አስተምቶን ቃል አምላኽ ግንቦት – 13.2018

ዮሓ. 5:1-16

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቤተ ሳይዳ ሓደ ሕሙም ከምዘሕወየ የዘንትወልና። አብዚ ክርስቶስ ጎይታና ወዲ ሰብ ንምድሓን  ባዕሉ ተበግሶ ይወስድ። “ክትሓውዶ ትደሊ” እናበለ ይሓትት። ነቲ ሕሙም ከአ አንጻር ሕጊ አይሁድ ብቀዳም ዓራቱ አልዒሉ ክኸይድ ይእዝዞ። ምኽንያቱ እቲ ካብ ሕጊ ዝዓቢ – ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ አምላኽ ስለዝመጸ። “ ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዓት እምበር፥ ሰብ ምእንቲ ሰንበት አይተፈጥረን። እምበአር ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን ኢዩ” እናበለ  ንሱ ጎይታ ሰንበት ምኻኑ ይምህር።  አይሁዳውያን ግና በዚ አይአምኑን፡ ልባቶም ይዓጽዉ። ነቲ ተግባራት ኢየሱስ እናረአዩ ክአምኑዎ አጸገሞም። ሎሚውን እንተኾነ እግዚአብሔር አምላኽና አብ መንጎና ብምርካብ አብ ክርስቶስን  ንኽንአምን፡ ንኽንድኅን፡ ንኽንሓዊ ብቃላቱ ይበጽሓናን ይዛረበናን። ነፍሲ ወከፍና ቃል አምላኽ አብ ልብና ንኽሓድር፡ ተሳተፍቲ ድኅነት አምላኽ ንኽንከውን ንወዲ አምላኽ ክንሰምዖ ይገብአና። ንሱ ኸአ  ካብ ኩሉ ኩሉ ኃጢአትናን ሕማምናን ነጻ ኮይናን ሓዊናን ሓደሽቲ ፍጥረት ኮይና  ንኽንጎዓዝ ክእለት ክህበና ኢዩ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ክርስቶስ ብብስምና እናጸውዓ “ክትሓዊዶ ትደሊ/ሊ እናበለ ይሓተና አሎ።  ንኽንሓዊ እምበአር አብኡ ንቕረብ። ንሱ ኸአ ክምሕረና ከሕውየና ኢዩ። እምበአር ክርስቶስ ጎይታና “እንሆ ካብዚ ዝዓቢ ከይርኽበካ መሊስካ ኃጢአት አይትግበር ዝበሎ፡ ንዓናውን እዚ ምሕጸንታ ይህበና አሎ።  ናብ ኃጥአት ተመሊስና ከይንወድቕ፤ ባራዩ ናይ ኃጢአት ከይንኸውን. ግዜ ጾም ሕልናና እንምርምረሉ ግዜ ኢዩ። ክርስቶስ በዚ ግዜ እዚ ንንስሓ ይጽወዓና አሎ። ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ክነዕረቕን ክንሓውን  ይዕድመና አሎ። ሎሚ ደጊሙ ንነፍሲ ወእክፍና ተንስእ/ኢ ዓራትካ/ኪ አልዒልካ/ኪ ኺድ/ዲ ይብለና አሎ።

ኦ እግዚኣብሔር ጐደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መንገድታትካ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድሓነይ ኢኻ’ሞ ከም ትእዛዛትካ ኽነብር ምሃረኒ እግዚኣብሔር ሠናይን ቅኑዕን እዮ’ሞ ንሓጥኣን መንገዱ ይምህሮም – ንሱ ንትሑታት ብቅኑዕ መንገዲ ይመርሖም ፍቓዱ ከኣ ይምህሮም – (መዝ.25) ይብለና’ዩ’ሞ፡ ን

Leave a Reply

Your email address will not be published.