ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 10-2018

ሉቃ.18:9-14
ኢየሱስ ንቶም ጻድቃን ምኻኖም ብር እሶም ዚምክሑ ንኻል ኦት ግና ዝን ዕቑ ዝነበሩ ድማ ኽመዚ ኢሉ መሰለሎም፦ “ ክልተ ሰብ ኣይ, እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻል ኣይ ከኣ ተእባል ቀረጽ ኪጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ “ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካል ኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ጸለየ። እቲ ተቐባል ቐረጽ ግና አብ ርሑቕ ደው ኢሉ፥ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቓሕ ኬብል እካ ኸይደፈረ፥ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ ይወቕዕ ነበረ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”

Leave a Reply

Your email address will not be published.