አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 06.2018

ማቴ. 18:21-35

ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ “ ጎይታይ! ኃወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሾብዓተዶ፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ደአ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ  አይብለካን “ በሎ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ አገልገልቱ ኪጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል።  ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ ምክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ አምጽእኡሉ። ዚፈድዮ ምስ ሰአነ ግና እቲ ጎይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኹልን ኪሸይጥ እሞ እቲ ዕዳ ኪኽፈል አዘዘ። እቲ አገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ “ ጎይታይ፥ ተዓገሠኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ” እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጎይታኡ ድማ ነቲ አገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ፥ ዕዳኡውን ኃደገሉ። እቲ አገልጋሊ ምስ ወፀ ግና፥ ካብቶም ብጾቱ ሚእቲ ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ አገልጋሊ ረኸበ እሞ፥ ‘ አባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ’ ኢሉ ሓኒቑ ኃዞ። ሽዑ እቲ ብጻዩ አገልጋሊ ‘ ተዓገሠኒ፥ ኩሉ ኽፈድየካ እይ እናበለ ተደፈኡ ለመኖ። ንሱ ግና አበዮ፥ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕዳኡ ዚፈድዮ አእሰሮ። እቶም ብጾቱ አገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም አዝዮም ጎሃዩ፥ ከይዶምምውን እቲ ዝኾነ ኹሉ ነገር ንጎይትኦም ነገርዎ። ሽዑ ጎይታኡ ጸዊዑ ‘ አታ ሕሱም አገልጋሊ፥ አነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳካ ኃደግኩልካ። ንስኻኸ ከምቲ አነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ አይምተገባ አካን፧’ በሎ። ጎይታኡ ኸአ ተቔጢዑ ኹሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳዕ ዚፈዲ ንዜሳⷅዎ አኅሊፉ ሃቦ። እምበአር ንስካትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደጉሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም ኢዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.