ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 22.2018

ዮሓ.8:51-59

እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ በሎም። አይሁድ ድማ “ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ ገዛእ ርእሰይ እንተ አኽበርኩ ክብረተይ ኮንቱ ኢዩ። ዘኽብረኒስ እቲ ንስኻትኩም አምላኽና እትብልዎ አቦይ እዩ፡፤ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። አነ ግና እፈልጦ ቓሉዉን እሕሉ እየ። አቦኹም አብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ኸም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጎሰ፥ ርእዩ ኸአ ባህ በሎ” እናበለ መለሰሎም። ኢየሱስ ከአ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ አብርሃምይተወልደ ኸሎ ‘ አነ አሎኹ” በሎም። ስለዚ ኪድርብዩሉ እምኒ አልዓሉ፥ ኢየሱስ ግና ተኃብአ፥ ካብ ቤት መቕደስውን ብማ እከሎም ኃሊፉ ወፀ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.