አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት- 25.2018

  • ሰንበት ዘኒቀዲሞስ

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.3:1-12

“መምህር ብጀካ እቲ አምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እንተ ዘይኮነ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ ተአምራት ኪገብሮ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኴንካ ኻብ አምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና” በሎ። በቲ ዝነበሮ ሓላፍነትን ክብርን ምስ ኢየሱስ ብግሁድ ክራኸብ አየፍቅደሉን ነሩ። ካልአይ ካብቲ አብ ውሽጡ ዝስምዖ ዝነበረ ጸልማት ወጺኡ አብ ብርሃን ክአቱ ስለ ዝደለ ብለይቲ አብ ኢየሱስ መጺኡ። ንኢየሱስ ንበይንኻ ክትረኽቦ ክተዕልሎ ምኽአል ጸጋ ብርሃን እዩ ዝዕድል ምኽንያቱ ንሱ ምንጪ ሕይወትናን ተፈጥሮናን ስለ ዝኾነ።  ንሕናውን አብ መዓልታዊ ሕይወትና ናብ ኢየሱስ ብምኻድን ምቅራብን ብርሃን ክርስቶስ ጽጋ ክርስቶስ ክንቅበል ንዕደም።  “ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘሎኻ ተአምራት ኪገብሮ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኴንካ ኻብ አምላኽ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና” ኢልዎ።  ካብ አምላኽ ከም ዝመጸን ናይ አምላኽ ነገራት ከም ዝገብር፥ ነቢይ ከም ዝኾነ ክርኢ ክኢሉ፤ ግን መንነት  ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  ንኽርኢን ንኽፈልጥን ብጽሙዋ መጺኡ ክሓቶ ደለየ።

ነቲ ሕትኡ ከአ ከምዚ እንዳበለ ክምልሰሉ ተረክበ “ ሰብ ካልአይ ግዜ እንተዘይተወልደ፥ ንመንግስተ አምላኽ ኪርእያ ከቶ ከምዘይክእል፥ ብሓቂ፥ ብሓቂ፥ እብለካ አሎኹ” ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ቃል ብቃሉ ብምርዳእ “ሰብከ ምስ አረገ ከመይ ኢሉ ክውለድ ይኽእል መሊሱ አብ ከርሲ እንኡ አትዩስ ኪውለዶ ይኽእል እዩ” እናበለ ሓቲቱ። ብሓቂ ብሓቂ እብለካ አለኹ፥ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወልደ፥ ናብ መንግስተ አምላክ ኪአቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን።

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ከም ብሓድሽ ክንውለድ ይሓተና  እዚ ኸአ ብንጹር ንክርስትያናዊ ጥምቀትና ዘመልክት እዩ። ካብ ሥጋ ዝተወልደ ሥጋ እዩ  –  ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ፥ እዚ እዩ እቲ ካልአይ ልደት ኩልና ክንከዶ ዘሎና። ስለዚ ሕጂውን እንደገና ክንውለድ የዲሊ፤ አብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ስፍራ ንክንአቱ። ሎሚውን ጥምቀትና ክነሕድስ የዲሊ፤ ብሓቂ ምስኡ ኡሙናት ኮይና ምእንቲ ክንገዓዝ። ሓንሳብ ብማይን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና፤ ናይ ውልድነት መሰል ረኺብና። ሕጂውን እንተኾነ ነቲ ብድኻምነትና ብኃጢአትና ዘጥፋእናዮ ርክብና . . . እንደገና ብንስሓ ክንውለድ ክነጥርዮ የዲሊ። ናይ ንስሓ ጥምቀት የድሊየና።  ኢየሱስ ብዝልዓለ መገዲ አብ መስቀል ምስ ተሰቕለ አብ ግርማ አብኡ ብትንሣኤኡን ዕርገቱን ከም ዝአተወ ንርኢ። ንሱ ምንጪ ሕይወት ናይ ኵሎም እቶም ርእሶም ብምልኡ አብኡ ዘወፍዩ ክኸውን እዩ።

ከም ኒቆዲሞስ ብቐጻሊ አብ ኢየሱስ ክንመላለስ ክሳብ ዝበርሃልና ምስኡ ክነዕልል እሞ፤ ጎይታይ ሓግዘኒ ነዚ ጸልማት ዝመልኦ ሕይወተይ ብርሃንካ ኰልዓለይ ኢልና ክንልምኖ ይግብአና። አምላኽ ንዓለም ስለዘፍቅራ፥ ከም መግለጺ ፍቕሩ ንሓደ ወዱ አብ መስቀል ብጨካን ሞት ክሓልፍ ብምፍቃዱ ክሳብ ክንድዚ አፍቀራ። ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ አብ ዓለም ዝተገልጸና ሓቂ ክንአምን፥ ቃሉ ንምስማዕ ኩሉ ጊዜ ስንድዋት ክንከውን፥ ሕይወትና ብምልኡ ብዓሚቕ እምነት አብኡ ክነወፍየዮ ስንድዋት ክንከውን ይግብአና። አምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝልአኾ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ አይኮነን። አብ ሕይወትና ነዚ ደጋጊምና ክንዝክሮ ይግብአና፥ ናይ አምላኽ እታ እንኮን መጀመርያን ዝንባሌ ባህሪኡ ንአና ምፍቃርን፤ ንሕና ነቲ ፍቕሩ አብ ሕይወትና ምስትምቓሩን እዩ።አሰር ኒቆዲሞስ ስዒብና ካብ ጸልማት ሕይወትና ወጺእና ብኃጢአትና ነጺሕና ንአምላኽ ክንቅበሎ ንቕረቦ። አብ መንበረ ንስሓ አቲና ብኃጢአትና ንተአምን ሽዑ ብርሃን ክርስቶስ አባና ክበርህ እዩ። ነዚ ኸአ የብቅዓና። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.