽሕ – ንዝተአስረ ክነጸናንዕ  ይግበአና። በዚ ሰናይ ተግባራት –  ናይ ፍቕሪ ስራሕ ኢና እምበአር አብ ቅድሚ አምላኽ ፍርድና እንቕበል። ነቲ ዝተዳለወልና መንግስቲ ከአ ንወርስ፤፡ ስለዚ መንግስተ አምላኽ ሕግታት ብምፍጻም ዘይኮነስ ነቶም ሓግዝ ዘድሊዮም አሕዋትና ብምሕጋዝ ወይ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ብምስራሕ ጥራይ ኢና እንወርሶ። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና አቢ መዓልታዊ ክርስቲናዊ ሕይወትና አብ ክርስቶስ ብምእማን ነቲ ናቱ ትምህርቲ ወይ ቃላቱ ብምስትንታን ነዚ ተልእኾ እዚ ዑጥቃት ክንከውን። እቲ እግዚአብሄር ብኃውና ተመሲሉ አብ መንጎና ብድኽነት ዝመላለስ ዘሎ አምላኽ ወትሩ ክነለልዮን ክንርእዮን፡ ርኢና ክነገልግሎ፡ ክንቕበሎ ከለና ናይ ፍቅሪ ስራሕ ክነዘውትር ከለና፡ እግዚአብሔር ከምተን አባጊዕ አብ የማኑ ከቐምጠና ኢዩ።   እቲ ዝተዳለወላን መንግሥቲ ከመንወርስ ከአ ይገብረና።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እምበአር  ሎሚውን እንተኾነ ንነፍሲ ወከፍና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃሉ ጌሩ ነዚ አቀዲማን ክንብሎ ዝጸናሕና ተልእኮ ይጽዋዓና አሎ። አብ አግልግሎት አሕዋት ክንዋፈር፡ አብ አድላይነት አሕዋትና ክነቕሕ፡ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክነዘውትር፡ አገልግሎት ባህሪ ወይ ጠባይ ወይ መለለዪ ናይ ሓደ ክርስቲያን ናይ ሓደ አማናይ ኢዩሞ፡ ኣገልግሎት መሰረት፤ ዓንዲ ናይ እምነትናን ሕይወትና ተልእኾናን ክርስቲያናዊ ጸዋዕታናን ኮይኑ ክርከብ የድሊ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ አማናይ በቲ ዝተዋህቦ ጸዋዕታ መጀመሪያ ንአገልግሎት እግዚአብሔርን አኅዋትን ኢዩ ተጸዊዑ ዘሎ። እዚ መንፈስ እዚ እዩ እምበአር ሎሚ አብ መንጎና፡ አብ ሕይወትና፡ አብ ክርስቲናዊ ጉዑዞና፡ ክነግስ ዘለዎ።  በዚ ነቲ ካብ ምፍጣር ዓለም ዝተዳለወልና መንግስቲ ንኽንወርስ ብቁዓት ክንከውን ኢና፡ እዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠቕሶ ዘሎ ናይ ፍቕሪ ስራሕ አብ ሕይወትና ምስ እነዘውትር።  እዚ መንፈስ እዚ አባና ንክነግስ፡ ብፍላይ ብፍሉይ መገዲ አብዚ ግዜ ጾም እዚ እግዚአብሔር ምእንቲ ድኅነትና እተሳቐየሉን ዝሓመመሉን ክንዝክር  እዚ ኹሉ ውርደት መከራ ም እንቲ ፍቕርና ከዝገበሮ ተረዲእና ንሕናውን ብወገና ብፍቕሪ ተመሪሕናን ተመሊእናን ነቲ ናይ ክርስቶስ አምላኽና አብነት ተኸቲልና አብ ናይ ፍቕሪ ተልእኾ ክንዋፈር። በዚ ኸአ ከምቲ አቀዲምና ክንብሎ ዝጸናሕና ነቲ ካብ ምፍጣር ዓለም ዝተዳለወልና መንግሥቲ ክንወርስ። “ አቱም ናይ አቦይ ብሩኻት” ዝብል ቃል ካብቲ ዘለዓለማዊ ንጉስ ክንቅበል። እምበአር “ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነአሱ አኅዋተይ ዝገበርኩምዎ፥ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ክርስቶስ ጎይታ ይጽወዓና አሎ። አየናይ ኢዩ እምበአር ኃውና፧ አየነይቲ ኢያኸ እታ ኃፍትና፧ እቲ አብ ማዓልታዊ ሕይወትና ሓገዝና ዝጽበ፡ እቲ እንጌራ፡ ዝኽደን ስኢኑ   ዝሳቐ ኅውናን ኃፍትናን። አብዚ ክንር እዮ ዘለና ብስጋዊ መዳይ ትራይ ዘይኮን እንኮላይ መንፈሳዊ መዳይ። ብዙሓት አሓዋትና ብመንፈስ ዝደኸዩ፡ ዝዓረቑ፡ ዝጠመዩ ከምዘለዉ ምግንዛብ የድሊ። ንሕና ነቲ ቃል ጸጋ አምላኽ ጸጋ አምላኽ ዝተቐበልና ብሕይወትና መንፈሳዊውን ስጋኦምን ክነርዊ እነዕጠቐሉ ግዜ እዩኦም ነዚ ንኽንክእል እግዚአብሔር ይሓግዘና፤፡ አሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.