ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 16.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.7:1-2:10,25-30

ድኅሪዚ ኢየሱስ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ዚነብሩ አይሁድ ኪቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ኪዘውር አይፈትወን፤ እንተኮነ አብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ አይሁድ በዓል ዳስ ከአ ቐሪቡ ነበረ። እቶ አኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፥ ንሱ ኸአ ብግሁድ ዘይኮነ ብኅቡእ ደየበ።  ገለ ኻብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ “ እቲ ኺቐትልዎ ዚደልዩስ እዚዶ አይኮነን፧ እንሆ ንሱ ብግህዶ ይዛረብ አሎ፥ ንሳቶምውን ገለ አይበልዎን፥ እዞም መካንንቲ ዶኾን ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም፧ ግናኸ እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና። ክርስቶስ ኪመጽእ ከሎ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ዚፈልጦ ሓደ እካ የልቦን” በሉ። ኢየሱስ ከአ አብ ቤት መቕደስ ኪምህር ከሎ ዓው ኢሉ “ ንዓይ ትፈልጡኒ፥ ካበይ ምኻነይውን ትፈልጡ ኢኹም። አነ ብርእሰይ አይመጻእኩን፥ እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፥ ንእኡ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም። አነ ግና ኻብኡ እየ፥ ንሱ ስለ ዝለአኸኒ ኸአ እፈልጦ እየ” በለ። ስለዚ ኺኅዝዎ ደለዩ፥ ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘል ዓለሉ ሓድ እካ አይነበረን።

  • አስተንትኖl

ናይ መዓልቱ ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ይዘውር ከም ዝነበረ፡ ምስ ኣኅዋቱ ማለት ምስ ኣዝማዱ ድማ ብሕቡእ ኣብቲ በዓል ዳስ ንምሳታፍ ከምዝደየበ የዘንትወልና።  ፈሪሳውያን ንኽርስቶስ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ክፈልጥዎን ክቕበልዎን አይከአሉን። ምኽኒያቱ በቲ ደጋዊ ሕግታቶም ይፈርድዎ ስለዝነበሩ አብቲ ዓሚቕ መልእኽቲ ትምህርቱ ክአትዉን ክርድእኡን አይከአሉን። ንሳቶም ንኽርስቶስ ንፈልጦ ኢና ዝብል እምነት ነበሮም። በዚ ኢዮም ከአ “እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና” እናበለ ክዛረቡ ዝተረኽቡ። ። አብ ቤት መቕደስ ኪምህር እንከሎ ጎይታና ኢየሲስ ክርስቶስ ነዚ ሓሳባት ወይ ርእይቶ እዚ መልሲ ይህብ። “ንዓይ ትፈልጡኒ፥ ካበይ ምኻነይውን ትፈልጡ ኢኹም” እናበለ ንሰማዕቱ  ይእውጅ። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ሓቅነት አይነበሮን፡ ገና እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ መድኅን አይፈለጥዎን ነይሮም። እቲ  ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍን ማሪያም ኢዮም ዝፈልጡ ነሮም፡፤ እቲ አምላኽነቱ ካብ አቦ ከምዝመጸ፡ ማዕረ አቦ ከምዝኮነ ግና ገና አይበጽሑዎን። ቀጺሉ አነ ብርእሰይ አይመጻእኩን፥ እናበለ ኸአ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ነቲ ሰማያዊ አብኡ ክገልጽ ከምዝመጸ ይምህር። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፥ እናበለ፡ኸአ ንሱ እቲ ሉኡኽ አምላኽ ምኻኑ ደጊሙ የረጋግጸሎም። ንእኡ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም። አነ ግና ኻብኡ እየ፥ ንሱ ስለ ዝለአኸኒ ኸአ እፈልጦ እየ” ይብሎም። ምኽኒያቱ ፍልጠቶም አብቲ ምድራዊ ፍልጠት ጠጠው ስለዝበለ ወይ ዝተሓጽረ ኢዩ ነሩ፡፡  ናብቲ ሓቀኛ ፍልጠት እግዚአብሔር ንኽበጽሑ ክፉታት አይነበሩን። ዝኸበርኩም አኅዋት አኃትን ንሕና ሎሚ ንኽርስቶስ ከም ጎይታና ንፈልጦ ንቅበሎ እንቢል፡ ሕይወትና አብ ቅድሚ ክርስቶስ እንታይ ይመስል። ምስ ክርስቶስ ዘለና ርኽብ ከአ ከመይ አሎ ኢልና ክንሓስብን ክነስተንትንን ይግበአና። ንእግዚአብሔር ዝፍለጥ ብተአዝዞ ኢዩ። ተአዝዞ አብቲ ሕይወት ዝህብ ቃላቱ። አብቲ ተአዝዞ ዘለዎ እግዚአብሔር አብኡ አሎ። ድምጹ ብምስማዕ – ነቲ ንሱ ዝብለና ብምግባር ነቲ ልዑል አምላኽ ክንለብሶ ንርከብ። አብቲ ዝፈልጥናሉ ግዜ ከአ ከምቲ ንሱ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ንሕናውን ብርሃን ናይዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ንኸውን። “ አነ እፈልጦ ኢየ” ዝብል፥ ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ፥ ንሱ ሓሳዊ እዩ፥ እታ ሓቂውን አብኡ የላን። 1ዩሓ. 2:4. ካብዚ ተበጊስና እምበአር አብቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ጎይታና ፍልጠት ንመላለስ። ገና ሎሚ ክርስቶስ ንዓናውን ነቲ መለኮታዊ ሕግታቱ ብዘይምሕላውና ነቲ ሰማያዊ አቦ አይፈልጥክምዎን ከይብለና። እዚ ግዜ እዚ ግዜ ጾም፤ ግዜ መርመራ ኢዩ እሞ ርእስና ንመርምር።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.