ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 22.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:51-59

እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” በሎም። አይሁድ ድማ “ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ ገዛእ ርእሰይ እንተ አኽበርኩ ክብረተይ ኮንቱ ኢዩ። ዘኽብረኒስ እቲ ንስኻትኩም አምላኽና እትብልዎ አቦይ እዩ፡፤ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። አነ ግና እፈልጦ ቓሉዉን እሕሉ እየ። አቦኹም አብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ኸም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጎሰ፥ ርእዩ ኸአ ባህ በሎ” እናበለ መለሰሎም። ኢየሱስ ከአ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ አብርሃም ከይተወልደ ኸሎ ‘ አነ አሎኹ’” በሎም። ስለዚ ኪድርብዩሉ እምኒ አልዓሉ፥ ኢየሱስ ግና ተኃብአ፥ ካብ ቤት መቕደስውን ብማ እከሎም ኃሊፉ ወፀ።

  • ኣስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ብሕይወቱን ቃላቱን ዝሰበኸልና ቃል ሕይወት አሚና ክንጎዓዝ ይዕድመና። ሓድሽ ኪዳን መፈጸምታ ናይቲ ብሉይ ኪዳን ኢዩ። ንብሉይ ኪዳን ከምቲ ዝግባእ ክንርድኦ አንይንኽእልን ምስ ሓድሽ ኪዳን ክነምብቦ እንተዘይኪ ኢልና። ክርስቶስ በዚ ናይ መዓልቱ ቃል አምላኽ ጌሩ ሕብረት ናይ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ይምህረና።

እቶም ንኢየሱስ ዝሰምዑ ዝነበሩ ግና ነዚ ሓቂ እዚ ክቅበሉ አይተረኽቡን። “ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። አይሁዳውያን ነቲ ክርስቶስ ዝአውጆ ዘሎ ሓቂ አይርድእዎን። ንሱ ብዛዕባ ሞት ናይ ነብሲ ዘለዓለማውን ይዛረብ፡ ንሳቶም ብዛዕባ ሞት ስጋ ይሓስቡ። አብ ብቅድሚ ክርስቶስ ሞት ስጋና ድቃስ ኢዩ – ካብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ናብቲ ሰማያዊን ዘለዓለማዊን ቤተና እንሳገረሉ ኢዩ። እዚ ከአ እቲ ሓቀኛ ሞት አይኮነን። እቲ ሓቀኛ ሞት እቲ ዘለዓለማዊ ሞት ኢዩ። እቲ ሳዕቤን ሓአትና ዝመጽእ ኩኔነ ኢዩ፡፤ እዚ ንአይሁዳውያን ሓሶት ነበረ፡ ምኽኒያቱ አብራሃም ነቢያት ኩሎም ሞይቶም ኢዮም፡ ዝለዚ ኢዮም ከአ “ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” እናበሉ ክሓትዎ ዝተረኽቡ።

አብርሃም አብቲ ጸዋዕታ አምላኽ ብምእማኑ አቦ ኹሉ ተባህለ። በቲ እምነቱ ኸአ ናብቲ ምጽአት ክርስቶስ የማዕዱ ነበረ። ክርስቶስ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳን ዘተስፈዎ ኢዩ። ንሱ ንስራኤል ከድኅና ዝነበሮ ኢዩ። ግና ዕብራውያን ነዚ ሓቂ እዚ ክአምኑን ክቅበሉን አይክእሉን። ክርስቶስ እምበአር ናብዚ ዓለም ብምጻእ መገዲ ድኅነት መሃረና። ትእዛዛቱ ሰሪዑልና። ሎሚ እምበአር ደጊሙ ነዚ ትእዛዝ እዚ እንተ ሓሊኹም መንግስተ አምላኽ ክትወርሱ ኢኹም አይክትሞቱን ኢኹም ይብለና አሎ። ንኸይንመውት ክርስቶስ አብ ቃላቱ እሙናት ኮይና ክነብር ይሓተና። ዝለዚ መንግስተ አምላኽ ንምውራስ ካብቲ ዘለ ዓለማዊ ሞት ንምድኃን ሕይወትና ብትምህርተ ክርስቶስ ክምራሕ አለዎ። “ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ተሓጐስ፡ ረኣያ’ሞ ባህ በሎ ኢሉ ምስተዛረቦም ኣይሁድ ብወገኖም ጌና ሓሙሳ ዓመት እኳ ዘየበርካስ ንኣብርሃም ርኢኻዮ በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከምዘሎኹ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም።

ቃል ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር አቦ ኢዩ ነሩ። እግዚአብሔር አብ ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌሩ ኢዩ እዚ ሓቂ እዚ ዝምህር ዘሎ። ንሳቶም ንእግዚአብሔር አቦ አይፈልጡዎን ኢዮም። ክርስቶስ ግና ይፈልጦ ምክኒያቱ ካብኡ ዝለዝመጸ።  ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። ”እቲ ንሱ ዝግበሮ ሥራሕ ናይ ኣቡኡ ምኳኑ እቲ ኩሉ ኣብኡ ዝፍጽሞ ከም ዚፍጽም’ውን ይዛረብ። ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ መዓጹ ልባትና የንኳሕኩሕ’ዩ ድመጹ ኣለሊና ልብና ከፊትና ምሳና ከም ዝነብር ክንገብር ኣሎና። ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ከኣ ኣብኡ ሕይወት ኣሎ። እኳ ድኣ ክርስቶስ ዝመጸን ዝተረኽበን ምልኣት ሕይወት ጸጋ ኣብ ልዕለ ጸጋ ንቕበል ኢና (1፡16) ልብና ብቅኑዕ ሕልናን ዝትንስእ እንተደኣ ኮይኑ ኸኣ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ክንገብር ንኽእል ኢና። ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኢዩ”፡ እናበልና እምበኣር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቃላቱ ልባትና ንኽፈተሉ። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.