አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 22.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.16.13-19

ኢየሱስ አብ ሃገር ቂሳርያ ናይ ፈልጶስ ምስ በጽሐ “ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ፧” ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ “ገሊኦም “ ዮሓንስ መጥምቕ”፥ ገሊኦም ‘ ኤርምያስ፥ ወይ ድማ ‘ ሓደ ኻብ ነቢያት እዩ’ ዚብሉ አለዉ’ በልዎ። ንሱ ኸአ “ንስኻትኩምከ መን ትብሉኒ” በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ “ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ “ስምዖን ወዲ ዮና፥ እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦይ ደአ እምበር ሥጋን ደምን አይገለጸልካን እሞ፥ ብፁዕ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። “ አነ ኸአ እብለካ አሎኹ፥ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፥ አብ ልዕሊ እዚ ኸውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ኽሓንጻ እየ፥ ደጌታት መርኆታት መንግሥተ ሰማያት ድማ ኽህበካ እየ፥ አብ ምድሪ ዝአሰርካዮ አብ ሰማይ እሱር ኺኸውን እዩ፥ አብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኸአ አብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ።”

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ “ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ፧”እናበለ ክሓቶም ይርከብ። ንሳቶም ከአ “ገሊኦም “ ዮሓንስ መጥምቕ”፥ ገሊኦም ‘ ኤርምያስ፥ ወይ ድማ ‘ ሓደ ኻብ ነቢያት እዩ’ ክብሉዎ ከለዉ ጴጥሮስ ግና እቲ ሓቀኛ መንነት ናይ ክርስቶስ ከአ “ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ” እናበለ ክምልሰሉ ተረኽበ። እዚ መልሲ እዚ አብ መጽሓፍ፤ ብፍልጠት፡ ብትምህርቲ ዝርከብ ዘይኮነስ እንታይ ደአ ብሓይሊ እምነት፡ ብሓገዘ መንፈስ ቅዱስ፡ ወይ እቲ ብሓቂ አብ ግዕዞ ሕይወቱ ከም ሓዋሪያት ናይ እምነት ተመክሮ፡ ግዑዞ ዝገበረ ጥራይ ኢዩ ክምልሶ ዝኽእል፡ ክርስቶስ ስለዚ ኢዩ “እቲ አብ ሰማያት ዘሎ አቦይ ደአ እምበር ሥጋን ደምን አይገለጸልካን እሞ፥ ብጹዕ ኢኻ” እናበለ ዝምልሰሉ።
እዚ ኢዩ እቲ ማእኸል ናይ እምነትና። ክርስቶስ ከምቲ ቶማስ ዝበሎ “ጎይታናን አምላኽናን “ ምኻኑ ክንቅበል። ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ” ክንብሎ። አብ ሰብነት ክርስቶስ መለኮት ብምልአት ኃዲሩ ከምዘሎ ተቐቢልካ ምኽአል የዲሊ። ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፥ ጴጥሮስ አብቲ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምኻኑ ዝተአመነሉ ካብ ክርስቶስ ሓደ ዓቢ ተልእኾን ሓላፍነትን ይቕበል። ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፥ አብ ልዕሊ እዚ ኸውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ኽሓንጻ እየ፥ ደጌታት መርኆታት መንግሥተ ሰማያት ድማ ኽህበካ እየ፥ እናበለ ሓላፍነትን ተልእኾን የሰክሞ።
ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ቤተክርስትያን ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ኣብ ናይ ሓዋርያትን ነቢያትን መሠረት ዚተሃንጸት እያ። (ኤፍ 2፡19) ። ሓዋርያት ቀጸልቲ ተልእኮ ክርስቶስ ኮይኖም ንሙሉእ ዓለም ወንጌል ከበስሩ ዝተላእኩ እዮም። እግዚአብሔር ነዞም ሰባት እዚአቶም ዝተፈላለየ ውህበት ብምስላም ንምህናጽን ንምምዕራግን ቤተክርስቲያን ክሠርሑ ይጽውዖም።
ካብ መንጐኦም ጴጥሮስ ብኣምላኽ ጸጋ ተዋሂብዎ እንታይነት ክርስቶስ ምስ ገለጸ፡ “ኢየሱስ ድማ… ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኸውሒ እዚ ድማ ንቤተክርስትያነይ ክሃንጻ እየ፡ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይኪኅይልዋን እዮም። መርኆታት መንግሥተ ሰማያት እህበካ ኣሎኹ… (ማቴ 16፡17-19) ። እናበለ- ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ 12 ስልጣን ከም ዝነብሮን ናይ ሓድነቶም ውሕስነት ክሕሉ ሓላፍነት ይቕበል። ጴጥሮስ ምስ ካልኦት ሓዋርያት ኮይኑ ኣሰር ክርስቶስ ብምክታል ወንጌል ከበሥር ይልአኽ። “ኪዱ ወንጌል ስበኹ” ዝብል ትእዛዝ ከኣ ካብቲ ካብ ሙታን ዚተንስኤ ክርስቶስ ትእዛዝ ይቕበሉ። ንሳቶም ዘመሓላልፍዎ ትምህርቲ ጌጋ ክርከቦ ኣይኽእልን ምኽንያቱ ናቱ ሥልጣን ስለዘለዎም። “ንዓኹም ዚቕበል ነዓይ ይቕበል። እቲ ንዓኹም ዚነጽግ ንዓይ እዩ ዚነጽግ፥ እቲ ንዓይ ዚነጽግ ከኣ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዚነጽግ። (ሉቃስ 10፡16, ዮሓ 15፡20) ይብሎም።
“አብ ምድሪ ዝአሰርካዮ አብ ሰማይ እሱር ኺኸውን እዩ፥ አብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኸአ አብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ። ሓዋርያት ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ምእሳርን ምፍታሕን ስልጣን ይቕበሉ (ማቴ 18፡18) ፡ እቲ ንሳቶም ዚህብዎ ውሳኔ ግዳማውን ኣፍኣውን ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣውን መንፈሳውን ሓይሊውን ዝሓዘ እዩ። ንሳቶም ናይ ቀራንዮ ናይ ትንሳኤን ናይ መንፈስ ቅዱስን ፍረ ድሕነት ዝኮነ ሓዲስ ሕይወት ንደቂ ሰብ ክመሓላልፉ ስልጣን ዚተዋህቦም ሰባት እዮም። ቤ/ክ ኣብኦም ስለ ዝተመስረተት ከኣ ስልጣኖምን ተሸኪማ ትርከብ። ስለዚ ጴጥሮስ ከም ከውሕን ተሓዝ መፍትሕን ሓላፍነት ስለ ዝተዋህቦ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ናይ ስልጣንን ናይ ኣገልግሎትን ሓላፍነት ከም ዝተዋህቦ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብምሙርካስ ኮነ ኣብ ትውፊት ንርዳእ።
ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ንገዛእ ርእስና ክርስቶስ ሎሚ ንዓይ መን ኢዩ እናበልና ንሕተት፧ ቺፕሪያኖ ዝተባህለ ቅዱስ “ ከምዚ እናበለ ይዛረብ “እቲ ቤተክርስቲያን ከም አደ ዘይብሉ ወይ ዘይሓዘ “እግዚአብሔር ከም አቦ ክህልዎ አይክእልን ኢዩ ይብል እሞ። ምስ ቤተክርስቲያነይ – አብ ተል እኾአ ሓላፍነታ ዘለኒ ርክብከ ከመይ ይመስል፧

Leave a Reply

Your email address will not be published.