አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት 27.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

13.21-33.36-38

  • አስተንትኖ

መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ አእጋር ሓዋሪያት ሓጺቡ ከምኡውን ንሓዋሪያቱ ንዓና ንነፍሲ ወከፍና  አብነቱ ተኸቲልና ሕድሕድ ክንተሓጻጸብ ድሕሪ አዚዙ፡ ቀጺሉ ብመንፈሱ ከምዝጎሃየ የዘንትወልና። አብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ ንሓዋርያቱ ናይ ፍቕሪ ስራሕ አብዝፍጽመሉ ዝነበረ ግዜ አገልግሎት ይፍጽም፡ ሓደ ካብ ሓዋሪያቱ ግና በታ ለይቲ እቲአ ከመይ ጌሩ ከም ዘትሕዞ ይምህዝ ነበረ። ይሁዳ  ካብቶም ክርስቶስ ደቂ ምዛሙርቱ ንኽኮኑ  ዝተመርጸ ሓደ ኢዩ ነሩ። ንሰለስተ ዓመት ዝአክል ምስኡ ተጋዒዙ፡ አብ ኩሉ ጉዑዙኡ ስዒብዎ፡ ነቲ ዘደንቕ ተግባራቱ ተአማርታቱ ትምህርቱ ርእዩን ሰሚዑን። ፍቕሩ አስተማቒሩ። ይሁዳ ንኽርስቶስ ክኽሕዶ ጥራይ አይተረኽበን አሕሊፉ ክህቦውን ተረኽበ። ፈተና ሸይጣን ይስዕሮ። እቲ ዝ እትአምኖ ሓውካ ኃፍትኻ ክኽሕደካ ካብዚ ዝከፍእ ተግባር ክህሉ አይክእልን ኢዩ። ሓደ ካብቲ ክርስቲያናዊ ጸዋዕታና ነፍሲ ወከፍናን ምስ ክርስቶስ ሓቀኛ ፍቕሪ ንኽንምስርት ኢዩ። ይሁዳ ነዚ ጸዋዕታ እዚ ይነጽጎ። ክርስቶስ በዚ ይጉሂ “ሓደ ካባኻትኩም ከም ዘትኅዘኒ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ከአ ንሓዋሪያት ክዛረቦም ይርከብ። ደቂ መዛሙርቱ በዚ ሰንቢዶምን ፈሪሆምን ንሕድሕዶም ይጠማመቱ። ጴጥሮስ ብዛዖባ መን ይዛረብ አሎ ንምፍላጥ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩ ንኽሓቶ ብምልክት ይነግሮ። ንሱ ከአ አብ አፍ ልቢ ኢየሱስ ጽግዕ ኢሉ “ ጎይታይ! መን እዩ ንሱ፧ ኢሉ ክሓቶ ተረኽበ። ኢየሱስ ከአ “ እቲ ቑራስ እንጌራ ጸቢሐ ዝህቦ ፥ ንሱ እዩ” ኢሉ መለሰሉ።  ንሕናውን ሎሚ አብ ቅድሚ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ክርስቶስ ቃል ክርስቶስ ክንዕብር ከለና ናይዚ ግዜ እዚ ይሁዳውያን ኮይና ንርከብ። ንኽርስቶስ ክንክሕዶ ንርከብ። ነቲ ምእንታና ስጋብ መስቀል ዘፍቀረና ክርስቶስ አሕሊፍና ንህቦ።

እቲ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ዘወፈየሉ ኩላሶ እምበአር ምልክት ፍቕሩ ሕውነቱ ነበረ። ማለት ካብቲ  ሰይጣናዊ ውዲቱ ንኽምለስ ዝዕድም ኢዩ ነሩ። ይሁዳ ግና ነዚ ውፈያ ወይ ዕድመ እዚ ክነጽጎ ተረኽበ። ቅዱስ አጎስጢኖስ ብዛዕባ እዚ ከስተንትን ከሎ “ እቲ ዝተቀበሎ ጽቡቕ ነበረ ይብል፡ እንተኾነ ግና ንዘለዓለማዊ ኩኔንኡ ተቐበሎ ይብል። ነቲ ጽቡቕ ብሕማቅ ተቀበሎ። “ ድኅሪ እታ ቁራስ ከአ ሰይጣን ናብ ኡ አተወ” ማለት ምሉእ ብምሉእ አብ ትሕቲ ናይ ሰይጣን ፈተና ተምበርከኸ። ብዘይጣን ተሳዕረ። ቃል አምላኽ “ይሁዳ ነታ  ቑራስ እንጌራ ምስ ተቀበላ ብኡብኡ ወፀ፥ ለይቲውን ነበረ። ይብል አብዚ ጸልማት ናይ ኃጢአት ናይ ጥፍአት ምልክት ኢዩ።

ስለዚ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚ ንሕና ነዚ ቃል አምላኽ ክነስተንትን ከለና ብሓቂ አብ ሕይወትና ክንአቱ ሕይወትና ክንምርምር ንዕደም። ከም ይሁዳ ብግዚያዊ ጠቕሚ ተታሊልና ካብቲ መገዲ አምላክ ከንርህቅ፡ ንጎይታና አምላኽናንን ከይንጠልም ከይንክሕድ ንሕተት አለና። ጴጥሮስ “ ጎይታይ! ናበይ ክትከይድ ኢካ፧ “ ክብል ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ “ ናብቲ አነ ዝከዶ ንስኻ ሕጂ ኽትስዕበኒ አይትኽእልን ኢኻ፥ ድኃር ግና ኽትስ ዕበኒ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። አብ ቅድሚ ስደትን መስቀል ክርስቶስ ብጴጥሮስ ከምዝከሓድ ይፈልጥ ነበረ። ሕይወተይ እንተ ኾነ እካ በጃኻ አኅሊፈ ኽህብ ኢየ እየ” በሎ። ከም ጴጥሮስ ብኩሉ ተግባራትና ንዑኡ ክንስዕብ፡ ሕግታቱ ክነኽብር ክንፈቅሮ ቃል እንአትወሉ ግዜ ኢዩ፡ እሞ ናብኡ ቀሪብና ብንስሓ ተሓጺብና ንኽርስቶስ ጎይታና ብሕይወትና እውን እንተኾነ ክንስ ዕበካ ኢና እናበልና ቁርጺ ፍቓድ ንግበረሉ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.