አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት 28.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ማቴ.26.14-25

  • አስተንትኖ

አብቲ ናይ ትማሊ ቃል አምላኽ ብዛዕባ ናይ ይሁዳ ክሕደትን ናይ ጴጥሮስ ምንጻግን አስተንቲና። ሎሚውን እንደገና ቤተክርስቲያና ደጊምና ብዛዕባ ክሕደት ናይ ይሁዳ ክነስተንትን ትዕድመና። ማቴዎስ ወንጌላዊ ብዛ ዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ክገልጽ ከሎ አብቲ ውድቀት ናይ ሓዋሪያት አበርቲዑ ትኹረት ይገቢር። ሓዋሪያት ወላእካ ሰለስተ ዓመት ዝአክል ምስኡ እንተ ተጋዕዙ፡ አብቲ ጽንኩር ግዜ ግና  ወላሓደ እካ ክከላኸለሉ አይከአለን። ይሁዳ አሕሊፉ ይህቦ፡ ጴጥሮስ ይኽሕዶ፡ እቶም ዝተረፉ ክሃድሙ ተረኽቡ። ማቴዎስ እዚ ኩሉ ከዘንትወልና ከሎ ንኽነቅፍ፡ ተስፋ ንኸቅርጽ ዘይኮነስ ፍቕሪ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ውድቀትን ክሕደትን ናይ ደቂ መዛሙርቱ ሓለፋ ከምዘለዎ ንኸስምር ኢዩ።

ሎሚውን ማቴዎስ ንዓና ንሓዋሪያቱ ተኸተልቱ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ካብ ክሉ ክሕደትና ውድቀትና ፍቅሪ አምላኽ ከምዝዓቢ ንኽንርዳእን ክንቅበልን ኢዩ። ነዚ ተረዲእና ከአ ናብኡ ክንምለስ ኢዩ። ንሕና ምስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘለና ርክብ ክነቃርጽ ንኽእል ኢና ንሱ ግና ብባህሪኡ ፍቕሪ ስለዝኾነ እቲ ምሳና ዘለዎ ርክብ ከቃርጽ አይክእልን ኢዩ። እዚ መልእኽቲ ኢዚ ኢና አብዚ ቅዱስ ናይ ሕማማት ግዜ ክነስተንትነሉ ዘላና።

ይሁዳ ንመምህሩን መድኅኑን ንኽሸይጥ ናብ ሊቃነ ካህናትን ከይዱ “ አነ ንኢየሱስ አኅሊፈ ኽህበኩም እንታይ ትሁቡኒ፧” እናበለ ክሓቶም ተረኽበ።  ንሳቶም ከአ ስላሳ ቅርሺ ብሩር ሃብዎ። ካብዚ ሰዓትን ግዜን ጀሚሩ ኸአ አኅሊፉ ክህቦ ምሹእ ግዜ ክደሊ ጀመረ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ነቲ ጎይታናን  አምላኽናን ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ድኅነት መከራ ዝጸገበ፥ ብትሕትና ንርእሱ ዘዋረደ፥ ብዘይ ፍትሒ ዝተፈርደ አምላኽ፥ ነቲ ንሕማምናን ንስቓይናን ዝጾረ፥ ብሰሪ አበሳና ዝተኸትከተ ጎይታ፡ አብ ሕይወትና ብከመይ  ንቕበሎ። ምስኡ ዘለና ርክብ እንታይ ይመስል። ስለዚ ብሓላፊ ናይዛ ዓለም ነገራት ተታሊልና ንኽርስቶስ ጎይታና ከይንክሕዶ ከይንጠልሞ ሎሚ ንዕደም አለና። ክርስቶስ ምስ ሓዋሪያቱ አብ መአዲ ምስተቐመጡ፡ “ ሓደ ካብ ሓዋሪያቱ አኅሊፉ ከምዝህቦ ተዛረበ” ንሳቶም ከአ ስንበዱ ፈርሁ፡ ነፍሲ ወከፎም ከአ አነዶ ይከውን እናበሉ ክሓትዎ ተረኽቡ። ኢየሱስ ከአ “ እቲ ኢዱ ምሳይ አብ ጻሕሊ ዚጠልቕ ንሱ ኢዩ” እናበለ  መለሰሎም። ቀጺሉ “ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ብዛዕብኡ ዝተጻሕፈ ኪኸይድ ኢዩ፥ ግናኸ እቲ ሰብ ንወዲ ሰብ አኅሊፉ ዝህቦ ሰብ ወይልኡ! እቲሰብ እቲስ እንተ ዘይውለድ ምኃሾ ነይሩ” በሎም። ሎሚ እዚ መንፈስ ይሁዳ አብ ነፍሲ ወከፍና ህልው ኢዩ። ብዙሕ ግዜ ብተግባራትን ብሕይወትና ብቃላትና ንኽርስቶስ ጎይታና አምላኽና ክንክሕዶን ክነጽጎን ንርከብ ኢና። ወይልኹም ይብልና አሎ። ስለዚ ነዚ ቃል አምላኽ ናይ መ ዓልቱ ክነስተንትን ከለና፡ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ነስተንትን፡ በዚ ቃል ወንጌል እዚ ክርስቶስ ሎሚ ንዓይ እንታይ ይብለኒ፡ ኢልና ንሕተት።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋግቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.