አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 14.2018

ዮሓ. 5,17-30
ኢየሱስ ግና “አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዩ አሎ፥ አነውን እዓዩ አሎኹ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስ ዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ንአምላኽ ድማ “አቦይ” ብምባሉ፥ ንርእሱ ምስ አምላኽ ስለ ዘመ ዓራረየ፥ ኪቐትልዎ ይደሊዩ ነበሩ፡፡ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ ወልድ ነቲ አቦኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ነቲ አቦ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ፥ ወልዱውን ይገብሮ። አቦ ንወልድ የፍቅሮ ኢዩ፥ ነቲ ዚገብሮ ዘበለ ኹሉ ኸአ የርእዮ እዩ። አቦ ንምውታት ከም ዘተንሥኦም ሕያዋንውን ከምዝገብሮም፥ ወልድ ድማ ኸምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን የገብሮም። አቦ ንሓደ እካ አይፈርድን ኢዩ፥ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልድ ሃቦ። እዚ ኸአ ከምቲ ነቦ ዜኽበሮ ገይሩ ኹሉ ሰብ ንወልድ ምእንቲ ኼኽብሮ ኢዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለአኾ አቦውን አየኽብሮን እዩ።
ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ፥ እቲ ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለአኸኒውን ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አላቶ፤ ንሱ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ አይክበጽሕን ኢዩ። እቶም ምውታታ ድምፂ ወዲ አምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ አላ፥ ንሳ ኸአ ሕጂ ኢያ፥ እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ፥ ድማ ብሕይወት ከም ዚነብሩ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። ከምቲ ነቦ ናይ ባዕሉ ሕይወት ክህልዎ ሃቦ። ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ኺፈርድ ሥልጣን ሃቦ። እቶም አብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዚሰምዑላ ሰዓት ክትመጽ እያ እሞ በዚ አይትገረሙ። ሽዑ እቶም ሠናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ሕይወት፥ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ አ ንብትንሣኤ ኩነኔ ኪኸዱ እዮም። ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እካ ኽገብር አይክእልን እየ፥ ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቃድ እቲ ዝለአከኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸአ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.