ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት -20.2018

ዮሓ.8:21-30
ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽ እሉን ኢኹም” በሎም። ሽዑ አይሁድ “ ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽ እሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። ስለዚ ከአ እየ ብኃጢአትኩም ክርትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ አሎኒ። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸአ ንዓለም እነግሮ አሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ አቦ ከም ዝተዛረቦም አይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ “ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ አነ ንሱ ኸም ዝኾነኩን፥ ከምቲ አቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር፥ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ኸም ዝይገብርን፥ ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለአኸኒ ምሳይ አሎ። ኩሉ ሳዕ ባህ ዜብሎ ስለ ዝገብር ከአ በይነይ አይ ኃድገንን እዩ” በሎም፡፤ ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ አመነ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.