ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 9-2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማር.12:28-34

ካብቶም መምህራን ሕጊ ኽርክሮም ሰሚዑ፥ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከአ ር እዩ፥ ቐረበ። “ካብ ኩለን ትእዛዛትሲ አየነይቲ እያ ቐዳመይቲ፧ ኢሉ ድማ ሓተቶ። ኢየሱስ ከአ “ እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ።  ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚ አ እያ። እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ አፍቅሮ’ እትብል ኢያ። ካብዚ አተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን”” ኢሉ መለሰሉ። እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “ መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፤ አምላኽ ሓደ እዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን። ‘ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አ እምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ’ እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚ ዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ር ሑቕ አይኮንካን” በሎ። ደጊሙ ኺሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን።

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ርክብ አብ መንጎ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን መምሕር ሕጊ አይሁድን ንረክብ። መምህር ሕጊ ካብ ክርስቶስ ጎይታ እታ ዝዓበት ወይ ቀዳመይቲ  ሕጊ እግዚአብሔር አየነይቲ ምኻና ክፈልጥ ይሓቶ። ሎሚውን አብዚ ዘለናዮ ዘበንን ግዜን ብዙሓት ነዚ ሕቶ ዘቕርቡ አመንቲ አለዉ፡፡ አብቲ ግዜ እቲ አይሁዳውያን ብዙሕ ሕግታት ነሪዎም ነቶም ፲ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብዝግባእ ንኸይሕልዉ  ዕንቅፋታት ዝኾኑዎም። እዚ መምህር እምበአር ብዛዓብ እዚ ርእይቶ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰም ዕይደሊ። ኢየሱስ ነቲ ሕትኡ ካብ ኦሪት ዘዳግም 6፡ 4-5 ብምውሳድ ከምዚ እናበለ ይምልሰሉ “እታ ቐዳመይቲ እዚአ እያ፥ ‘ኦ እስራኤል ስማዕ፥ እግዚአብሔር አምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ።  ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን አፍቅሮ። አይሁዳውያን አብ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትእዛዝ ከም ጸሎቶም ጌሮም አብ መዓልቲ ሰልስተ ግዜ ይደግምዎ ነበሩ። ፍቕሪ አምላኽ እምበአር እቲ ቀዳማይ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልናዮ ትእዛዝ ኢዩ።

ክርስቶስ ቀጺሉ ካብ ብሉይ ኪዳን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19፡18 ብምጥቃስ” ‘እታ ንአአ እትመስል ካልአይቲ ድማ፥ ‘ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ አፍቅሮ’ እትብል ኢያ። ብምባል ንሕትኡ ይምልሰሉ፡ ዝከበርኩም አኅዋትን አኃትን  ፍቕሪ እግዚአብሔር ካብ ፍቕሪ ብጻይ ኢዩ ዝውለድ።  አብዚ አየናይ ኢዩ ኢቲ ክነፍቅሮ ዝግበአና ሓውና ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኃውና ኢዩ። ንኹሉ ነቲ ብአርአያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ክነፍቅር ትሑዛት ኢና። ነዚ አብ ሕይወቱ ከምቲ ዝግባእ ዝነብር ወይ ዝፍጽም ከአ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር። ነዚ ክርስቶስ ብተግባር አብነቱ ሂቡና ኢዩ። ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን እናበለ ምእንቲ ደቂ ሰባት አብ መስቀል ክመውት ኪኢሉ፡ አብ መስቀል ብሙማት ከአ እግዚአብሔር እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ገሊጹልና። ስለዚ ንሕና ኸአ ነሕዋትና ክነፍቅር ይዕድመና። በዚ መንገዲ ጥራይ ኢና ንኽርስቶስ ክንስዕቦ እንኽእል። ነዚ ሓቂ እዚ ብምቅባል ጥራይ ኢና ንመንግስተ አምላኽ ክንወርስ እንኽእል።

ብዛዕባ እዚ ቅዱስ አጎስጢኖስ ከምዚ እናበለ ይምህር፦ “ አብቲ ምስኡ ክትነብር ኢልካ ትኸዶ ዘሎኻ ም እንቲ ክትበጽሕ፤ ነቲ ምሳኻ ኃቢሩ ዚጎዓዝ ዘሎ ብጻይካ ሓግዝ። ንብጻይካ እሞ አፍቅር፡ አብ ውሽጥኻ አቲኻ ከአ፡ ምንጪ ፍቕሪ ብጻይካ፡ እግዚአብሔር ምኻኑ ክርድአካ ኢዩ። ፍቕሪ ብጻይ ካብ ፍቅሪ አምላኽ ኢዩ ዚመጽ እ። ንብጻይና ብምፍቃር ንእግዚአብሔር አምላኽና  ብኃውና ጌርና ነፍቅሮ አለና ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ከአ ንሕና ፍቕሪ እግዚአብሔር አምላኽና እንገልጽ ንኃውና ብምፍቃር ጥራይ ኢይቱ። ብኃጺሩ ነቲ ዝረአ ኃውና ዘይፍቀርና ነቲ ዘይርአ አምላኽ ነፍቅር ኢና ክንብል አይንኽእልን።

እቲ መምህር ሕጊ ኸአ “ መምህር፥ ብሓቂ ጽቡቕ ተዛረብካ፤ አምላኽ ሓደ እዩ፥ ብዘይካኡ ድማ ኻልእ የልቦን። ‘ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ አእምሮኻን ብኹሉ ኃይልኻን ከተፍቅሮ፥ ንብጻይካውን ከም ነፍስኻ ከተፍቅሮ’ እዚ ካብ ኩሉ ዚሓርር መሥዋዕትን ካብ መሥዋዕቲ ሕሩድን ዚዓቢ እዩ” በሎ። ኢየሱስ ድማ ብምስትውዓል ከም ዝመለሰ ምስ ረአየ፥ “ንስኻስ ካብ መንግሥቲ አምላኽ ርሑቕ አይኮንካን” በሎ። ካብ ኩሉ ደጊሙ ኺሓቶ ኸአ ሓደ እካ አይደፈረን። ፍቕሪ ንሕና ቅድሚ ዝሓርር መስዋዕትን ክብርን ምሃብና ንሓውና ክነፍቅር እግዚአብሔር አምላኽና  ይእዝዘና አሎ። ነቲ ብአርአያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሓውና ክነፍቅሮ ትሑዛት ኢና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል ተበጊስና እምበአር እግዚአብሔር አብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ ብጻይን እሙናት ኮይና ንኽርከብ ክሕግዘና ንለምኖ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.