አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 03.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ ንኹሉ ካብ አብኡ ተሰናቢቶ ደሓር ግና ተጣዒሱ አብ ምሕረት አብኡ ተአሚኑ ናብ ቤት አብኡ ዝተመልሰ መንእሰይ የዘንትወልና። ከምዚ ድማ በሎም ፣  “ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶይ ንኣቦኡ “ካብቲ ሃብቲኻ እቲ ዝብጸሓኒ መቂልካ ሃበኒ” በሎ። እቲ ኣቦ ከኣ ገንዘቡ መቂሉ እቲ ዝብጽሖ ሃቦ። እቲ ንእሽቶይ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ዝነበሮ ገንዘቡ ኩሉ ሒዙ ናብ ርሑቅ ሃገር ተበገሰ። እዚ መንእሰይ ካብ ካብ ፍቕሪ ሕቕፊ አምላኽ ይርሕቕ ። ኣብ ክንዲ ንእግ-ሔር፥  ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከምልኽ ይርከብ። “ነቲ ገንዘቡ ከአ ብዝርገት እናነበረ በተኖ”። “ዝነበሮ ምስ ወድአ፣ ኣብታ ሃገር ብርትዕ ጥሜት ኮነ፣ ንሱ ከኣ ኪስእን ጀመረ”። ገንዘቡ ምስ ወድአ ፡ ሓልዮት ፍቕሪ ሃብቲ አብኡ ክዝክር ተገደደ። እቲ ዝነበሮ ኩሉ ክብረት ፍቕሪ ከምዘጥፍአ አተረድኦ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እዚ ናይ ኩሉና ታሪክ ኢዩ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና እግዛኢብሔር አብ ቤቱ ክነብር ክንመላለስ አብ ፍቕሩ ክነብር ይጽወዓና። ብዙሕ ግዜ ግና በዚ ናይዛ ዓለም ነገራት ተታሊልና ካብ ቤቱ ክንርሕቕ ንርከብ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ ክብሪ ነጥፍእ። ሓሊዮት ፍቅሩ ትጎድለና። አብ ውርደትን ባርነትን ከአ ንወድቕ። እቲ መሓሪ አቦ ግና ኩሉ ግዜ ናብ ቤትና ክንምለስ ብዝተፈላለየ መገዲ ይበጽሓና። “ናብ ልቡ ተመሊሱ ከኣ እንጌራ በሊዖም ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ ኢዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት ይመውት ኣሎኹ” በለ።

እቲ መንእሰይ ተንሲአ ደአ ናብ አቦይ ክኸይድ እሞ፡ አቦ! አብ ቅድሚ ሰማይን አብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ኽበሃል አይበቕዕን እየ፥ ከም ሓደ ኻብ ገላውኻ ግበረኒ ኽብሎ፡ በለ። አብ ቅድሚ  አብኡ ንኽንሳሕን ምሕረት ንኽሓትን ይውስንን ይብገስን።  ንሕና ሎሚ በዚ ግዜ ጾም  ኣነን ንስኹምን  ክንገብሮ ዘለና ቅዱስ ዕላማ ኢዩ። በቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ሓጢአት ተአሚና ናብ እግዚኣብሔር አምላኽና ክንምለስ .. አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ምሕረት  ክንሓትት ይግበአና…

ኦ ኣምላኽ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕርትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥

ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ ኣበሳይ ደምስስ። መዝ 51.1

ንሱ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ከሎ፣ “ኣቦኡ ገና ርሑቅ ከሎ ረኣዮ”። ወዱ ከም ዝኾነ ከአ አለለዮ። “ረአዮ እሞ ራሕርሓሉ” ይብለና።  እታ ብሓጢአት ሞይታ ዝነበረት ነብሲ ሕይወትትረክብ። ናይ ምሕረት ናይ ፍቕሪ  ምልክት ከአ ሓኒቁ ሰዓሞ። እግዛኢብሔር አምላኽና ናብኡ ክንምለስ ክንውስን ከለና፤ ይሕጎስ አ እዳዉ ዘርጊሑ ይቕበለና። ድኻምነትና ሓጢአትና አይጽብጽብን እንታይ ደአ ምሕረቱ ይልግሰልና። ናብቲ ሓቀና ምስልናን ክብረትና ይመልሰና፡

“ገለዉኡ ጸዊዑ፣ ብቅልጡፍ እቲ ዝበለጸ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ” “ካቲም ኣብ ኣጻብዑ ውደይሉ” “ኣሳእንውን ኣብ ኣእጋሩ ውደይሉ” ቀጺሉ “ስብሕቲ ላም ኣምጺእኹም ሕረዱ፡ ንብላዕ ንተሐጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወድይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ ኢዩ” ይብል። አብ ንስሓ ሓጎስ ደስታ አሎ። በዚ ከአ  ኣብ ቤት እግሔር ኣቦና፣ መሰል ውልድነትን ነጻነትን ረኺብና፣ ምስ ኣቦና ጐይቶት ኮይና ንነብር።  እምበአር ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ ተበጊስና – እግዛኢብሄር አምላክና ር ሕሩሕ አምላክ ምካኑ አሚና ብንስሓ ናብ ኡ ንቕረብል ንነሳሕ እግዛኢብሀኢር አማላኽና ከአ ብጸጋታቱ ብፍቕሩ ክሽልመና ኢዩ።

ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፥

ንመገደይ ብርሃን እዩ።

መብጽዓይ ክፍጽም እየ፥

ነቲ ቕኑዕ ትእዛዛትካ ድማ ኽሕልዎ እየ። እናበልና መዓልትና ንጀምር።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Aba Hagos Tesfagbir

Leave a Reply

Your email address will not be published.