ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት 10-2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ.18:9-14

ኢየሱስ ንቶም ጻድቃን ምኻኖም ብርእሶም ዚምክሑ ንኻል ኦት ግና ዝን ዕቑ ዝነበሩ ድማ ኽመዚ ኢሉ መሰለሎም፦ “ ክልተ ሰብ ኣይ, እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ኻል ኣይ ከኣ ተእባል ቀረጽ ኪጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ “ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካል ኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ጸለየ። እቲ ተቐባል ቐረጽ ግና አብ ርሑቕ ደው ኢሉ፥ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቓሕ ኬብል እካ ኸይደፈረ፥ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ ይወቕዕ ነበረ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጸሎት ንክምህረና ብምሰላ ብዛዕባ ፈሪሳውን ተቀባሊ ቀረጽን ጽሎት የዘንትወልና። አብ ግዜ ኢየሱስ ገለ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ጻድቃን ምኻኖም ብርእሶም ዚምክሑ ንኻልኦት ግና ዝንዕቑ ነበሩ። ሎሚውን አብ ግዜና ዘሎ ሓቂ ኢዩ። አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍሉያት፤ ቅኑዓት፤ ክስመዓና ይኽእል ኢዩ። አብነት ናይዚ ፈሪሳዊ ሎሚ ንዓና ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ኢዩ፡፤ ኦ ኣምላኽ! ከምቶም ካልኦት ሰባት፥ ከተርቲ፥ ዓመጽቲ፥ ዘመውቲ፥ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ እዚ ስለ ዘይኮንኩ አመስግነካ አለኹ። ንኽልኦት ግና ዘይአመንቲ፤ ዘቅኑዓት፡ ክንሓስብ ንኽ እል ኢና። መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና በዚ ምሳሌ ገሩ እቲ ሓቀና አገባብ ጸሎት፡ አብ ቅድሚ አምላክ አቀራርባና መገዲ አገባብ ይምህረና። አብዚ ቃል አምላኽ እምበአር ክልተ መገዲ አነባብራ እምነትን አገባብራ ጸሎትን ንርኢ። እቲ ሓደ እቲ ፈሪሳዊ አብ ገዛእ ርእሱ ዝተአማመን፡ ንገዛእ ርእሱ ዘኽብር፤ ልዕሊ ሰባት ዝሓስብ፡ ንገዛእ ርእሱ አብ ቅድሚ አምላኽን ሰብን ቁኑዕ ዝገቢር። አብ ሰሰሙን ክልተ መዓልቲ እጸውም፥ ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከአ ዕሽር አውጽእ” እናበለ ተግባራቱ በቲ ሓደ ከአ እቲ ተቐባሊ ቀረስ። አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድካ ኃጢአተኛ ምኻኑ አሚኑ ብርሑቕ ቆይሙ ብትሕትና ንእግዚአብሔር አምላኹ ምሕረት ዝሓትትን ዝጽሊን፡፤
እቲ ፈሪሳዊ አብ ቅድሚ እግዚአብሄር አይነበረን እንታይ ደአ አብ ቅድሚ ገዛእ ርእሱ፡ ምስ እግዚአብሔር አይዛረብን ይዋሳእን አይነበረን እንታይ ደአ ምስ ገዛእ ርእሱ። ንገዛእ ርእሱ ከመጉስ ይርከብ።
ጸሎት ኢቲ ተቐባሊ ቀረጽ ግና ብ እግዚአብሔር ቅቡል ነበረ። ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ አፍ ልቡ እናወቕዕ አብ ቅድሚ አምላኽ ቀረበ። ብ አምላኽ ከአ ቁቡል ኮይኑ ተረኽበ። ምኽኒያቱ ትሕትና ዝመልኦ ሓቀኛ ናይ ጣዕሳ ጸሎት ዝለዝነበረ። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓቀኛ ጸሎት መምዘኒ ትሕትና ኢዩ። ብድኻምነትካ ምእማን ኢዩ፡፤ ምሕረት እክምዝድሊየካ ፈሊጥካ ንምሕረት ቁሩብ ምኻን። አብዚ መሰረት ዘይገበረ ጸሎት ፍረ አይህልዎን፡፤
ስለዚ ወዲ ሰብ እምበኣር ምሕረት እግዚኣብሔር ንኸስተማቕር፣ ጸሎቱ አብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ንኽኸውን እቲ እንኮ መጋበሪ ወይ መገዲ ብትሕትና አብ ቅድሚ አምላኽ አብ ምስጢረ ንስሓ ቀሪቡ “ ኦ አምላኸይ! ንአይ ንኃጥእ መሓረኒ” እናበለ ካብቲ ልዑል አምላኩ ምሕረት ምልማን ኢዩ። እዚ ናይ ምሉእ ሕይወትና ክርስቲያናዊ ጸዋዕታና ኢዩ።
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ለምኑ ኺወሃበኩም እዩ፥ ድለዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፥ ማዕጾ ካሕኩሑ ኪረሓወልኩም ኢዩ። ከመይ ዝለመነ ኹሉ ይቕበል፥ ዝደለየ ይረክብ፥ ማዕጾ ዝካሕኮሐ ድማ ይረኃወሉ እዩ” ከምዝበለ ጸሎት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምስ እግዚአብሔር ዓሚቕ ርክብ: ዝምድና ንክህልወና ዝገቢር መሳሪሒ ኢዩ። ገዛእ ርእሱ ልዕል ዜብል ኩሉ ኺዋረድ፥ ገዛእ ርእሱ ዜትሕት ኩሉ ግና ልዕል ኪብል እዩ እሞ እዚ ኃልፉ እቲ ጻዲቑ ናብ ቤት ኸም ዝተመልሰ እብለኩም አሎኹ።”ስለዚ ገዛእ ርእስና ብምትሓት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ቀሪብና ምሕረት ንለምን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.