ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 21.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:31-42

  • ኣስተንትኖ

ናጽነት ወዲ ሰብ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ ኢዩ ዝውለድ። ክርስቶስ ንኣይሁዳውያን ከምዚ አናበለ የረጋግጸሎም። ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸኒዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተይ ኢኹም” ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም። እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኽተውጻኣኩም ኢያ። ተኸተልሊ ወይ ሓዋሪያ ክርስቶስ ምኻን: ማለት ንእግዝኣብሔር ኣብ ልባትካ ምኽፋት ማለት ኢዩ። ቃል ክርስቶስ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢዩ። ቃል ኣምላኽ ከኣ እቲ ሓቂኛ መልእኽቲ ድሕነት ኢዩ ዘመሓላልፍ። ምኽንያቱ ንነገራት መገዲ አግዚኣብሔር ከመይ ከምዝኾኑ ኢይቶም ዘፍልጡኻ።
ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና። ባሮት ኽንና ንእተገዛእናዮ ከቶ የብልናን። ክመይ ኢልካ ደኣ ሓራ ኽትወጹ ኢኹም ትብለና ኣሎኻ?” ኢሎም መለሱሉ። ክርስቶስ ግን ኣብ መንጎ ውላድን ባርያን ዘሎ ፍልልይ የረድእ።” ብሓቂ: ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ: ሓጢኣት ዚገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ። ባሪያ ኸኣ ኣብ ቤት ንኹሉ ግዜ ኣይነብርን ኢዩ: ውሉድ ግን ንኹሉ ጊዜ ኣብኡ ነባሪ እዩ። ባሪያ ኣብ ገዛ ኣብኡ ኣይነብርን ኢዩ። ካብ ገዛ ኣብኡ ወጻኢ ኢዩ ዝነብር።
አቲ ባሪያ ሓጢኣት ዝኾነ ሰብ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ወጻኢ ይነብር። ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ነቲ ቃል ኣምላኽ – ቃል ክርስቶስ ብዘይምቕባሎም ኣብ ሓጢኣት ይነብሩ። ንሱ እቲ ሓቂ ኢዩ። ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ንኣብራሃም ዘተስፈዎ ብነቢያት ዝኣወጆን: ኩሉ እዚ ኣብ ክርስቶስ ምልኣት ይረክብ። እግዚኣብሔር ካብዚ ንላዕሊ ንወዲ ሰብ ፍቕሩ ክገልጸሉ ይኽእል ኣነበረን። ክርስቶስ ናይቲ ዘይረኣ ኣምላኽ ምስልን: እግዚብሔርን እዩ። ስልዚ ፍልጠት ሓቂ ኣብ አምነት ክርስቶስ: ኣብ ቃላቱ ብምቕባልን ብምእማንን ይርከብ ወይ ይብጻሕ።
ኣየናይ ሓቂ ኢዩ ክርስቶስ ዘምጸኣልና? ንሱ ነቲ ዝፈልጦ ሕቂ የካፍለና: ከፍልጠና ይጽዕር። ብዛዓባ ፍቅሪ ኣምላኽ ይዛረበና: ኣብቲ ሕይወቱ ተኻፈልቲ ይገብረና: ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ክምዝህልወና ይገቢር። ምኽኒያቱ ብጀካኡ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፈልጦ የሎን። “ ኣነ ኻብ ኣምላኽ አየ ዝወጻእኩን ዝመጻእኩን: ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዚኸውንስ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ኔርኩም”። እዚ ሓቂ እዚ ማቴ፥ 16:16ንረኽቦ፥፡ “ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ?” ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ምስ ሓተተ፥ ጴጥሮስ “ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ” አናበለ ክምልስ ተረኽበ። እዚ ሓቂ እዚ ብምቕባል ንሕና ደቂ እቲ ልዑል ኣምላኽ ተባሂልና ንጽዋዕ ወይ ንኸውን። ንቃል ክርስቶስ ዝቕበል ወድ ኣምላኽ ይኸውን። ነታ ሓቂ ከኣ ይፈልጣ። እታ ሓቂ ከኣ ሓራ ትገብሮ። ክርስቶስ ቀጺሉ:- ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ ኢየ:። ቃለይ ኣባኻትኩም ስለ ዝይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደሊዩ ኣለኹም። ውሉድ ኣብራሃም እንተ ትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ኔሩም። ደቂ ኣብራህም ወይ ክርስቲያን ተባሂልካ ምጽዋዕ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ዋጋ የብሉን። ሓቀኛ ክርስቲያን ዝገብረካ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽን ምስ ኣምላኽን ምስ እትጎዓዝ ጥራይ ኢዩ።። እቲ ክርስትና ዝሓቶ ብምግባር ኢኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እትበሃል።ሎሚ ንሕናውን ካብዚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና፥
– ኣብ መዓልታዊ ሕይወተይ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለኒ ርክብ ከመይ ኢዩ፥

– ኣብ ቃል ክርስቶስ ጸልዐዶ አመላለስ ኣለኹ”

– ኣብ ቃል ኣምላኽ ነታ ሓቂ ክረኽባዶ አጽዕርን ኣለኹ?

– ክርስቲያን ማለት ተኸታሊ ክርስቶስ ካብ ኮነ፥ ነቲ ትምህርቲ ክርስቶስ፡ ቃል ክርስቶስ ኣባይዶ ሓዲሩ ኣሎ ወይስ ክርስቲያን ብምኻነይ ጥራይ ተሓቢነ አንብር ኣለኹ?

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.