አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 05.2018

 

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 4. 24-30

ኣስዒቡ ኸአ “ ነቢይ አብ ዓዱ ኸቶ ኸም ዝይከብር ብሓቂ እብለኩም አለኹ። ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርኅን ዝተዓጽወሉ፥ አብ ኩላ እታ ምድሪ ኸአ ብርቱዕ ጥምየት ዝኾነሉ ወርኃት፥ አብ እስራኤል ብዙኃት መበለታት ከም ዝነበራ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እንተኾነ ኤልያስ ናብታ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ አብ ስራጵታ ናይ ሲዶና እትርከብ ደአ እምበር ካብአተን ናብ ሓንቲ እካ አይተላእከን። ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕውን አብ እስራኤል ብዙኃት ለምጻማት ነይሮም፥ እንተኾነ ብዘይካ ንእማን ሶርያዊ ኻብአቶምሲ ሓደ እካ አይነጽሐን” በሎም።

  • አስተንትኖ

ክርስቶስ አቀዲሙ ንዝሃብዎ መጽሓፍ ብምግንጻል ኸምዚ ዝስዕብ ዝብል ከምዘንብበሎም ንርኢ፦አብ ሉቃስ ፍቕዲ 4.17-22  “ ንድኻታት ከበሥሮም ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ እግዚአብሔር አብ ልዕለይ አሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፥ ንዕውራት ምርአይ፥ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ ከበሥር፥ ሕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለአኸኒ። እናበለ ተል እኽኡ እንታይ ምኻኑ ገሊጹሎም ነሩ ኢዩ።  እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ አብ አእዛንኩም ተፈጸመ” ኪብሎም ጀመረ። ኩሎም እቶም ነቲ ትምህርቱን ቃላቱን ዝሰምዑ፤ በቲ ትምህርቱን ክእለቱን እካ እንተደነቁ “ እዚስ ወዲ እቲ ዮሴፍዶ አይኮነን እንዳበሉ ክዕንቀፉ ጀመሩ።

“ ነቢይ አብ ዓዱ ኸቶ ኸም ዘይከብር ብሓቂ እብለኩም አለኹ። ከምዚ ብምባል ከአ እቲ ቃል ሕይወት መል እኽቲ ክርስቶስ ንአይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ፉጡር ወዲ ሰብ ምኻኑ ይእውጅ። ንአይሁዳውያን ንምሕጋዝ  ካብቲ ዕንቅፋቶም ንኽድኅኑ ነቲ እግዚአብሔር ንኹሉ ምኻኑ ንምርዳእ ክርስቶስ ክልተ ታሪኽ ካብ ብሉይ ኪዳን ብምውሳድ ከረድኦም ይጽዕር። በዚ መገዲ ከአ ንደቂ ናዝሬት ንቃል አምላኽ ክፉታት ብዘይ ምካኖም ይወቕሶም። ካብዚ ተበጊሶም እምበአር እቶም አብታ ቤት ጸሎት አይሁድ ዝነበሩ ኹሎም ነዚ ምስ ሰምዑ አዝዮም ተቖጡዑ። ብቕጥዓ ዝአክል ከአ ክቐትልዎ ይደሊዩ። ንሱ ግና ብማእከሎም ኃሊፉ ኸደ።

“…ንሱ ግና ብማእከሎም ኃሊፉ ኸደ።  ክርስቶስ ነቶም አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ሕቑኡ ሂቡዎም ይሓልፍ። ነቲ ዝብልዎ ዝነበሩ አይሰዕቦን። ንሕና ኽንደይ መዓልቲ ኢና ነቲ ፈተናታት ናይ አሕዋትና ብስቕታ ንሓልፎ። ከም ክርስቶስ አፍና ዓጺና ክንከይድ ይግበአና። ስለዚ ካብ ክርስቶስ ጎይታና ክንመሃር ይግበአና።  እዚ ኢዩ እቲ መንገዲ ቅድስና። ውጺኢት ሓቀኛ መገዲ ክርስቶስ። ንፈተና፡ ንዕንቅፋት፡ አብ ክርስቲናዊ፡ ሓዋሪያዊ ስራሕካ ስዒርካ ምኽአል።

አብ  ሕይወት ወዲ ሰብ ብዙሕ ግዜ ሓቂ ንኽቕበላ ተጸግምና፡ ስለዚ ኢዮም ፈሪሳውያን አይሁዳውያን ነቲ ሓቂ ብርእሱ ዝኾነ ክርስቶስ ንኽቅበሉዎ ዘጸግሞም። ኢቲ ወዲ ማሪያምን ዮሴፍን ከምቲ አቀዲምና አብ ፍቅዲ 17-22   ስጋብ  ዘንበብናዮ፡ አብቲ ቤት መቕደስ አይሁዳውያን ተረኺቡ ተልእኾኡ እንታይ ምኻኑ ገሊጹሎም ኔሩ። ነቲ አብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትንቢት ንኽፍጽም ከምዝመጸ ወይ ከምዝተላእኸ  መሲሕ እግዚአብሔር ኮይኑ ተገጸሎም፡ እቶም ደቂ ዓዱ ግና አይቅበሉዎን። ሓደ ድኻ ሰብ  ወዲ ዮሴፍ መሲሕ ክኸውን አይክእልን ኢዩ ይብሉ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ከምቲ ጎይታና አምላኽናን ን አይሁዳውያን ነቲ ቃል ወይ ትንቢት ኢሳይያስ ምስ አንበበሎም እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ አብ አእዛንኩም ተፈጸመ” ዝበሎም ንሕናዊን መዓልታዊ ሕይወትና ንቃል አምላክ ክንሰምዕ ከለና፡ ቃል አምላኽ አብ ሕይወትና መልእኽቲ አለዎ። መደብ አለዎ። ብትሕትና ብእምነት ክንሰምዖ የዲሊ። ብዙሕ ግዜ  ቃል አምላኽ ንሰምዕ ግና አብ ጉዑዞ ሕይወትና ድኻምነትና እምነትና ለወጢ አይነርእን። አመንቲ ኢና ንብል ግና አብ ግዜ ፈተና አብ ግዜ ዕንቅፋት፤ ፈተና  ተስፋ ንቖርጽ። ንፈርህ ነቲ ጎይታናን አምላኽናን ዝኾነ ክርስቶስ ንሓገዝና አብ ጉዑዞና ምሳና ከምዘሎ ንርስዕ። ንክርስቶስ ነፍቅሮ ንብል ግና ነቲ ኅውና ኃፍትና አይነፍቅርን። ንኽርስቶስ ክንስዕበካ ንብሎ ግና መስቀልና ንኽንጸውርን ግና ወትሩ ንሃድም። ምኽኒያቱ እቲ ቃል አምላኽ አብ ሕይወትና ቦታ አይረኸበን። ዝለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር ቃል አምላኽ አብ ሕይወትና ንኽሰርሕ ቦታ ንሃቦ። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነኢ ፈተናታት ዕንቅፋታት ናይ አይሁዳውያን ብትሕትናን ት ዕግስትን ሸለ ብምባል “.. ብማእከሎም ክኅልፉ ዝተረኽ፡ እቲ ሕርቃን ቅንኢ ተንኮል ናይቶም ከሰስቱ ነቲ መንገዱን ተልእኹኡን ክቕይር ዘይገበሮ፤ ንሕናውን አብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ነቲ አብ እምነትና፤ ዕላማናን፤  አገልግሎትና፤ ዘጋንፈና፤ ዕንቅፋታት፤ ፈተናታት፤ ከም ክርስቶስ አምላኽና ሸለል ኢልና ክንሓልፎ አብቲ ዕላማናን አገልግሎትናን ክነተኩር ይዕድመና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.