አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 29.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ. 4:16-21

ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ፣ ብመዓልቲ ሰንበት ኸኣ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ፣ ኬንብብውን ተንሥአ። መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ከአ ሃብዎ፤ ነቲ መጽሓፍ እንተ ገንጸሎ ኸአ ኸምዚ ዚስዕብ ዝተጻሕፈ ኽፍሊ ረኸበ፦ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ እግዚአብሔር አብ  ልዕለይ አሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፥ ንዕውራት ምርአይ፥ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ ከበስር፥ ሕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለአኸኒ።” ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ኸአ፥ ነቲ አገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ፤ አዕይንቲ ኹሎም እቶም አብታ ቤት ጸሎት አይሁድ ዝነበሩ ኸአ ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ “እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ አብ አእዛንኩም ተፈጸመ” ኪብሎም ጀመረ።

  • አስተንትኖ

ንአይሁዳውያን ከምቲ እግዚአብሔር ዝእዝዞ ሰንበት ናይ ሕረፍቲን ናይ ጸሎትን መዓልቲ ኢያ ነራ። አብ ኢሳይያስ 61:1-2 ከምዚ ዝብል ንረክብ፦ “ እግዚአብሔር አምላኽ መንፈሱ መልአኒ፥ ንድኻታት ብሥራት ከበሰር ቀብአኒ። ንስቡራት ልቢ ኽዘንን፥ ንምሩኻት ሓርነት፥ ንእሱራት ከአ ምፍታሕ ክእውጅ ለአኸኒ፡፤ እግዚአብሔር ንሕዝቡ ዚድኅነላ ዓመት ጸጋ፥ ንጸላእቱ ኸአ ዚብቀለላ መዓልቲ ሕነ ኸም ዝመጸት ክእውጅ፥ ንኹሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ለአኸኒ። እዚ ትንቢት ኢዚ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ናዝሬት ብመዓልቲ ሰንበት  አብ ቤት መቅደስ አይሁድ ተረኺቡ ነቲ ዝሃቡዎ መጽሓፍ ብምግንጻል ነቲ ኢሰያስ ብትንቢት ዝተነበዮ  ዝአወጆ ምጽአት ክርስቶስ የንብብ። እዚ ትንቢት እዚ ኸአ አብኡ  ከምተፈጸመ ይገልጽ። ክርስቶስ እቲ ቅቡእ ምካኑ ይገልጽ።  ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ እግዚአብሔር አብ  ልዕለይ አሎ፤ ዝብል ቃል እምበአር እቲ ናይ መጀመርታ መሲሓዊ አዋጁ ኢዩ ነሩ። ነዚ ኸአ ብቃሉን ብተገግብሩን አብ መንጎ ሕዝቡ ክፍጽሞ ተረኽበ።  ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብአኒ መንፈስ እግዚአብሔር አብ  ልዕለይ አሎ፤ ንምሩኻት ምምላስ፥ ንዕውራት ምርአይ፥ ንግፉዓት ምውጻእ ሓራ ከበስር፥ ሕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለአኸኒ።

ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ካብ ጸልማት ኃጢአት ነጻ ንኽገብረና ኢዩ። እዞም ቃላት እዚአቶም ክርስቶስ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ ወሲዱ ዘንበቦም  ነቲ ተልእኾ ክርስቶስ ዝገልጹ ኢዮም ነሮም። ነዚአቶም ንኽፍጽም ኢዩ ኸአ አብዚ ዓለም እዚ መምጽኢ። ካብ ኃጥአት ነጻ ንኽገብረና፥ ካብ ባርነት ሰይጣን ከውጽአና፥ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከድኅነና። አብቲ ምድራዊ ጉዑዙኡ ኸአ በቲ ፍቕሩን ምሕረቱ ብዙሕ ተአምራታት ክገቢር ተረኺቡ።  ቤተክርስቲያን ሎሚ ነዚ ተልእኾ እዚ ተቐቢላ ትርከብ። “እምበአር ኪዱ እሞ፥ ንኹሎም አህዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩምዎም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም። ከምኡውን ዝአዘዝኩኹም ኩሉ ኺሕልዉ ምሃርዎም። እንሆ አነ ድማ ኽሳዕ መወዳእታ ዓለም፥ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ” እናበለ ተዛረቦም። አብዚ ክርስቶስ አድላይነት ስበከተ ወንጌል፡ ማለት ሓቅነት እምነት፡ አድላይነት ምስጢራት አብ ሕይወት ወዲ ሰብ፡ ህላዌ ክርስቶስ አብ ቤተክርስቲያን ይገልጽ። ካብዚ ቃል እዚ ተበጊስና እምበአር ንሕና ነዞም መሎካታዊ ሕቶታት፦ ማለት  አብ ክርስቲያናዊ ጉዑዞና  ንእምነትናንን፡ ስነምግባራዊ ሕይወትና ዝኾውን መምርሒ ምቅባል፡ ተሳትፎ አብ ምስጢራት ብምንጻግ አብ ክርስቶስ አምላኽና እሙናት ኮይና ክንጋዓዝ አይንኽእልን ኢና።  ምስዞም ተልእኾታት እዚአቶም ኢዩ ክርስቶስ ቤተክርስቲያኑ ዝመስረታ። ቢተክርስቲያን ከአ አብዞም ናይ ክርስቶስ ስብከትን ትምህርትን እንተጸንዕት ጥራይ ኢዩ ንወዲ ሰብ አብ ድኅነት ክተሳትፎ እትኽእል። ሕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለአኸኒ። ”ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ኸአ፥ ነቲ አገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ፤ አዕይንቲ ኹሎም እቶም አብታ ቤት ጸሎት አይሁድ ዝነበሩ ኸአ ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ “እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ አብ አእዛንኩም ተፈጸመ” ብምባል ክርስቶስ እቲ ነብያት ዝተነበይዎ፡ ዝተዛረብሉን ዝተጸበዩዎን ንሱ ምካኑ ገለጸ። ብኽርስቶስ ኩሉ ምልአት ፍጻሜ ረኸበ። ስለዚ ጽሑፋት ብሉይ ኪዳን ብብርሃን ሓድሽ ኪዳን ኢና ክንርድኦም እንኽእል። “ ብድኅሪ ትንሣኤኡ ኸአ ከምዚ በልም “ እዚ እቲ ምሳካትኩም ከሎኹ አብ ሕጊ ሙሴን ነብያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ኹሉ ኪፍጸም ግዲ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቃልይ ኢዩ” በሎም፡፤ ሽዑ ነተን ጽሑፋት ኬስተውዕልወን አእምሮኦም ከፈተሎም። ሉቃ.24:44-45

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

Leave a Reply

Your email address will not be published.