አስተንትኖ ቃል አምላኽ የካቲት – 28.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ 20.17-28

አስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሪያቱ ክርስቶስ ንሞት ክፍረድን ብሕዛብ  ኪግረፍን ኪስቀልን ከምዘለዎ ብሳልሳይ መዓልቲ ግና ክትንሥእ ምኻኑ  ይነግሮም። እዚ ድሕሪ ኢሉዎም ናብ ኢየሩሳሌም ገጾም ይኸዱ፡፤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ድኅርዚ አደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደትሉ ሓደ ነገር ለመነቶ። ኢየሱስ ከአ “ እንታይ ትደልዩ፧” በላ። ንሳ ድማ “ እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብየማንካ፥ ሓደ ብጸጋምካ ኺቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለቶ።

ያዕቆብን ዮሓንስን ነቲ ቃል ክርስቶስ ሰሚዖም ኩሉ ሓዲጎም ብትብዓት ክስዕብዎ ኪኢሎም ኢዮም። ነቲ ስብከት  ክርስቶስ ብዛዕባ መንግስተ ሰማይ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ሕይወት – ግና ነቲ ሓቀና ናይ ክርስቶስ ዕላማ  ግና አይርድእዎን። ስለዚ ኢያ አደኦም እምበአር ካብ ክርስቶስ ንደቃ ዝበለጸ ቦታ ክተማልደሎም ትቐርብ።እዞም ክልተ ደቀይ አብ መንግሥትኻ ሓደ ብየማንካ፥ ሓደ ብጸጋምካ ኺቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለቶ ብዙሕ ግዜ ንሕና ቃል አምላኽ ንሰምዕ – ከምቶም ቀዳሞት ሓዋሪያት ዝገበርዎ ንክርስቶስ ክንስዕቦውን ንውስን ኢና።  ግና እቲ ሓቀና መል እኽቲእኽቲ ቅዱስ ወንጌል ግና አይርደአናን። ወይ በቲ ግዚያዊ ዝኾነ ናይ ዓለም ነገራት ንሰሓብ። ንኽርስቶስን መንግስቱ ንኽንወርስ መስቀልና ክንስከምን ክንቕበልን ከምዘለና ንዝንግዕ።  ነቲ ሕቶ አደ ደቂ ዘበዴዎስ ክርስቶስ ዝህቦ መልሲ አብቲ መንግስተ አምላክ ንምስታፍን ንምውራስን ነቲ ንሱ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰቲ ከምዘዲሊ ይገልጸላ። ንሕናውን ልክዕ ነቲ ናይ ክርስቶስ ጽዋዕ ንክንሰቲ ድልዋት ክንከዊን ይግበአና ብሓቂ ተኸተልቲ ክርስቶስ ንኽንከውን። ማለት ሕይወትና ምእንቲ ፍቕሪ እግዚአብሔርን ክንህብ- ብመንፈስ ክርስቶስ አብ አገልግሎት አኅዋትን ክንጽመድ። ኢየሱስ “ እትልምንዎ አይትፈልጡን ኢኹም፥ እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “ እወ፥ ንኽእል በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ ጽዋዕይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ አብ የማነይ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም አቦይ ዘዳለዎሎም እዩ እምበር አነ አይኮንኩን ዝህቦ” በሎም። እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኩን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኺኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን ደአ እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም

ክርስቶስ ተልእኾኡ ብሕጽር ዝበለ ከምዚ እናበለ ይገልጾ፦ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን ደአ እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን”  ክርስቶስ ንምስዓብ ብትሕትና መስቀል ተሰኪምካ ክትጎዓዝ የድሊ። ምኽንያቱ  ብዘይ መስቀል  አብ ክርስቶስ እምነትና ክንገልጽ ከለና ሓቀኛታት ሓዋሪያት ናይ ክርስቶስ አይኮናን ። ስለዚ ንኽርስቶስ ንኽንስዕብ ካባና ሓደ ሓቢ ዝኾነ ትሕትና ይሓትት፡፡ ንሕና ካብ ጥምቀትና ጀሚርና ንኽርስቶስ ሓቀኛታት መሰኻኽሩ ንኽንከውን ዝተጸዋዕና ኢና። እዚ ኸአ ንኻልኦት ብተወፋይነት ነሕዋትና ምስ እነገልግል ኢዩ ዝፍጸም። አገልግሎት እቲ ቀንዲ ሕግን ተልእኮን መለለይን ናይ ሓደ ሓዋሪያ ክርስቶስ ኢዩ።። ዝለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ሓዋሪያ ክኸውን ዝደሊ አየናይ መገዲ ክኽተል ይግበኦ። እቲ መገዲ ክርስቶስ መምህር፡  ተአዝዞ አብ እግዚአብሔር አብ፡ ስለዚ ኢዩ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንያዕቆብን ዮሓንስን ስጋብ መጨረሻ ነቲ መደብ እግዚአብሔር ክቕበሉ ይኽእሉ እንተኮይኖም፡ እቲ መገዲ ትሕትና ውርደት፡ ስቃይ፡ ሞት ምእንቲ ፍቅሪ እግዚአብሔርን አኅውትን ክቐበሉ ከምዘሎዎም፡ “ እቲ አነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩዶ ትኽ እሉ፡ እናበለ ዝሓቶም።

አብቲ መሰረትዊ ጸዋዕታን ተመሊስና ከም እሙናት ተኸተልትን ሓዋሪያትን ክርስቶስ አብቲ ዝተዋህበና ተልእኮ ክንጽመድ ንጽዓር። እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ አገልጋሊኹም ይኩን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኺኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን ደአ እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ አይመጸን” በሎም። ዕብየት በቲ ናይ ክርስቶስ ትእዛዝን ትምህርትን አገልግሎት ኢዩ፡ ነቲ ናይ ክርስቶስ አብነት ተኸቲልካ ካብ ከገልጉሉኻ ክተገልግል ኢዩ፡፤ አገልግሎት እቲ ቀንዲ ሕግን ተልእኮን መለለይን ናይ ሓደ ሓዋሪያ ክርስቶስ ኢዩ።

  • ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ንዓይ እንታይ ይብለኒ፧
  • ንሕይወተይ እንታይ ከመሓይሽ ይሓተኒ፧
  • ንኽርስቶስ ንኽመስል እንታይ ክቕይር አለኒ፧

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.