አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 8.2018

 

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ.11:14-23

ኢየሱስ ዓባስ ጋኔን የውጽእ ነበረ፣ እቲ ጋኔን ምስ ወጸ፥ እቲ ዓባስ ዝነበረ ሰብ ተዛረበ፥ እቶም ሕዝቢ ኸኣ ተገረሙ። ገለ ኻብ ኣቶም ግና “ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ፥ ብሓለቓ አጋንንቲ እዩ ዜውጽኦም ዘሎ” በሉ።

ካልኦት ከአ ኺፍትንዎ; ካብኡ ትእምርቲ ኻብ ሰማይ ይደልዩ ነበሩ። ንሱ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “አብ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት መንግሥቲ ትባድም፥ አብ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት ድማ ትወድቕ። ንአይ ‘ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል እዩ ዜውፅኦም ዘሎ’ ትብሉንስ መንግሥቲ ሰይጣን ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት ደአ፥ እታ መንግሥቱ ኸመይ ኢላ ትቐውም፧ አነ ነጋንንቲ ብብኤል ዚቡል ዘውጽኦም ካብ ኮንኩስ፥ ደቕኹም ደአ ብመን የውፅእዎም አለዉ፧ ስለዚ ንሳቶም ፈራዶኹም ኪኾኑ እዮም። አነ ነጋንንቲ በጻብዕ አምላኽ ዘውጽኦም ካብ ኾንኩ ግና መንግሥቲ አምላኽ አባኻትኩም በጺሓ ኢያ። እቲ ኃያል ሰብ፥ ብዚግባእ አጽዋሩ ዓጢቑ አደራሹ እንተ ሓለወ፥ ብዘሎ ጥሪቱ ብሰላም ይነብር። ካብኡ ዚኃይል መጺኡ እንተ ሰዓሮ ግና ነቲ ዜመኖ ዝነበረ አፅዋር ይገፎ፥ ነቲ ዝማርኾውን ይማቐሎ። እቲ ምሳይ ዘይኮነ፥ ንሱ መቐናቕንተይ እዩ፤ እቲ ምሳይ ዘይእከብ ድማ ይብትን።

  • አስተንትኖ

ኢየሱስ ዓባስ ጋኔን የውጽእ ነበረ፣ እቲ ጋኔን ምስ ወጸ፥ እቲ ዓባስ ዝነበረ ሰብ ተዛረበ፥ እቶም ሕዝቢ ኸኣ ተገረሙ። ገለ ኻብ ኣቶም ግና “ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ፥ ብሓለቓ አጋንንቲ እዩ ዜውጽኦም ዘሎ” በሉ። ክርስቶስ አብ መንጎ አይሁዳውያን ብዙሕ ተአምራት እካ እንተገበረ ብዙሓት ክቕበሉዎ አጸገሞም። ነቲ አብ ቅድሚ ዓዮኖም ዝተፈጸመ ተአምራታት ክንጽግዎ  ስለዘይከአሉ ግና – “ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ፥ ብሓለአጋንንቲ እዩ ዜውጽኦም ዘሎ” እናበሉ – አብ ክንዲ ከም መሲሕ ዝቅበልዎ – ነቲ ሓይሉ ንሓሊ ሸይጣን ክህብዎ ይርከቡ።

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ጥዑም ዜና፡ ማለት ንምጽአት እታ አብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብተስፋ ዝተንግረላ መንግሥቲ እግዚአብሔር ብምብሣር፡ ቤት ክርስቲያን እምኒ መሠረት አንበረ፡ ‘እቲ ግዜ ተፈጺሙ፡ መንግሥቲ እግዚአብሔር ከአ ቀሪባ አላ” እዛ መንግሥቲ እዚአ ብቃልን ብስራሕን ብህላዌ ክርስቶስን ንሰባት ትግለጽ። እቶም ናይ ኢየሱስ ተአምራት እውን፡ ድሮ መንግስቲ እግዚአብሔር አብ ምድሪ ከምዝመጽአት ዝሕብሩ ምልክታት ኢዮም ኔሮም። “አነ ንአጋንንቲ ብአጻብዕ እግዚአብሔር ዘውጽኦም ካብ ኮንኩ ግና፡ መንግስቲ እግዚአብሔር አባኻትኩም በጺሓ አላ ማለት ኢዩ” ብመሰረቱ መንግሥተ አምላኽ ግና ድሮ አብ ክርስቶስ ተገሊጻ ኢያ። አብቲ ወዲ አምላኽን ሰብን። እቲ ኃያል ሰብ፥ ብዚግባእ አጽዋሩ ዝዓጠቐ፡ እቲ ሸይጣን ኢዩ።  እቲ ንወዲ ሰብ ዘታልልን  ስአስርን። ግና ክርስቶስ እቲ ካብኡ ዝሕይል ይመጽእ፡ ይስዕሮውን ይዘምቶን።  ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል “ ነቶም ሕልቅነትን ሥልጣናትን አፅዋሮም ገፊፉ ብመስቀል ምስ ሰዓሮም፥ አብ ቅድሚ ሕዝቢ አኅፈሮም። ቆላ. 2፡15 ድሕሪ ዓወት  “እቲ ሓያል”  ዝኾነ ክርስቶስ “እቲ ምሳይ ዘይኮነ፥ ንሱ መቐናቕንተይ እዩ፤ እቲ ምሳይ ዘይእከብ ድማ ይብትን።

እቲ ምሳይ ዘይኮነ፥ ንሱ መቐናቕንተይ እዩ፤ እቲ ምሳይ ዘይእከብ ድማ ይብትን። ሎሚውን እንተኾነ  ነፍሲ ወከፍና አብ ቅድሚ አምላኽና አብ ቅድሚ እዚ ንሰምዖ ዘለና ቃል አምላኽ ክንውስን ይገባአና። ክንእክብ ወይ ክንብትን፡ ክንሓንጽ ወይ ክነፍርስ። ብሕይወት ክነብር ወይ ክንመውት። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ወላካ ነጻ እንተኾና ምርጫ አይህበናን። ሓንቲ ምርጫ ይህበና ወይ ምስኡ ምኻን ኢዩ ወይ ከአ አንጻሩ። ካሊእ መንገዲ የለን እቲ መገዲ ሓደ ኢዩ። ምስኡ ጥራይ ኢዩ። ሎሚ ከአ ምስ ቤተክርስቲያኑ። አብ ፍቕዲ 17-18 ክርስቶስ አምላኽና ከምዚ እናበለ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሓድነት የመሓላልፈልና። ንአይ ‘ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል እዩ ዜውፅኦም ዘሎ’ ትብሉንስ መንግሥቲ ሰይጣን ንሓድሕዳ እንተ ተፈላለየት ደአ፥ እታ መንግሥቱ ኸመይ ኢላ ትቐውም፧  “አብ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት መንግሥቲ ትባድም፥ አብ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት ድማ ትወድቕ። እቲ ዝዓበ ኃጢአት አብ ክርስትናዊ ሕይወት ፍልልይ ናይ ክርስቲያን፡ ናይ አመንቲ ክርስቶስ ኢዩ። ስለዚ አብዚ ግዜ ጾም እዚ ናይ ክርስቶስ  ጸሎት ጸሎትና  ክንገብሮ ይግበአና። “ ኦ አቦ! ንስኻ ከም ዝለአኽካኒ ዓለም ምእንቲ ኽትአምንሲ፥ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ኺኾኑ፥ ከምቲ ንስኻ አባይ ዘሎኻ አነውን አባኻ፥ ከምኡ ድማ ንሳቶም አባና ምእንቲ ኪኾኑ፥ እልምነካ አሎኹ”። ዮሓ.17:21

እካ ደአ ‘ድምጸይ ስምዑ’ አነ ኸአ አምላኽኩም ክኸውን ኢየ፥ ንስኻትኩም ድማ ሕዝበይ ክትኮኑ ኢኹም። ጽቡቕ ምእንቲ ኽትረኽቡ እውን፥ በቲ አነ ዝእዝዘኩም ዘበለ ኹሉ መገድታት ተመላለሱ” ኤር.7,23

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Aba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.