ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 22.2018

ዮሓ.8:51-59

እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ በሎም። አይሁድ ድማ “ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ ገዛእ ርእሰይ እንተ አኽበርኩ ክብረተይ ኮንቱ ኢዩ። ዘኽብረኒስ እቲ ንስኻትኩም አምላኽና እትብልዎ አቦይ እዩ፡፤ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። አነ ግና እፈልጦ ቓሉዉን እሕሉ እየ። አቦኹም አብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ኸም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጎሰ፥ ርእዩ ኸአ ባህ በሎ” እናበለ መለሰሎም። ኢየሱስ ከአ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ አብርሃምይተወልደ ኸሎ ‘ አነ አሎኹ” በሎም። ስለዚ ኪድርብዩሉ እምኒ አልዓሉ፥ ኢየሱስ ግና ተኃብአ፥ ካብ ቤት መቕደስውን ብማ እከሎም ኃሊፉ ወፀ።

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 22.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:51-59

እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” በሎም። አይሁድ ድማ “ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ ገዛእ ርእሰይ እንተ አኽበርኩ ክብረተይ ኮንቱ ኢዩ። ዘኽብረኒስ እቲ ንስኻትኩም አምላኽና እትብልዎ አቦይ እዩ፡፤ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። አነ ግና እፈልጦ ቓሉዉን እሕሉ እየ። አቦኹም አብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ኸም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጎሰ፥ ርእዩ ኸአ ባህ በሎ” እናበለ መለሰሎም። ኢየሱስ ከአ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ አብርሃም ከይተወልደ ኸሎ ‘ አነ አሎኹ’” በሎም። ስለዚ ኪድርብዩሉ እምኒ አልዓሉ፥ ኢየሱስ ግና ተኃብአ፥ ካብ ቤት መቕደስውን ብማ እከሎም ኃሊፉ ወፀ።

  • ኣስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቓለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ” እናበለ ንነፍሲ ወከፍና አብቲ ብሕይወቱን ቃላቱን ዝሰበኸልና ቃል ሕይወት አሚና ክንጎዓዝ ይዕድመና። ሓድሽ ኪዳን መፈጸምታ ናይቲ ብሉይ ኪዳን ኢዩ። ንብሉይ ኪዳን ከምቲ ዝግባእ ክንርድኦ አንይንኽእልን ምስ ሓድሽ ኪዳን ክነምብቦ እንተዘይኪ ኢልና። ክርስቶስ በዚ ናይ መዓልቱ ቃል አምላኽ ጌሩ ሕብረት ናይ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ይምህረና።

እቶም ንኢየሱስ ዝሰምዑ ዝነበሩ ግና ነዚ ሓቂ እዚ ክቅበሉ አይተረኽቡን። “ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና፤ አብርሃም ሞይቱ፥ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንስኻ ግና ‘ቃለይ ዚሕሉ ንዘለዓለም አይክመውትን እዩ’ ትብል አሎኻ። ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” በልዎ። አይሁዳውያን ነቲ ክርስቶስ ዝአውጆ ዘሎ ሓቂ አይርድእዎን። ንሱ ብዛዕባ ሞት ናይ ነብሲ ዘለዓለማውን ይዛረብ፡ ንሳቶም ብዛዕባ ሞት ስጋ ይሓስቡ። አብ ብቅድሚ ክርስቶስ ሞት ስጋና ድቃስ ኢዩ – ካብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ናብቲ ሰማያዊን ዘለዓለማዊን ቤተና እንሳገረሉ ኢዩ። እዚ ከአ እቲ ሓቀኛ ሞት አይኮነን። እቲ ሓቀኛ ሞት እቲ ዘለዓለማዊ ሞት ኢዩ። እቲ ሳዕቤን ሓአትና ዝመጽእ ኩኔነ ኢዩ፡፤ እዚ ንአይሁዳውያን ሓሶት ነበረ፡ ምኽኒያቱ አብራሃም ነቢያት ኩሎም ሞይቶም ኢዮም፡ ዝለዚ ኢዮም ከአ “ካብቲ ዝሞተ አቦና አብርሃምዶ ንስኻ ትዓቢ ኢኻ፧ ነቢያትውን ሞይቶም፥ ንርእስኻ መን ትገብራ አሎካ፧” እናበሉ ክሓትዎ ዝተረኽቡ።

አብርሃም አብቲ ጸዋዕታ አምላኽ ብምእማኑ አቦ ኹሉ ተባህለ። በቲ እምነቱ ኸአ ናብቲ ምጽአት ክርስቶስ የማዕዱ ነበረ። ክርስቶስ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር አብ ብሉይ ኪዳን ዘተስፈዎ ኢዩ። ንሱ ንስራኤል ከድኅና ዝነበሮ ኢዩ። ግና ዕብራውያን ነዚ ሓቂ እዚ ክአምኑን ክቅበሉን አይክእሉን። ክርስቶስ እምበአር ናብዚ ዓለም ብምጻእ መገዲ ድኅነት መሃረና። ትእዛዛቱ ሰሪዑልና። ሎሚ እምበአር ደጊሙ ነዚ ትእዛዝ እዚ እንተ ሓሊኹም መንግስተ አምላኽ ክትወርሱ ኢኹም አይክትሞቱን ኢኹም ይብለና አሎ። ንኸይንመውት ክርስቶስ አብ ቃላቱ እሙናት ኮይና ክነብር ይሓተና። ዝለዚ መንግስተ አምላኽ ንምውራስ ካብቲ ዘለ ዓለማዊ ሞት ንምድኃን ሕይወትና ብትምህርተ ክርስቶስ ክምራሕ አለዎ። “ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ኪርኢ ተሓጐስ፡ ረኣያ’ሞ ባህ በሎ ኢሉ ምስተዛረቦም ኣይሁድ ብወገኖም ጌና ሓሙሳ ዓመት እኳ ዘየበርካስ ንኣብርሃም ርኢኻዮ በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከምዘሎኹ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም።

ቃል ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር አቦ ኢዩ ነሩ። እግዚአብሔር አብ ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌሩ ኢዩ እዚ ሓቂ እዚ ዝምህር ዘሎ። ንሳቶም ንእግዚአብሔር አቦ አይፈልጡዎን ኢዮም። ክርስቶስ ግና ይፈልጦ ምክኒያቱ ካብኡ ዝለዝመጸ።  ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም፥ አነ ግና እፈልጦ እየ። አይፈልጦን እንተ ዝብል ከአ ከማኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ። ”እቲ ንሱ ዝግበሮ ሥራሕ ናይ ኣቡኡ ምኳኑ እቲ ኩሉ ኣብኡ ዝፍጽሞ ከም ዚፍጽም’ውን ይዛረብ። ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ መዓጹ ልባትና የንኳሕኩሕ’ዩ ድመጹ ኣለሊና ልብና ከፊትና ምሳና ከም ዝነብር ክንገብር ኣሎና። ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ከኣ ኣብኡ ሕይወት ኣሎ። እኳ ድኣ ክርስቶስ ዝመጸን ዝተረኽበን ምልኣት ሕይወት ጸጋ ኣብ ልዕለ ጸጋ ንቕበል ኢና (1፡16) ልብና ብቅኑዕ ሕልናን ዝትንስእ እንተደኣ ኮይኑ ኸኣ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ክንገብር ንኽእል ኢና። ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ኢዩ”፡ እናበልና እምበኣር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቃላቱ ልባትና ንኽፈተሉ። ኣሜን!

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋግቢር

 

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 21.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:31-42

  • ኣስተንትኖ

ናጽነት ወዲ ሰብ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ ኢዩ ዝውለድ። ክርስቶስ ንኣይሁዳውያን ከምዚ አናበለ የረጋግጸሎም። ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸኒዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርተይ ኢኹም” ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም። እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኽተውጻኣኩም ኢያ። ተኸተልሊ ወይ ሓዋሪያ ክርስቶስ ምኻን: ማለት ንእግዝኣብሔር ኣብ ልባትካ ምኽፋት ማለት ኢዩ። ቃል ክርስቶስ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢዩ። ቃል ኣምላኽ ከኣ እቲ ሓቂኛ መልእኽቲ ድሕነት ኢዩ ዘመሓላልፍ። ምኽንያቱ ንነገራት መገዲ አግዚኣብሔር ከመይ ከምዝኾኑ ኢይቶም ዘፍልጡኻ።
ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና። ባሮት ኽንና ንእተገዛእናዮ ከቶ የብልናን። ክመይ ኢልካ ደኣ ሓራ ኽትወጹ ኢኹም ትብለና ኣሎኻ?” ኢሎም መለሱሉ። ክርስቶስ ግን ኣብ መንጎ ውላድን ባርያን ዘሎ ፍልልይ የረድእ።” ብሓቂ: ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ: ሓጢኣት ዚገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ። ባሪያ ኸኣ ኣብ ቤት ንኹሉ ግዜ ኣይነብርን ኢዩ: ውሉድ ግን ንኹሉ ጊዜ ኣብኡ ነባሪ እዩ። ባሪያ ኣብ ገዛ ኣብኡ ኣይነብርን ኢዩ። ካብ ገዛ ኣብኡ ወጻኢ ኢዩ ዝነብር።
አቲ ባሪያ ሓጢኣት ዝኾነ ሰብ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ወጻኢ ይነብር። ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ነቲ ቃል ኣምላኽ – ቃል ክርስቶስ ብዘይምቕባሎም ኣብ ሓጢኣት ይነብሩ። ንሱ እቲ ሓቂ ኢዩ። ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ንኣብራሃም ዘተስፈዎ ብነቢያት ዝኣወጆን: ኩሉ እዚ ኣብ ክርስቶስ ምልኣት ይረክብ። እግዚኣብሔር ካብዚ ንላዕሊ ንወዲ ሰብ ፍቕሩ ክገልጸሉ ይኽእል ኣነበረን። ክርስቶስ ናይቲ ዘይረኣ ኣምላኽ ምስልን: እግዚብሔርን እዩ። ስልዚ ፍልጠት ሓቂ ኣብ አምነት ክርስቶስ: ኣብ ቃላቱ ብምቕባልን ብምእማንን ይርከብ ወይ ይብጻሕ።
ኣየናይ ሓቂ ኢዩ ክርስቶስ ዘምጸኣልና? ንሱ ነቲ ዝፈልጦ ሕቂ የካፍለና: ከፍልጠና ይጽዕር። ብዛዓባ ፍቅሪ ኣምላኽ ይዛረበና: ኣብቲ ሕይወቱ ተኻፈልቲ ይገብረና: ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ክምዝህልወና ይገቢር። ምኽኒያቱ ብጀካኡ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝፈልጦ የሎን። “ ኣነ ኻብ ኣምላኽ አየ ዝወጻእኩን ዝመጻእኩን: ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዚኸውንስ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ኔርኩም”። እዚ ሓቂ እዚ ማቴ፥ 16:16ንረኽቦ፥፡ “ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ?” ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ምስ ሓተተ፥ ጴጥሮስ “ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ” አናበለ ክምልስ ተረኽበ። እዚ ሓቂ እዚ ብምቕባል ንሕና ደቂ እቲ ልዑል ኣምላኽ ተባሂልና ንጽዋዕ ወይ ንኸውን። ንቃል ክርስቶስ ዝቕበል ወድ ኣምላኽ ይኸውን። ነታ ሓቂ ከኣ ይፈልጣ። እታ ሓቂ ከኣ ሓራ ትገብሮ። ክርስቶስ ቀጺሉ:- ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምኻንኩምሲ እፈልጥ ኢየ:። ቃለይ ኣባኻትኩም ስለ ዝይሓደረ ግና ኽትቀትሉኒ ትደሊዩ ኣለኹም። ውሉድ ኣብራሃም እንተ ትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ኔሩም። ደቂ ኣብራህም ወይ ክርስቲያን ተባሂልካ ምጽዋዕ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ዋጋ የብሉን። ሓቀኛ ክርስቲያን ዝገብረካ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽን ምስ ኣምላኽን ምስ እትጎዓዝ ጥራይ ኢዩ።። እቲ ክርስትና ዝሓቶ ብምግባር ኢኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እትበሃል።ሎሚ ንሕናውን ካብዚ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና፥
– ኣብ መዓልታዊ ሕይወተይ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለኒ ርክብ ከመይ ኢዩ፥

– ኣብ ቃል ክርስቶስ ጸልዐዶ አመላለስ ኣለኹ”

– ኣብ ቃል ኣምላኽ ነታ ሓቂ ክረኽባዶ አጽዕርን ኣለኹ?

– ክርስቲያን ማለት ተኸታሊ ክርስቶስ ካብ ኮነ፥ ነቲ ትምህርቲ ክርስቶስ፡ ቃል ክርስቶስ ኣባይዶ ሓዲሩ ኣሎ ወይስ ክርስቲያን ብምኻነይ ጥራይ ተሓቢነ አንብር ኣለኹ?

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት -20.2018

ዮሓ.8:21-30
ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽ እሉን ኢኹም” በሎም። ሽዑ አይሁድ “ ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽ እሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። ስለዚ ከአ እየ ብኃጢአትኩም ክርትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ አሎኒ። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸአ ንዓለም እነግሮ አሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ አቦ ከም ዝተዛረቦም አይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ “ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ አነ ንሱ ኸም ዝኾነኩን፥ ከምቲ አቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር፥ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ኸም ዝይገብርን፥ ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለአኸኒ ምሳይ አሎ። ኩሉ ሳዕ ባህ ዜብሎ ስለ ዝገብር ከአ በይነይ አይ ኃድገንን እዩ” በሎም፡፤ ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ አመነ።

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 20.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.8:21-30

ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽ እሉን ኢኹም” በሎም። ሽዑ አይሁድ “ ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽ እሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። ስለዚ ከአ እየ ብኃጢአትኩም ክርትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ አሎኒ። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸአ ንዓለም እነግሮ አሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ አቦ ከም ዝተዛረቦም አይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ “ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ አነ ንሱ ኸም ዝኾነኩን፥ ከምቲ አቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር፥ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ኸም ዝይገብርን፥ ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለአኸኒ ምሳይ አሎ። ኩሉ ሳዕ ባህ ዜብሎ ስለ ዝገብር ከአ በይነይ አይ ኃድገንን እዩ” በሎም፡: ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ አመነ።

  • ኣስተንትኖ

ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ገለ ሰባት ንኽርስቶስ እቲ መሲሕ ምኻኑ አሚኖምን ፈሊጦምን ተኸተልዎ። መራሕቲ አይሁድ ግና ንኽርስቶስ ብምንጻግ ገና ንመሲሕ ይጽበዮ ነበሩ። “ አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽእሉን ኢኹም” ይብል ክርስቶ። ድሮ አብ 6:41 ብዛዕባ ርእሱ እንክዛረብ “ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሕይወት አነ እየ” ኢሉ ነሩ ኢዩ።
“ አነ እኸይድ አሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢአትኩም ኽትመቱ ኢኹም። ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስካትኩም ኽትመጹ አይትኽእሉን ኢኹም” ክርስቶስ ካብዚ ዓለም እዚ ዝሰናበተሉ ግዜ በጺሑ ነበረ። ምኽኒያቱ ካብዚ ምድራዊ ሕይወቱ ናብ አብኡ ምስ ተመልሰ እቲ ንኹሉ ሓዋሪያ ክመርሕ ዝነበሮ ሳልሳይ አካል ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ነይሩዎ። እዚ መንፈስ እዚ ከአ አብ ነፍሲ ወከፍ አማና፡ አብ ነፍሲ ወእክፍ ክርስቶስ መድኅን ምካኑ ዝአምን ዘበለ ኸአ አብኡ ይሓድር። ተልእኾ ክርስቶስ ተልእኾ ድኅነት ኢዩ። ስራሕን ተልእኾን ድኅነት ከአ አብኡ አዓይውዳእን። ምስጢረ ድኅነት ብእኡ ይጅምር፡ ብፍላይ አብቲ ብፍቕሪ ሕይወቱ ምእንቲ ድኅነት ነፍሲ ወከፍና አብ መስቀል ዝመውት። ሎሚ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብቤተክርቲያኑ ይቕጽል። እቲ ንቃሉ ተቀቢሉን ተአዚዙን አሚኑን ዝጎዓዝ ምስ ክርስቶስን አብ ክርስቶስን ክነብር ዝኽእል። “
ናብቲ አነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትምጹ አይትኽእሉን ኢኹም ምባሉስ” ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኺቐትል ደሊዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸአ “ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን” እናበለ ክርስቶስ አምላኽነቱ፡ ካብ ቀደም ከምዝነበረ፡ ምስ እግዚአብሔር ሓደ ምካኑ ንምግላጽ ኢዩ። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ንደቂ ሰባት እቲ ሓቀኛ መገዲ ድኅነት፡ እቲ ሓቀኛ አርአያ ሕይወት፡ ምልአት ሕይወት ክሰብኽን ክምህርን ከምዝመጸ ንምምሃር ኢዩ። ደቂ ሰባት ግና ነቲ ሓቂ ነጺጎም ነቲ ናይ ዓለም መሪጾም። ነቲ ሓቂ መገዲ እግዚአብሔር ዘይመርጽን ዘይስዕብን ከአ ከምቲ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ዝብሎ “አነ ንሱ ምኻነይ እንተ ዘይአመንኩም ብኃጢአትኩም ክትመቱ ኢኹም” ብኃጢአቱ ይመውት። ስለዚ ሎሚውን ንሕና ብኃጢአትንና ከይንመውት ብቓል አምላኽ አሚና ሕይወትና ብእኡ ክንመርሕ ይግበአና። ድምጽ ጎይታና ክንሰምዕ ይግበአና።
ደቂ ሰባት ወላካ ብኃጢኣትና ምውታት እንተ ነበርና እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ስጋብ ሞት አሕሊፉ ብምሃብ፡ ብምሕረት ሃብታም ምኻኑ ይገልጽ። ክርስቶስውን ካብ ሓጢኃትና ነጻ ብምግባር ሕይወቱ ብምሃብ ከአ ንሱ እቲ ወዲ አምላኽ ምኻኑ ይገልጽ። ሽዑ ንሳቶም “ ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ድሮ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ አነ ካብ ላዕሊ እየ፡ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚአ ኢኹም፥ አነ ካብዛ ዓለም እዚአ አይኮንኩን። እናበለ አምላኽነቱ ገሊጹሎም ነይሩ ኢዩ። አይሁዳውያን ግና እዚ ግልጸት እዚ ክቕበሉን ክአምኑ አይደለዩን። “አነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ” ብምባል ከአ እንታይነቱ ይገልጽ። ሎሚውን ንሕና እዚ ሕቶ እዚ ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ይግበአና። ክርስቶስ መን ኢዩ ንዓይ፧ ንሱ ወዲ እቲ ልዑል አምላኽ፡ ስጋና ለቢሱ ሰብ ዝኾነ፡ አብ መጨርሻ ምእንቲ ድኅነትና አብ መስቀል ዝሞተ፡ አብ ሳልሳይ መዓ ዓልቲ ዝተንስአ አምላኽ፡ ንሱ እቲ መገዲን ሓቅን ሕይወትን፡ አምላኽ ምኻኑ አሚና በዚ መንገርዲን ሓቅን ሕይወትን ክንጎዓዝ።
ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ ሽዑ አነ መን ምኽነይ ክትፈልጡ ኢኹም” እናበለ ኸአ ብዛዕባ ሕማማቱን ሞቱን የዘንቱ። ከምቲ አብ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያ 653 ከምዝምህረን ናይ መሎኮት ኢየሱስ ሓቅነቱ ዚረጋገጽ አብ ብትንሣኤ ምኻኑ ይምህረና። በዚ ምኽኒያት ኢዩ ከአ ክርስቶስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ አበልኩምዎ፥ ምስ ሰቐልክምዎ እቲ ሓቂ መን ምኻነይ ክትፈልጡ ኢኹም ዝብሎም።
ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና እምበአር፦
– ሎሚ ንዓይ ክርስቶስ መን ኢዩ፧
– እመንተይ ምኸመይ ይነብሮ፧
– ዕብየቱን ፍቕሩን – ነቲ ዘቕርበለይ ዘሎ ናይ ድኅነት ዕድመ ብኸመይ ይቕበሎ ዝብሉ ሕቶታት ክንምልስ ንዕደም፧

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

ሰንበት ዘገብርኄር – መጋቢት – 18.2018

ማቴ. 25፡ 14-30

  • ኣስተንትኖ

ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ማቴዎስ  ምስላ ብዛዕባ መክሊት የዘንትወልና። እዚ ምሰላ እዚ አብ መንጎ ክልተ ምሰላታት ንረኽቦ። እቲ ሓደ 251-13 ዘሎ “እታ ወዲ ሰብ ዚመጻላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑ” እናበለ ብዛዕባ ዓሰርተ ደናግል ማለት ብዛዕባ ንመንግስተ ኣምላኽ ነቒሕና ክንጽበያ ከምዘለና ክምህር ከሎ።’ ካብ ፍቕዲ 31-46 ዘሎ ኸኣ ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ የዘንቱ። ኣብዚ ከኣ ንመንግስተ ሰማይ ንምውራስ ’’ እቲ ንሓደ ኻብዞም ዝነኣሱ ኣኅዋተይ ዝገበርክምዎ፡ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ”  ንነአሽቱ አኅዋት ምቕባል ከምዘድሊ” የዘንቱ:፡25.31-46

ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ከኣ ክፋል ናይ ምዕራፍ 251430 ዘሎ  ብዛዕባ መክሊት –  መንግስተ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና ጉዑዞና ብከመይ ክትዓቢ ከምእትኽእል ይምህረና። ብዛዕባ እቲ ካብ እግዚኣብሔር እንቕበሎ ሕያባት፡ ጸጋታት ይዛረብ። ነፍሲ ወከፍና ሕያብ ከምዘለዎ ይዛረብ።  ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ንእግዚኣብሔር ከም ሓደ ሕሱም ጨካን ፈራዳይ – ብተግባራትና  – ሕጊ ብምሕላው ጥራይ ዝፈርደና ምህረት ዘይብሉ ጌሮም ይሓስቡን ይምህሩን ነበሩ። ኣብ መንጎ ሰባት ፍርሂ ይዘርኡ ነበሩ፡ ንኸይ ዓብዩ ከኣ መኸላእታ ይኾኑዎም ነበሩ። ካብዚ ንምውጻእ እምበኣር መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ምሰላ ገሩ እቲ ሓቀኛ መገዲ መንግስተሰማይ አየናይ ምኽኑ ብምሰላ ይምህሮም።

ክርስቶስ ናይ ሓደ ሰብ ታሪኽ የዘንቱ። ቅድሚ ምጋሹ ንአገልገልቱ ከከም ዓቅሞም መክሊት ንሓደ ፭.፪.፩, ሂቡዎም ከአ አርሒቑ ይገይሽ። እዚ እንታይ ማለት ኢዩ እግዚአብሔር አምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ከከም ዓቅምና ጸጋታቱ፤ ሕያባቱ፤  ሂቡና ኢዩ። በዚ ህያባት እዚ ኸአ ሓላፍነት የሰክመና ። እዚ ጸጋታት እዚ ወይ ሕያባት፦ ጥዕና፡ ፍልጠት ኽኸውን ይኽእል፡ ሃብቲ ክኸውን ይኽእል ወዘተ። እዚ ክህበና ከሎ አብ መጨርሻ በዚ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኢና።

እቲ ሓሙሽተ መክሊት ወይ ህያባት ዝተቐበለ  ብኡብኡ ኸይዱ ነገደሉ። ካሊእ ኃሙሽተ መክሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ  በዓል ክልተ ኻልእ ክልተ ረብሐ። እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቀበለ ግና ከይዱ፥ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይታኡ ሓብአ። 2516-18 ከምቲ አቀዲምና ዝበልናዮ ነፍሲ ወከፍና፤ ከም ማሕበር፤ ቤተክርስቲያን ቁምስና፡ ስድራ ካብ እቲ ልዑል አምላኽና ሕያባት አምላኽ ተቐቢልና ኢና፡ ግና ነዚ ሕያብ እዚ ኩሉና ከምቲ ዝግባእ ተቐቢልና ንምልስ ማለት አይኮነን። ብዙሓት ነቲ ዝተቐበልናዮ ሕያባትን ጸጋታትን ተቀቢልና እንቐብሮ እንነጽጎ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ድኅሪ ነዊሕ እዋን እምበአር ኢቲ ጎይታ ምስቶም አገልገልቱ ክጸባጸብ ጀመረ። እቲ በዓል ኃሙሽተ መክሊት “ጎይታይ ኃሙሽተ መክሊት ሂብካኒ፥ እንሆ ድማ ካሊእ ኃሙሽተ መክሊት ረባሕኩ፥” ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ፥ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ” እናበለ ናይ ሓጎስ ደስታ ቃል የስምዖ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እግዚአብሔር ሕያባቱ ጸጋታቱ ክህበና ከሎ ነ አገልግሎት አሕዋት ኢዩ ዝህበና። ስለዚ ህያባትና አብ አገልግሎት አኃዋትና ክነወእሎ ሎሚ ክርስቶስ ጎይታና ይ ዕድመና። ከምቲ አቀዲማን ዝሰማዕናዮ እቶም በ ዓል ፭ ፪ ምክሊት ነቲ ዝተዋህቦም ህያባት አብ አገልግሎቶ አኅዋት ዝለዘው ዓልዎ፡ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ አምላኽ ፍረ ዝለዝፈረዮ እግዚአብሄር ከአ ዓስቢ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንርኢ። ኣታ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ! ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ፥ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ” እቲ በዓል ሓደ ምክሊት ግና ነታ ዝተዋህበቶ ምክሊት፡ ኣብ ምድሪ ሓብኣ- ይብለና ቃል አምላኽ። “ ጎይታይ! ዘይ ዘራ እካዮ እት ዓጽድ፥ ዘይዘራ እካዮውን እት እክብ ጨካን ሰብአይ ምኻንካ እፈልጠካ ኢየ« ዝለዚ ፈሪሀ ኸድኩ፥ ነቲ ምክሊትካ ድማ አብ ምድሪ ሓባእክዎ” አብ ገዛእ ርእሱ ይዕጾ፡ ካብ እግዚአብሔር ይርሕቕ፡ ብዛዕባ ካልኦት ክግደስ አይርከብን። ከም ሓደ ነጻ ዝኾነ አማናይ ክዓቢ የጸግሞ።  እዚ ዓይነት አተሓሳስባ ወይ ስእሊ አብ ብእግዚአብሔር እንተለና ካብ እግዚአብሔር ንርሕቅ፡ ማሕበራትና ሕውነትና ይደክም። እቶም አብዚ ቃል ወንጌል ሰናይ ነገራት በቲ ህያባት አምላኽ ተሰኒና ክንፍጽሞም ሎሚ ዝ ዕድመና ዘሎ ቃላ አምላኽ እምበአር፡ ፍቕሪ፡ አገልግሎት – ምምቃል ኢያቶም። እዚ ኢዩ ኢቲ ኩሉ ቤተክርስቲያን ማሕበራትና ነፍሲ ወከፍና ብእመነት ከም እነዓቢ ዝገብረና። ሕላዌ አምላኽ አብ መንጎና ዝረጋገጽውን በዚ መንገዲ ጥራይ ኢዩ። አብ ገዛእ ርእሱ ዝዕጾ፡ እቲ ነቲ ናይ እግዚብሔር ህያባት ተቐቢሉ ብፍቕሪ አብ አገልግሎት አሕዋት ዘውዕሎ ግና እግዚአብሔር ብጸጋታቱ ይሽልሞ፤ ንመንግስተ ሰማይ ብቁዕ ይገብሮ። እቲ ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋታት አብ ሕይወቱ አብ አገልግሎት አሕዋት ዘየውዕሎ፡ ግና ከምቲ በዓል ሓደ ምክሊት አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ሓደ ሓካይ አገልጋሊ ተቖጺሩ ከምቲ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝብለና “ ናብ ፍጹም ጸልማት ይድርበ።  ካብዚ ተበጊስና እምበኣር ነቲ ኩሉ እግዚኣብሔር ዝሃበና ጸጋታት ሕያባት ኣብ ኣገልግሎት ኣሕዋት ክነውዕሎ እግዚ ኣብሔር ይሓግዘና። ኣሜን!

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 16.2018

ዮሓ.7:1-2:10,25-30

ድኅሪዚ ኢየሱስ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ዚነብሩ አይሁድ ኪቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ኪዘውር አይፈትወን፤ እንተኮነ አብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ አይሁድ በዓል ዳስ ከአ ቐሪቡ ነበረ። እቶ አኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፥ ንሱ ኸአ ብግሁድ ዘይኮነ ብኅቡእ ደየበ።  ገለ ኻብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ “ እቲ ኺቐትልዎ ዚደልዩስ እዚዶ አይኮነን፧ እንሆ ንሱ ብግህዶ ይዛረብ አሎ፥ ንሳቶምውን ገለ አይበልዎን፥ እዞም መካንንቲ ዶኾን ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም፧ ግናኸ እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና። ክርስቶስ ኪመጽእ ከሎ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ዚፈልጦ ሓደ እካ የልቦን” በሉ። ኢየሱስ ከአ አብ ቤት መቕደስ ኪምህር ከሎ ዓው ኢሉ “ ንዓይ ትፈልጡኒ፥ ካበይ ምኻነይውን ትፈልጡ ኢኹም። አነ ብርእሰይ አይመጻእኩን፥ እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፥ ንእኡ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም። አነ ግና ኻብኡ እየ፥ ንሱ ስለ ዝለአኸኒ ኸአ እፈልጦ እየ” በለ። ስለዚ ኺኅዝዎ ደለዩ፥ ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘል ዓለሉ ሓድ እካ አይነበረን።

ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ መጋቢት – 16.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.7:1-2:10,25-30

ድኅሪዚ ኢየሱስ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ዚነብሩ አይሁድ ኪቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ፥ አብ ምድሪ ይሁዳ ኪዘውር አይፈትወን፤ እንተኮነ አብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ አይሁድ በዓል ዳስ ከአ ቐሪቡ ነበረ። እቶ አኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፥ ንሱ ኸአ ብግሁድ ዘይኮነ ብኅቡእ ደየበ።  ገለ ኻብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ “ እቲ ኺቐትልዎ ዚደልዩስ እዚዶ አይኮነን፧ እንሆ ንሱ ብግህዶ ይዛረብ አሎ፥ ንሳቶምውን ገለ አይበልዎን፥ እዞም መካንንቲ ዶኾን ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም፧ ግናኸ እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና። ክርስቶስ ኪመጽእ ከሎ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ዚፈልጦ ሓደ እካ የልቦን” በሉ። ኢየሱስ ከአ አብ ቤት መቕደስ ኪምህር ከሎ ዓው ኢሉ “ ንዓይ ትፈልጡኒ፥ ካበይ ምኻነይውን ትፈልጡ ኢኹም። አነ ብርእሰይ አይመጻእኩን፥ እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፥ ንእኡ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም። አነ ግና ኻብኡ እየ፥ ንሱ ስለ ዝለአኸኒ ኸአ እፈልጦ እየ” በለ። ስለዚ ኺኅዝዎ ደለዩ፥ ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘል ዓለሉ ሓድ እካ አይነበረን።

  • አስተንትኖl

ናይ መዓልቱ ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ይዘውር ከም ዝነበረ፡ ምስ ኣኅዋቱ ማለት ምስ ኣዝማዱ ድማ ብሕቡእ ኣብቲ በዓል ዳስ ንምሳታፍ ከምዝደየበ የዘንትወልና።  ፈሪሳውያን ንኽርስቶስ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ክፈልጥዎን ክቕበልዎን አይከአሉን። ምኽኒያቱ በቲ ደጋዊ ሕግታቶም ይፈርድዎ ስለዝነበሩ አብቲ ዓሚቕ መልእኽቲ ትምህርቱ ክአትዉን ክርድእኡን አይከአሉን። ንሳቶም ንኽርስቶስ ንፈልጦ ኢና ዝብል እምነት ነበሮም። በዚ ኢዮም ከአ “እዚ ካበይ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና” እናበለ ክዛረቡ ዝተረኽቡ። ። አብ ቤት መቕደስ ኪምህር እንከሎ ጎይታና ኢየሲስ ክርስቶስ ነዚ ሓሳባት ወይ ርእይቶ እዚ መልሲ ይህብ። “ንዓይ ትፈልጡኒ፥ ካበይ ምኻነይውን ትፈልጡ ኢኹም” እናበለ ንሰማዕቱ  ይእውጅ። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ሓቅነት አይነበሮን፡ ገና እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ መድኅን አይፈለጥዎን ነይሮም። እቲ  ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍን ማሪያም ኢዮም ዝፈልጡ ነሮም፡፤ እቲ አምላኽነቱ ካብ አቦ ከምዝመጸ፡ ማዕረ አቦ ከምዝኮነ ግና ገና አይበጽሑዎን። ቀጺሉ አነ ብርእሰይ አይመጻእኩን፥ እናበለ ኸአ ክርስቶስ አብዚ ዓለም እዚ ነቲ ሰማያዊ አብኡ ክገልጽ ከምዝመጸ ይምህር። እቲ ዝለአኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፥ እናበለ፡ኸአ ንሱ እቲ ሉኡኽ አምላኽ ምኻኑ ደጊሙ የረጋግጸሎም። ንእኡ ንስኻትኩም አይትፈልጥዎን ኢኹም። አነ ግና ኻብኡ እየ፥ ንሱ ስለ ዝለአኸኒ ኸአ እፈልጦ እየ” ይብሎም። ምኽኒያቱ ፍልጠቶም አብቲ ምድራዊ ፍልጠት ጠጠው ስለዝበለ ወይ ዝተሓጽረ ኢዩ ነሩ፡፡  ናብቲ ሓቀኛ ፍልጠት እግዚአብሔር ንኽበጽሑ ክፉታት አይነበሩን። ዝኸበርኩም አኅዋት አኃትን ንሕና ሎሚ ንኽርስቶስ ከም ጎይታና ንፈልጦ ንቅበሎ እንቢል፡ ሕይወትና አብ ቅድሚ ክርስቶስ እንታይ ይመስል። ምስ ክርስቶስ ዘለና ርኽብ ከአ ከመይ አሎ ኢልና ክንሓስብን ክነስተንትንን ይግበአና። ንእግዚአብሔር ዝፍለጥ ብተአዝዞ ኢዩ። ተአዝዞ አብቲ ሕይወት ዝህብ ቃላቱ። አብቲ ተአዝዞ ዘለዎ እግዚአብሔር አብኡ አሎ። ድምጹ ብምስማዕ – ነቲ ንሱ ዝብለና ብምግባር ነቲ ልዑል አምላኽ ክንለብሶ ንርከብ። አብቲ ዝፈልጥናሉ ግዜ ከአ ከምቲ ንሱ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ንሕናውን ብርሃን ናይዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ንኸውን። “ አነ እፈልጦ ኢየ” ዝብል፥ ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ፥ ንሱ ሓሳዊ እዩ፥ እታ ሓቂውን አብኡ የላን። 1ዩሓ. 2:4. ካብዚ ተበጊስና እምበአር አብቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ጎይታና ፍልጠት ንመላለስ። ገና ሎሚ ክርስቶስ ንዓናውን ነቲ መለኮታዊ ሕግታቱ ብዘይምሕላውና ነቲ ሰማያዊ አቦ አይፈልጥክምዎን ከይብለና። እዚ ግዜ እዚ ግዜ ጾም፤ ግዜ መርመራ ኢዩ እሞ ርእስና ንመርምር።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagabir

 

1 2 3 4 5