አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 07.2018

ማቴ.5:17-19

“ ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነብያት ክፍጽሞም ደአ እምበር፥ ክስ ዕሮም ዝመጻእኩም አይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዚኃልፍ፥ ኩሉ ሕጊውን ኻሳዕ ዚፍጽም፥ ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይትሓልፍ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እምበአርሲ ካብዘን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዘፍረሰ፥ ከም ኡውን ንሰብ ዝመሃረ፥ አብ መንግሥተ ሰማያተ ሰማያት ን እሽቶ ኺብሃል እዩ። እናፈጸመ ዚምህር ግና፥ አብ መንግስተ ሰማያት ዓቢይ ኪበሃል እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.