አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 23.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.5.20-26

ጽድቑም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን አዝዩ እንተ ዘይበዝኅ፥ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አይትአትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም አሎኹ።

“ ነቶም ቀዳሞት  ‘ዝቐተለ ኪፍረዶ እዩ እሞ፥ አይትቕተል”  ከም ዝተባህሎም ሰሚዕኹም አሎኹም። አነ ግና፥ ንኃዉ፥ ጨርቃም ዚብሎ ድማ አብ መጋባ እያ ኺፈርዶ፥  አታ ዓሻ” ዝብሎውን ንገሃነም እሳት ኪፈርዶ እዩ፥ እብለኩም አለኹ። እምበአርከ መባእካ ናብ መሰውዒ እንተ አምጻኻ፥ ኃውካ ኸአ ተቐይሙልካ ምህላዉ እንተ ዘከርካ፥ ነቲ መባእካ አብኡ አብ ቅድሚ መሠውዒ ኅደጎ፥ ኪድ ቅድም ምስቲ ኃውካ ተዓረቕ፥ ደኃር ድማ ተመሊስካ መባእካ አቕርብ። ምስ መባእስትኻ ድማ ገና አብ መገዲ ከሎኻ ቐልጢፍካ ተዓረቕ፥ እንተ ዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ አኅሊፉ ኺህበካ፥ ፈራዲ ድማ ናብ ጊልያኡ ኸየኅልፈካ፥ ናብ ቤት ማ እሰርቲ ኸአ ከይታቱ። እታ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትፈዲ፥ ካብአ ኸም ዘይትወጽእ፥ ብሓቂ እብለካ አለኹ።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕጊ እግዚአብሔር እቲ ሓቀኛ ትርጉሙ መል እኽቱን ክህቦ ይርከብ። “አቀዲሙ ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነብያት ኽፍጽሞም ደአ እምበር፥ ክስዕሮም ዝመጻእኩ አይምሰልኩም” እናበለ ጎይታና ኢየሱስ  ክርስቶስ ንሕጊ እግዚአብሔር እቲ ሓቀኛ ትርጉሙን ምልአት ክህቦን ከምዝመጸ ንሰማዕቱ ይምህር። ጽድቑም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን አዝዩ እንተ ዘይበዝኅ፥ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አይትአትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም አሎኹ። ፈሪሳውያን ወዲ ሰብ አብ ጽድቒ ክበጽሕ ዝኽእል ሕጊ ምስ ዝሕሉ ኢዩ ኢሎም ይምህሩ ነበሩ። እዚ አብቶም ህዝቢ ብዙሕ ጸድቂ ይፈጥር ነበረ።  ሠናይ ክገብር አብ ዝደሌኽሉ ኽፋእ እገብር፥ እዚ ሕጊ እዚ ድማ ባህርያዊ ኾይኑ ረኸብክዎ። ብውሽጠይሲ ብሕጊ አምላኽ ባህ ይብለኒ ኢዩ። ግናኸ አብ ሰብነተይ ምስ ሕጊ መንፈሰይ ዚዋጋእ፥ ናብቲ አብ ሰብነተይ ዘሎ ሕጊ ኃጢአት አቢሉውን ዚማርኸኒ ኻልእ ሕጊ እርኢ አሎኹ። ሮሜ.7,21-24

ብትምህርቲ ክርስቶስ ቕድስና በቲ አነ  ንእግዚአብሔር ኢለ አብ መዓልታዊ ሕይወተይ ሕጊ ብምሕላው ዝፍጽሞ ተግባራት አይኮነን ዝመጽእ፣ እንታይ ደአ ካብቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዝገብሮ ኢዩ። ከም ሓደ ውላዱ ብምቕባል፡ ሕቲ ሓድሽ ሓሳባት ክርስቶስ ዝምህሮ “ ከምቲ ሰማያዊ አቦኹም ፍጹም ዝኾነ፥ ንስኻትኩምውን ፍጹማት ኩኑ”። ዝብል ቃል ብምቕባል። ማለት ንሕና ነፍሲ ወከፍና አብ ቅድሚ አምላኽ ፍጹማን ቕዱሳት እንኸውን ከምቲ እግዚአብሔር ንኹሉ ድኽምነትና ይቅረ ኢሉ ብምሕረት ከም  ደቁ ዝቅበለናን ዝሓቅፈናን ንሕናውን ንኅዋትና ጉድልነቶም ብዘየገድስ ክንቅበሎምን ይቅረ ክንብለሎምን ከለና ኢዩ። በዚ መንገዲ እምበአር ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ክርስቶስ ጎይታና ጽድቅና ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብኸመይ ከምዝበዝሕን ዝዓዝዝን ይምህረና አሎ። አብዚ አቀዲምና ዝረአናዮ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ከም ምሳሌ አቅሪብዎ ዘሎ ነቲ አብ ሓምሻይ ትእዛዝ እግዚአብሔር  አይትቕተል”  ዝብል ኢዩ። ነቶም ቀዳሞት ‘ዝቐተለ ኪፍረዶ እዩ እሞ፥ አይትቕተል” ከም ዝተባህሎም ሰሚዕኹም አሎኹም። አነ ግና፥ ንኃዉ፥ ጨርቃም ዚብሎ ድማ አብ መጋባ እያ ኺፈርዶ፥ አታ ዓሻ” ዝብሎውን ንገሃነም እሳት ኪፈርዶ እዩ፥ እብለኩም አለኹ፡፤

እምበአርከ መባእካ ናብ መሰውዒ እንተ አምጻኻ፥ ኃውካ ኸአ ተቐይሙልካ ምህላዉ እንተ ዘከርካ፥ ነቲ መባእካ አብኡ አብ ቅድሚ መሠውዒ ኅደጎ፥ ኪድ ቅድም ምስቲ ኃውካ ተዓረቕ፥ ደኃር ድማ ተመሊስካ መባእካ አቕርብ። ኣብቲ እነዘውቱሮ ጸሎትውን ንሕና ንዝበደሉና ከምዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ኢልና ኢና እንጽሊ።  ኢዚ ኢንታይ ማለት ኢዩ ከምቲ መድሓኒና እየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ጸሎት ክንጽሊ፡ መባ እና፡ ጸሎትና፡ ወፈያና፡ አብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ክኸውን   መጀመሪያ ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ምሕረት ክነዘውትር ይግበአና። ስለዚ  ምሕረት ሓደ ዓንዲ ናይ እምነትና ኢዩ። ብምሕረት ኢና ደቂ እቲ ልዑል አምላኽ ክንበሃን ኪኢልና። እብ ምሕረት ብምምልላስ ከኣ ድሕነት ንቕበል። ዝስለዚ ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ብምእማን ምስ ኣሕዋተይ ብሰላም ክነብር – ውሽጣዊ ሰላም ክረክብ ኣብ ምሕረት ክመላለስ ኣለኒ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.