አስተንትኖ ቃል አምላኽ – መጋቢት 15.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ. 5:31-37

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ፡ ነቲ መለኮታዊ ተልእኽኡ ንምድጋፍ አርባዕተ ምስክራት የቕርብ። ዮውሓንስ መጥምቕ፡ ግብሩ – ማለት እቶም ዝፈጸሞም ተአምራታት፡ እግዚአብሔር አቦ፡ መጽሓፍ ቅዱሳት። ካሊእ – እግዚአብሔር አቦ ንወልድ ከምዘፍቅሮ – ክርስቶስ ከአ እዚ ፍቕሪ እዚ ንዓና ደቂ ሰባት የካፍለና፡ እታ ፍቕሪ አቦ ንሱ ጥራይ ዝፈልጣ። ምክንያቱ ንሓና እዚ ፍቅሪ እዚ አይንፈልጦ ኢና ንሱ ከአ ነዚ ክገልጽ ይመጽእ። ከመይ ጌርና ኢና እምበአር እቲ ካሊእ ዝብለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና ክንፈልጦ ንኽእል። ክርስቶስ ከም ቀዳማይ ምስክር ንዮሓንስ መጥምቕ ይጠቅስ።  ክርስቶስ ባዕሉ ዮሓንስ መጥምቕ ብዛዕባ ሓቂ ከም ዝመስከረ ይዛረብ። በዚ ከአ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ ዘንብብ ክርስቶስ እቲ ሓቂ ምኻኑ ይአምን። ክርስቶስ «እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድኅኑ ኢለ እየ ዝብሎ ዘሎኹ እምበር አነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል አይኮንኩን። እናበለ ካብ ዮሓንስ ዝዓቢ ምስክርነት እግዚአብሔር አብ ከምዘለዎ ይምህር። ነዚ ከአ እቲ ካሊእ እናበለ ይገልጾ።

እቶም ዓበይቲ ምስክርነት ክርስቶስ እምበአር፦ ስራሕ፡ ከምቲ አቀዲማን ዝረአናዮ እቶም ዝፈጸሞም ተአምራታት ወይ ተግባራት፡  እግዚአብሔር አቦ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ምኻኖም ይገልጽ። ከም ሓደ ውሉድ ነቲ ካብ አቡኡ ኺገብሮ ዝረአዮ እንተ ዘይኮይኑ፥ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እካ ኺገብር አይክእልን እዩ። ንሱ አብ አቦ –  አቦ ከአ አብኡ ከምዘሎ ይገልጽ። ኒቀዲሞስውን እንተኮነ “ መምህር! ብጀካ እቲ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ፥ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ የአምራት ኪገብሮ ዚኽ እል ሓደ እካ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ኻብ አምላኽ ከም ዝመጻካ ንፈልጥ ኢና” (3,2). ስለዚ ክርስቶስ አብ መንጎ አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ዝገበሮ ኩሎም ተአምራታት ክርስቶስ መሲሕ ወዲ አምላኽ እቲ ቅቡእ ምካኑ ይምስክሩ። እዚ ምስክርነት እዚ ግና አብዚ ተጠው አይበለን ክርስቶስ እዚ ምስክርነት እዚ ሎሚ አብ ቤተክርስቲያኑ ንረክቦ።

እቲ ካልአይ ምስክርነት እግዚአብሔር አብ ኢዩ። አይሁዳውያን ነቲ ብክርስቶስ ዝግበር ዝነበረ ተአምራታት ብምርአይ እግዚአብሔር አብኡ ከምዘሎ ክቕበሉ ነሪዎም። ንሕና ሎሚውን እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ኩሉ አብ ቢተክርስቲያኑ ዘፍስሶ ጸጋታት ተአምራታት ብምርአይ ክንአምንን ክንቅበሎን መደቡ ክንፍጽምን ንዕደም። በታ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ተልእኽኡ ንኽትፍጽም አብዚ ምድሪ እዚ ዝመስረታ ቤተ ክርስቲያኑ ተመሪሕናን ተአዚዝናን ብቃሉ ተመሪሕና ሕይወትና ክንመርሕ።

ቃል አምላኽ- እስራኤላውያን ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ከሎ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ይቅበሉ ነሮም ኢዮም። እዚ ቃል ግና አብ ገለ ሰማዕቱ ክሓድር አይከአለን። ክቕበልዎ አይከአሉን። መማህራን ክኸኑ ይኽእሉ ኢያቶም፡ እቲ ቃል እቲ ናበይ ይመርሖም ግና ክበጽሕዎ አይክእሉን። መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብን ምፍላጥን ጥራይ መንገሥተ ሰማይ ዝአትዉ ይመስሎም። ወልድ ነቶም ዝደሊዮም ከምዘተንሥኦም ሕያዋን ከም ዝገብሮም ግና አይፈልጡን። ነቲ ሙሴ ነብያት ዝተነበይሉ ስጋ ለቢሱ አብ መንጎም ዝሓደረ ክርስቶስ ክቕበሉዎን ክ አምንዎን አይከአሉን። በዚ ኢዩ ከአ “ ናይ ዘለ ዓለም ሕይወት አብአተን እትረኽቡ መሲሉኩም ነተን ቅዱስት መጻሕፍቲ ትምርምርዎን አሎኹም፥ ግዳስ ይብሎም ‘ ንሳተንውን ንአይ እየን ዚምስክራለይ” እናበለ ሎሚ ንዓናውን እንተኾነ ክርስቶስ ጎይታ ብቅዱስ ቃላቱን ጽሑፋቱን ከምዝዛረበና፡ አሚና ተቐቢልናን ክንክእል እግዚአብሄር አምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና አሎ። ምኽኒያቱ ንሱ በቲ ቃላቱ ኢዩ ዝዛረበና፡ መል እኽቱ መደቡ ዘመሓላልፈልና። እቲ ንኽብሪ አምላኽ ዝደሊ፡ እቲ እግዚአብሄር ብቀዳምነት ዝሰርዕ ጥራይ ኢዩ ንክርስቶስ ክሰምዕ፡ ክቕበሎ፡ ሕይወት ክረክብ ዝኽ እል።. እግዚአብሄር አብ ሕይወትና ቀዳምነት ንሃቦ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Leave a Reply

Your email address will not be published.