አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት 21.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 11፡29-32

እቶም ሕዝቢ አብ ዙርያኡ ኪጸቓቐጡ ኸለዉ ድማ ኸምዚ ኺብሎም ጀመረ፦ “ እዚ ወለዶ እዚ ሕሱም ወለዶ እዩ፤ ትእምርቲ ይደሊ አሎ፥ ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ አይኪወሃቦን እዩ። ከምቲ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ትእምርቲ ዝኾኖም፥ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ነዚ ወለዶ እዚ ትእምርቲ ኺኾኖ ኢዩ። ናይ ደቡብ ንግሥቲ ጥበብ ሰሎሙን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መጺአ እያ እሞ፥ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ሰብ እዚ ወለዶ እዚ ተንሢአ ክትፈርዶም እያ፤ እንሆ፥ ካብ ሰሎሙን ዚዓቢ ግና አብዚ አሎ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ፥ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ተንሢኦም ኪፈርድዎም እዮም። እንሆ፥ ካብ ዮናስ ዚዓቢ ግና አብዚ አሎ።

 

  • አስተንትኖ

ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን አብ ግዜ ጾም ኢና ዘለና። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽና ክልተ ሓቅታት ካብ ታሪኽ ሕዝቢ እስራኤል ብምዝካር ነፍሲ ወከፍና በዚ ግዜ እዚ አብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ንኽንዓቢን ንኽንልወጥን ይዕድመና።
እቲ ሕሱም ወለዶ ኢሉ ዝጸውዖ ሕዝቢ ካብ ክርስቶስ ጎይታና ትእምርቲ ይሓትት፥ ክርስቶስ ነቲ ወለዶ ሕሱም ኢሉ ይጽውዖ፡ ምኽንያቱ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ምልክታት ተዓምራታት ክቕበሉዎን ክአምንዎን አይከአሉን። ገና ወዲ አምላኽ፡ ልኡኽ እግዚአብሔር፡ እቲ መሲሕ ምኻኑ ንምርግጋጽ ትእምርቲ ይሓቱ። ክርስቶስ እምበአር ነቶም ትእምርቲ ዝሓትዎ ትእምርቲ ንምሃብ አይቕበሎምን። ብዘይካ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካሊእ ትእምርቲ ከምዘይወሃቦም የረጋግጸሎም።
እግዚአብሔር አምላኽ ንዮናስ ናብ ሰብ ነነዌ ከይዱ አብታ ዓባይ ከተማ ነቲ ንሱ ዝሃቦ መልእክቲ ክሰብኽ ይእዝዞ። ነዚ መልእኽቲ ሒዙ ከአ ናብ ሰብ ነነዌ ብምኻድ ነቲ መልእኽቲ “ ነነዌ አብ ውሽጢ እዘን አርባዓ መዓልቲ እዚአን ኽትግምጠል እያ” ኢሉ ንሕዝቢ ነነዌ ሰበኸሎም። ሰብ ነነዌ ኸአ ነቲ መልእኽቲ አሚኖም “ጾም አወጁ፡ ከምዝተጣዕሱ ከርእዩ ኸአ ኻብ ዓበይቶም ክሳዕ ናእሽቱኦም ወጮ ተኸድኑ። እግዚአብሔር ከአ ካብ ኽፉእ መንገዶም ከም ዝተመልሱ ረአየ፥ ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ንሕናዊን ብፍላይ አብዚ ግዜ ሶም እዚ እዚ አብነት ኢና ክንወስድ ዘለና። ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ዝንበበልናን ዝእወጀልና ዝስበኸናን ቃል አምላኽ ሰሚዕና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ክንምለስ። ስለዚ ከምቲ ብስብከት ዮናስ – ሰብ ነነዌ ናብ አምላኾም ዝተመልሱ፡ ፈሪሳውያንን መምህራን ሕጊውን ነቲ ስብከትን ተአምራትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስማዕ ክአምኑን ክንስሑን ነሩዎም፡ ግና ክአምንዎን ክቕበሉዎን አይከአሉን። ስለዚ አብዚ ገዛእ ርእስና፤ ሕልናና ክንሓትት ይግበአና። ነቲ አብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና ዝዝራእ ቃል ሕይወት፡ ነቲ አብ መዓልታዊ ሕይወትና ክርስቶስ ብምስጢራቱ አብ መንጎና ዝፍጽሞ ትእምርትታት ብኸመይ ንቅበሎ።
አብ ታሪኽ ዮናስ እቶም ዘይአመንቲ ነቲ ስብከቱ ሰሚዖም ክንስሑ ክልወጡ ንርእዮም። እግዚአብሔር ከአ ንስሕኦም ብምቕባል ነታ ከተማ ካብ ምድምሳስ ይምሕሮም። ስለዚ ዮናስ አብ ግዜ ክርስቶስ ጎይታና ንአይሁዳውያን ትእምርቲ ኢዩ ነሩ። ስለዚ ኢዩ እምበአር ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ትእምርቲ አይኪወሃቦን እዩ። እናበለ ክርስቶስ ዝዛረብ። እዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ እምበአር ነቲ ወትሩ ዝስበኸና ቃል አምላክ ተቀቢልናን ብእኡ አሚናን ሕይወትና ክንልውጥ፤ ንስሓ ክንአቱ ምስ እግዚአብሔር አምላክና ክንዕረቅ፤ ካብቲ ልዑል አምላኽና ምሕረት ክንቕበል፤ ክርስቶስ ጎይታና ይዕድመና አሎ። ከም ዮናስ “ ኦ እግዚአብሔር፥ እልምነካ አሎኹ፥ መሓርን ርኅሩኅን፤ ንኹራ ደንጋይን፤ ብዓል ዓቢይ ምሕረትን ንእኩይ እትጥዓሰሉን አምላኽ ኢኻ እናበለና አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ምሕረቱን ጽጋኡን ንኽንቅበል አማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማሪያም አይፈለየና። አሜን!

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.