አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ-31.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
ሉቃ. 6:1-6

  • አስተንትኖ

ኢየሱስ ካብኡ ወጺኡ ናብ ዓዱ መጸ፥ ደቂ መዛሙርቱ ኸአ ሰዓብዎ። ብሰንበት አብ ቤት ጽሎት አይሁድ ኪምህር ጀመረ፤ ብዙኃት ምስ ሰምዕዎ ድማ “እዚ ኹሉስ ካበይ ረኸቦ፧ እዚ ጥበብ እዚኸ ኻበይ ተዋህቦ፧ እዚ ብኢዱ ዚግበር ዘሎ ተአምራትከ ካበይ ኮነሉ።” እናበሉ ተገረሙ። “እዚስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም፥ ኃው ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስም ዖንንዶ አይኮነን፧ አኅዋቱስ አብዚ ምሳናዶ አየለዋን፧” እናበሉ ብእኡ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ከአ “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ አዝማዱን አብ ቤቱን አይነዓቕን እዩ” በሎም። ብዘይ እቶም ኢዱ አንቢሩ ዝሕውዮም ውሑዳት ሕሙማት ድማ አብኡ ተአምራት ኪገብር አይኮነሉን። በቲ ዘይምእማኖም ድማ ገረሞ፥ እናመሃረ ኸአ አብቲ ኸባቢ ዘሎ ዓድታት ዞረ።
አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናዝሬት ክምለስ ንርእዮ። ከምቲ ልማዱ አብ ቤተ ጸሎቶም አቲዩ ኸአ እቲ ናቱ ጥበበ ዝመልኦ ተግባራቱን ትምህርቱን ክገልጽሎም ክምህሮምን ተረኸበ። ብዙሓት በቲ ትምህርቱን ጥበቡን ተደኒቖም “ እዚ ኩሉስ ካበይ ረኸቦ፧ እዚ ጥበብ እዚኸ ካበይ ተዋህቦ ፧ እዚ ብኢዱ ዚግበር ዘሎ ተአምራትከ ካበይ ኮነሉ፧ እናበሉ ተገረሙ።
እግዚአብሔር ብተግባራትና ምውታት ኮይና ምስ ረአየና፥ እንታይ ኢዩ ዝገበረ፧ ከምቲ ቁዱስ ጳውሎስ ዝብሎ፤ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ተደሪኹ ነቲ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ለአኸልና፤ ምስ አቦ ምእንቲ ከተዓርቀናን ናብቲ ናይ መጀመሪያ ክብርና ንኽመልሰና። ተቐማጦ ናዝሬት ግና ነዚ አይርድእዎን። ነቲ ስጋና ዝለበሰ ወዲ አምላኽ ክቕበሉዎ ክአምንዎ አይተረኽቡን። “እዚስ እቲ ጸራቢ ወዲ ማርያም፥ ኃው ያዕቆብን ዮሳን ይሁዳን ስምዖንንዶ አይኮነን፧ አኅዋቱስ አብዚ ምሳናዶ አየለዋን፧” እናበሉ ብእኡ ክዕንቀፉ ተረኽቡ። ብኡኡ ክዕንቀፉ ተረኽቡ – ምኽንያቱ ሓደ ካብኦም ስለዝነበረ። ኢየሱስ ከአ “ ነቢይ ብዘይካ አብ ዓዱን አብ አዝማዱን አብ ቤቱን አይነዓቕን እዩ” በሎም።
ስለዚ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ካብዚ ማርቆስ ዘዘንተወላን ቃል አምላኽ ተበጊስና ንሕና ሎሚ ንኽርስቶስ አምላኽና ብተግባራትናን ኃጥአትናን ከይንነጽጎ ቁርጺ ፍቃድ ክንገቢር ይግበአና። ንሕና ንኽርስቶስ ዘይንፈልጠሉ ግዜ አሎ። ምኽንያቱ ካሊእ ናይዚ ዓለም እዚ አቐዲማንን፤ ነቲ መጀመርታ መንግስተ አምላክን ጽድቁን ድለዩ ዝብል ቃል ክርስቶስ ሸለል ኢልና – ንአምላኽና ብካል አይ ደረጃ ስለዝሰራዕናዮ ወይ ስለዝረሳ ዕናዮ። ንሱ አብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ሎሙውን ይምህረናን ብጥበቡ ዘደንቕ ስረሓት ይፍጽምን አሎ። ብእምነት ናብኡ ንቅረብ፡ ነዚ ዘደንቕ ተአምራት ንኽንርእን ንኽንርዳእን እምነት ሃበና ንበሎ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ ክርስቶስ ዘለና እምነት ክንዓቢ ንጽዓር። ከምቲ ቁዱስ አጎስጢኖስ ዝበሎ “ ክርስቶስ “ አነ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኢየ” ክብለናስ አድላዪ ኢዩ ነሩ ይብል፡ ምኽንያቱ ሓንሳብ እቲ መገዲ እንተ ተፈሊጡ እቲ ክንበጽሖ ዘለና ኢዩ ዝተርፈና ይብል። ንሱከአ እግዚአብሔር አቦ ኢዩ እናበለ ይገልጽ። ስለዚ አብዚ ንኽንበጽሕ እምበአር ንኽርስቶስ ልባትና ከፊትና አብ ህይወትና ክንቕበሎን የዲሊ።
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::
ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

አስተንትኖ ቃል አምላኽ ጥሪ – 30.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 2፡41-ፍ

  • አስተንትኖ

እንሆ ድማ ካብ አሰርተው ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ምዛ ዕባ ኢየሱስ ምስ ሰም ዓት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ኽሓዊ እየ ኢላ፥ ብ ማ እከል እቶም ሕዝቢ ኃሊፋ‹ ብድኅሪ ኡመጺአ ክዳኑ ተንከየት። እቲ ዝፈሳ ዝነበረ ደማ ኸአ ብቕጽበት ደው በለ። ካብ ሕማማ ከምዝሓወየት ድማ ተፈለጣ። ኢየሱስ ከአ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወጸ ፈሊጡ መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ፧ በለ። ደቂ መዛሙርቱ ድማ “ ሕዝቢ ኺደፋፋእ ትሪኢ አሎኻ ፥ ተመሊስካ ግና “ መን እዩ ዝተንከፈኒ፡” ትብል አሎኻ” በልዎ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ አብ አ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺአ ሰገደትሉ፥ ጋለይ፥ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፥ ብሰላም ኪዲ፥ ካብ ሕማምኪውን ሕወዪ” በላ።

ክርስቶስ አምላኽና ናብዚ ዓለም ዝመጸ ወዲ ሰብ ብምልአት ብንብስን ብስጋን ንክፍውሶ ኢዩ ፡፤ ። ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት አየድልይዎን እዮም፡ አነ ኸአ ንኃጥአን እምበር ንጻድቃን ኽጽውዕ አይመጻኹን”ን እናበለ ሕማማት ክፍውስን ኃጢአት ክሓድግን ንርእዮ። አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ከአ እዚ ሓቂ እዚ አብዞም ክልተ ሰባት ዝተገብረ ተአምራታት ተገሊጹ ንረኽቦ።. ኢያኢሮስ ሓደ ኻብቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት አይሁድናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪቡ አብ እግሩ ተደፊኡ “ ጋለይ ክትመውት ቀሪባ አላ እሞ፡ ምእንቲ ሓውያ ሕይወት ክትረክብሲ መጺኻ ኢድካ አንብረላ” እናበለ ክልምኖ እምነቱ ኽገልጽ ይርከብ። ሓውያ ሕይወት ምእንቲ ክትረክብ ፡. .ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ናብዚ ዓለም ዝመጸ ነፍሲ ወከፍና ሕይወት ንክነርክብ ኢዩ፡ ነፍሲ ወከፍና ክንሓዊ ክንፍወስ ኢዩ። ጸሎት አመንቱ ዝሰምዕ አምላኽ፡ ምሕረት ሕውየት ዝህብን ዝፈቱን አምላኽ – ነቲ ዕድመ ናይ መራሒ ኢያኢሮስ ጸሎት ተቀቢሉ ጉዑዞዑ ናብ ቤቱ ይጅምር። አብቲ መንገዲ ግና ካልእ ዓቢ ተአምር ክፍጽም ይርከብ። እንሆ ድማ ካብ አሰርተው ክልተ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ምዛዕባ ኢየሱስ ምስ ሰምዐዓት ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ኽሓዊ እየ ብዝብል እምነት ብድኅሪኡ መጺአ ክዳኑ ተንከየት። አብ ቅድሚኡ ክትቐርብ እካ አይደፈረትን – ክዳኑ ጥራይ እንተ ተንከኩ ይአኽለኒ” ብዝብል እምነት ክዳኑ ክትንክፍ ትርከብ። አብ ቅድሚኡ ብሓሳብን ብግብርን እምነታ ትገልጽ። ንሕና ሎሚ ናያዛ ሰበይቲ እምነት አብነት ተማሂርና፡ ነቲ ዝፍውስ ዝምሕር አምላኽ አብ ሕይወትና ክንትንኪፎ ብእመንት አብኡ ክንቀርብ ይግበአና።
እቲ ዝፈሳ ዝነበረ ደማ ኸአ ብቕጽበት ደው በለ። ካብ ሕማማ ከምዝሓወየት ድማ ተፈለጣ። ኢየሱስ ከአ ሽዑ ካብኡ ሓይሊ ከም ዝወጸ ፈሊጡ – ተጠው ብምባል መን እዩ ክዳነይ ዝተንከፈ፧ ኢሉ ክሓትት ይርከብ። እታ ሰበይቲ ግና እቲ አብአ ዝኾነ ስለ ዝፈለጠት ብፍርሃት ራዕራዕ እናበለት መጺአ ሰገደትሉ፥ በቲ ስግደታ ምስጋናአ ገለጸትሉ፡ ጋለይ፥ እምነትኪ እያ ዘድኃነትኪ፥ ብሰላም ኪዲ፥ ካብ ሕማምኪውን ሕወዪ” እናበለ ከአ ዘሕጉስ ዜና የስም።
ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንእግዚአብሔር አምላኽና ብዓይኒ እመንት ክንቀርቦ፡ ክነምልኾ ክንሰገደሉ ይ ድመና። ንሱ ዘሕዊ ሃይሊ ከምዘለዎ ይምህረና። ሎሚውን ብዓይኒ እምነት ክንትንክፎ፡ ይዕድመና። ካብቲ ኩሉ ሕማምና ክነጸሕ ምሕረት ዓምላኽ ክንቅበል አብ ቅድሚ ኡ ብትሕትና ክንሰግድ ይንጽዋዕ። እመንተይ ምስ ናይዞም ክልተ ተአምራት ዝተገብረሎም አብነታውያን ፍጡራት ከወዳድሮ ይጽዋዕ። ንሕና ብ እምነትና ኢና ደቂ እግዚአብሔር ምኻና ንምስክር። እምነት ኢያ ሓድነት ምስ ክርስቶስ እትፈጥረልና – ሕይወት እትህበና ንዓኡ ከም እንመስል እትገብረናሞ መ ዓልትና ን ዕ ኡ እናሰተንተና ኩሉ ድኻምነትና ህማምና ሃጢ አትና ንኽፍውሰና አንጊህና ናብ ኡ ንቕረብ። ጋለይ፥ ወደይ እምነትኪ/ካ እያ ዘድኃነትኪ/ካ፥ እናበለ ብሰላሙን ሓጎሱን ክመልአና ኢዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

1 4 5 6