አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 06.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ. 18:21-35

ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ “ ጎይታይ! ኃወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሾብዓተዶ፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ደአ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ  አይብለካን “ በሎ። ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ አገልገልቱ ኪጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል።  ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ ምክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ አምጽእኡሉ። ዚፈድዮ ምስ ሰአነ ግና እቲ ጎይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኹልን ኪሸይጥ እሞ እቲ ዕዳ ኪኽፈል አዘዘ። እቲ አገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ “ ጎይታይ፥ ተዓገሠኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ” እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጎይታኡ ድማ ነቲ አገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ፥ ዕዳኡውን ኃደገሉ። እቲ አገልጋሊ ምስ ወፀ ግና፥ ካብቶም ብጾቱ ሚእቲ ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ አገልጋሊ ረኸበ እሞ፥ ‘ አባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ’ ኢሉ ሓኒቑ ኃዞ። ሽዑ እቲ ብጻዩ አገልጋሊ ‘ ተዓገሠኒ፥ ኩሉ ኽፈድየካ እይ እናበለ ተደፈኡ ለመኖ። ንሱ ግና አበዮ፥ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕዳኡ ዚፈድዮ አእሰሮ። እቶም ብጾቱ አገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም አዝዮም ጎሃዩ፥ ከይዶምምውን እቲ ዝኾነ ኹሉ ነገር ንጎይትኦም ነገርዎ። ሽዑ ጎይታኡ ጸዊዑ ‘ አታ ሕሱም አገልጋሊ፥ አነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳካ ኃደግኩልካ። ንስኻኸ ከምቲ አነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ አይምተገባ አካን፧’ በሎ። ጎይታኡ ኸአ ተቔጢዑ ኹሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳዕ ዚፈዲ ንዜሳⷅዎ አኅሊፉ ሃቦ። እምበአር ንስካትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደጉሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም ኢዩ።

አስተንትኖ

ሕቶ ጴጥሮስ አብዚ ዝሰማእናዮ ቃል አምላኽ ንጹር ኢዩ ነሩ። ጎይታይ! ኃወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሾብዓተዶ፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ደአ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ  አይብለካን “ በሎ።  ማለት አብ ሕይወትና ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ክንምሕር ከምዘለና ኢዩ እቲ መልእኽቲ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ምሕረት እቲ ዝለዓለ መግለጺ  ማሕተም ፍቕሪ ኢዩ። ስለምንታይ ግና ክንምሕር ንሕተት። ክልተ ምኽንያት ክንርኢ ንክእል፦ መጀመርታ ምሕረት ቅድሚ ንኻልኦት ምጥቃሙ ንገዛእ ርእስና ምኻኑ ክንፈልጥ አለና፡፡  ምኽኒያቱ ሓደ ሰብ አብ ቂምታን ጽልእን ዝነብር፡ ሓደ ሰብ ክምሕር ዘይክእል ምስ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ኢዩ ዘዕኑ፡፡ ቂምታን ጽልእን አብ ሕይወት ወዲ ሰብ መርዚ ናይ ሕይወት ኢያቶም። ምሕረት ግና ፈውሲ ሕይወት ኢዩ፡፤ ምሕረት ወዲ ሰብ አብ ሕይወቱ ብሰላም ቅሳነት ክነብር ይሕግዞ። ስለዚ ኢና ምሕርት ቅድሚ ንኻል ኦት ተቕሚ ርእስና ኢዩ ንብሎ።  እቲ ካል አይ መንፈሳዊ መል እኽቲን ጠቕሚን ምሕረት ንዓና ደቂ ሰባት መዓልታዊ ካብቲ ልዑል አምላኽና ምሕረት ንሓትትን ንደሊን ኢና ኢና፡ ሓደ ሰብ ናብ መንበረ ኑዛዜ ክኸይድ ከሎ  ፍትሓት ምሕረት ደሊዩ ኢዩ ዝኸይድ። ግና ቅድመ ኩነት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርደኦ አለና። እምበአር ንስካትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደጉሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም ኢዩ። ስለዚ ካብዚ ቃል እዚ እንመሃሮ ምህረት ክንቅበል መጀመርታ ምህረት ክንህብ ትግበአና።

ስለዚ መንግሥተ ሰማያት ምስ አገልገልቱ ኪጸባጸብ ዝደለየ ንጉሥ ትመስል።  ኪጸባጸብ ምስ ጀመረ ዓሠርተ ሽሕ ምክሊት ዕዳ ዘለዎ ሰብ አምጽእኡሉ። ዚፈድዮ ምስ ሰአነ ግና እቲ ጎይታኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሃብቲ ኹሉን ኪሸይጥ እሞ እቲ ዕዳ ኪኽፈል አዘዘ። እቲ አገልጋሊ ድማ ናብ እግሩ ተደፊኡ “ ጎይታይ፥ ተዓገሠኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ” እናበለ ሰገደሉ። እቲ ጎይታኡ ድማ ነቲ አገልጋሊ ደንገጸሉ እሞ ፈትሖ፥ ዕዳኡውን ኃደገሉ። አብዚ ቃል አምላኽ እዚ ጎይታ – አገልጋሊ ዝብሉ ቃላት ንረክብ። እቲ ጎይታ እግዚአብሔር  አምላኽ፤  እቲ መሓሪ አቦ፤ ነቲ ኩሉ ሓጢአትናን፡ ክፍአትናን ፡ ዕዳናን ይቅረ ዝብል አምላኽ ክኸውን ከሎ።  እቲ አገልጋሊ ከአ ንሓና ነፍሲ ወከፍና ፍጡራቱ ኢና።  እቲ አገልጋሊ ናብ እግሪ ጎይትኡ ተደፊኡ “ ጎይታይ፥ ተዓገሠኒ ደአ እምበር ኩሉ ኽፈድየካ እየ” እናበለ ሰለዝለመነ ካብቲ ጎይትኡ ምሕረት ረኸበ። ንሕናውን አብ መዓልታዊ ሕይወትና አብ እግሪ አምላኽና ቀሪብና ኦ አቦይ በዲለካ ኢየ እሞ መሓረኒ እናበልና ምሕረት ምስ እንሓትት ምሕረት  ክንቅበል።

ዝኸበርኩም ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ እቲ ምህረት ዝቅበል ግና ምህረት ክህብ ቅሩብ ክኸውን ይግብኦ። እቲ አገልጋሊ ግና አብዚ እሙን ኮይኑ አይተረኽበን። ካብ ጎይትኡ ምሕረት ተቀቢሉ ምስ ወፀ ፥ ካብቶም ብጾቱ ሚእቲ ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ አገልጋሊ ረኸበ እሞ፥ ‘ አባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ’ ኢሉ ሓኒቑ ኃዞ። ሽዑ እቲ ብጻዩ አገልጋሊ ‘ ተዓገሠኒ፥ ኩሉ ኽፈድየካ እይ እናበለ ተደፈኡ ለመኖ። ንሱ ግና አበዮ፥ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕዳኡ ዚፈድዮ አእሰሮ። እቶም ብጾቱ አገልገልቲ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ርእዮም አዝዮም ጎሃዩ፥ ከይዶምምውን እቲ ዝኾነ ኹሉ ነገር ንጎይትኦም ነገርዎ። ሽዑ ጎይታኡ ጸዊዑ ‘ አታ ሕሱም አገልጋሊ፥ አነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳካ ኃደግኩልካ። ንስኻኸ ከምቲ አነ ዝመሓርኩኻዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ አይምተገባ አካን፧’ በሎ። ጎይታኡ ኸአ ተቔጢዑ ኹሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳዕ ዚፈዲ ንዜሳቕይዎ አኅሊፉ ሃቦ። እምበአር ንስካትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንኃዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይኃደጉሉ፥ ሰማያዊ አቦይውን ከምኡ ኺገብረኩም ኢዩ።

አብዚ ነቲ አብ ዘጽአት ምዕራፍ 34፡ 6-9 ዘሎ ክንዝክር ንኽ እል።   ኣነ እግዚኣብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ፡ ንኵራ ደንጓዪ፡ በዓል ዓቢይ ፍቕርን ሓቅን ክሳብ ሽሕ ወለዶ ፍቅረይ ዝሕሉ፡ ዓመጽን ምፍራስ ሕግን ኃጢኣትን ይቕረ ዝብል። ግናኸ ንበዳሊ ከይቀጻዕኩ ዘይሓድጎ… እየ። ሙሴ ድማ ቐልጢፉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ። ከምዚ ዚስዕብ እናበለ ከኣ ጸለየ፦ ጐይታይ ኣብ ዓይንኻ እንተ ደኣ ጸጋ ረኺበስ በጃኻ ንስኻ ምሳና ኺድ። እዚ ሕዝቢ እዚ ተሪር ክሳድ እካ እንተ ኾነ ዓመጽናን ኃጢአትናን ይቕረ በለልና፥ ሕዝብኻ ጌርካ ኸአ ተቐበለና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.