አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት 20.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

  • ማቴ. 6.7-15

አሕዛብ ብምብዛኅ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዚመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምአቶም ከንቱ ዘረባ አይተብዝኁ። እምበአርከ አቦኹም ከይለመንኩምዎ፥ ዜድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፥ አይትምሰልዎም። ንስኻትኩምሲ ከምዚ ኢልኩም ደአ ጸልዩ፦ “አብ ሰማይ እትነብር አቦና፥ ስምካ ይቀደስ፥ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ ፍቓድካ ኸምቲ አብ ሰማይ፥ ከምኡ ድማ አብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝኃደግናሎም በደልና ኅደገልና። ካብ ክፉእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና፡ ከምይ መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ፥ አሜን። ንሰብ በደሎም እንተ ዘይኃደግኩምሎም  ንአኻትኩም ድማ ሰማያዊ አቦኹም ኪኃድገልኩም እዩ። ንሰብ እንተዘኃግኩምሎም ግና፥ ንአኻትኩም ድማ አቦኹም አይኪኃድገልኩምን እዩ።

  • አስተንትኖ

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ግዜ ጾም ልዕሊ ኹሉ ግዜ ጸሎትን አስተንትኖን ኢዩ። እቲ ክንስዕቦ ዘለና ጸሎት ከአ እቲ ክርስቶስ ባዕሉ ንሓዋሪያቱ ዝመሃሮም ጸሎት ክኸውን ይግብኦ። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋሪያት ጸሎት መሃረና ምስ በልዎ ክትጽልዩ ከሎኹም “ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር…. እናበልኩም ጸልዩ ኢሉ ክምህሮም ይርከብ። እዚ ጸሎት እዚ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ኢየሱስ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ፍሉይ ዝኾነ ርክብን ሓድነትን ንደቂሰባት ንዓና ንነፍሲ ወከፍና  እውን ከሳትፋን ዝነበሮ ብርቱዕ ሃረርታ ድልየትን ዚገልጽ እዩ። እግዚኣብሔር ነኣና ከም ኣቦ መጠን ዘይገበረልና ንገር የለን። ካብቶም ሰለስተ ኣካላት – ሓደ ንገዛእ ርእሱ ኣኅሊፉ ክህብ እንከሎ፣ እቲ ሳልሳይ አካል ከኣ ኣባናን ምሳናን ይነብር ኣሎ፣ ነዓና እግዚኣብሔር ከም መርዓት ዓይኑ ይሕልወና፣ ኣብ ጽላል ኣኽናፉ ይሓብኣና (መዝ.17’8) ከም ጓሳ ኮይኑ ይከናኸነና። ናይ ኣቦን ኣደን ርኅራኄ የርእየና ። ብወገና ነዚ ኩሉ ዝገበረልና ኣምላኽ ተረዲእና፣ ብጸሎት ወትሩ ምስኡ ክንራኸብ ይግበአና።

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኅናኢና ኢየሱስ ክርስቶስ አሕዛብ ብምብዛኅ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዚመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምአቶም ከንቱ ዘረባ አይተብዝኁ” ይብለና። እንታይ ደአ አቦና አብ ሰማይ ትነብር እናበለና ክንጺሊ ይእዝዘና። በቲ ንሱ ዝመሃረና ጸሎት ክንጽሊ። እግዚአብሔር ብብዝሒ ጸሎት ዘይኮነስ አብቲ ትሕዝቶ ጸሎት

ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ሓባራዊ ጸሎት እዩ። ኣብ ክንዲ ነፍስወከፍና “ኣቦይ” እንብል ብሓባር ኣቦና” ክንብል ይዕድመና። እግዚኣብሔር ኣቦ ኵላትና ስለ ዝኾነን ንሕና ከኣ ደቁ ስለ ዝኾንናን እዩ። ምልክያስ ነቢይ ከምዚ ክብል ንረኽቦ “ኵላትናዶ ሓደ ኣቦ ኣይኮነን ዘሎና? ሓደ ኣምላኽዶኸ ኣይኮነን ዝፈጠረና? ስለምንታይ ድኣ ንሓድሕድና እናተጠላለምና ነቲ እግዚኣብሔር ምስ ኣቦታትና ዝኣተዎ ኪዳነ እነፍርስ፧ (2᎓10) እናበለ ሕዝቢ እስራኤል ከፍቀርን ኪሰማማዕን ኪተሓጋገዝን ከምዘለዎ፣ ነዚ እንተዘይፈጺሙ ግን እግዚኣብሔር ነቦታቶም ዘኣተወሎም ኪዳን ከምዘፍርስዎ ይገልጸሎም። ንሕና ነፍስወከፍና ብመንፈስ ተመሪሕናን ተሓጊዝናን ርክብና ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ኣሕዋት ጽኑዕ ርክብ ክህልወና ከምዘለዎ  ክንርዳእ ኣሎና። ኣቦና ኣብ ሰማይ እትነብር ብቅብኣ መንፈስ ቅዱስ ብዘይበርስ ቅብኣ ኣብ ልብና፡ ኣብ ኣእዛናን፡ ኣብ ከናፍርናን ተነቢሩልና ስለ ዘሎ በዚ ጸሎት እዚ ሓድነትና ኢና እንገልጽ።

“ኣቦና” ኣብ ሰማይ እትነብር መንነት ኣምላኽ ዘፍልጠና ጸሎት እዩ። ስለዚ በዚ ኸአ ስግደትን ኣምልኾን ነቅርበሉ። ብኻሊእ ወገን ከኣ መንነትና የፍልጠና፡ ንሕና ደቂ ኢና ምኽንያቱ ኣቦ ኢልና ስለ እንጽውዖ ፣ እንተኾነ ሓቐኛታት ደቂ ክንከውን ሥራሕ ደቂ እግዚኣብሔር እቲ እግዚአብሄር ዝሓትትን ሓላፍነት ዘሸክምን ኽንገብር ይግበአና። እዚ ጸሎት እዚ ልዕልና እግዚኣብሔር ዝገልጽ ጸሎት እዩ። ካብ ኩሉ ዝለዓለ ልዕልናኡ ብኣእምሮና ክርድኣና ወይ ክንበጽሖ ዘይንኽእል ኢዩ። ንሕና ክንጽሊ እንከሎና ምስ እግዚኣብሔር እንገብሮ ኪዳን የስምዕ። ኣቦና ዘለዎ ቤትና ማለት’ዩ። አብዚ ግዜ ጾም እዚ እምበአር ቤተክርስቲያን አብ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ፡ ሕብረት ክነዕሙቕ  ትዕድመና። ጸሎት ክንመሃር ይግበአና።

አብ መዓልታዊ ሕይወትና ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ኢልና ክንልምኖ። ንሱ እቲ ሓቀኛ መግቢ ክህበና ዝኽእል። በቲ እግዚአብሔር ዝደሊዮ መገዲ ተመላሊስና ክንክእል፡ ካብ ፈተና ኃጢአት ክንድኅን “ካብ ኩሉ ክፉእ ደአ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና አይተእትወና ኢልና መዓልታዊ ክንጽሊ ይግበና። ንሰብ በደሎም እንተ ዘይኃደግኩምሎም ንአኻትኩም ድማ ሰማያዊ አቦኹም ኪኃድገልኩም እዩ። ንሰብ በደሎም እንተዘኃግኩምሎም ግና፥ ንአኻትኩም ድማ አቦኹም አይኪኃድገልኩምን እዩ፡ ይብለና አሎሞ፡  ንሕና አብ መዓልታዊ ከም ደቂ ሰባት መጠን ምሕረት እግዚአብሔር፡ ፈውሲ እግዚአብሔር፡ ንስሓ ክንአቱ የድሊየና። እግዚአብሔር ከአ ብልቢ ቀሪብና ምስ እንሓቶ ምሕረቱ ክህበና ኢዩ። መጀመርታ ግና ንሕዋትና ምሕረት ክንህብ ይግበአና። መሓርቲ  ምሕረት ክረኽቡ ኢዮም ኢሞ ብጹዓት።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.