አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 03.2018

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

  • አስተንትኖ

አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ ንኹሉ ካብ አብኡ ተሰናቢቶ ደሓር ግና ተጣዒሱ አብ ምሕረት አብኡ ተአሚኑ ናብ ቤት አብኡ ዝተመልሰ መንእሰይ የዘንትወልና። ከምዚ ድማ በሎም ፣  “ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶይ ንኣቦኡ “ካብቲ ሃብቲኻ እቲ ዝብጸሓኒ መቂልካ ሃበኒ” በሎ። እቲ ኣቦ ከኣ ገንዘቡ መቂሉ እቲ ዝብጽሖ ሃቦ። እቲ ንእሽቶይ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ዝነበሮ ገንዘቡ ኩሉ ሒዙ ናብ ርሑቅ ሃገር ተበገሰ። እዚ መንእሰይ ካብ ካብ ፍቕሪ ሕቕፊ አምላኽ ይርሕቕ ። ኣብ ክንዲ ንእግ-ሔር፥  ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከምልኽ ይርከብ። “ነቲ ገንዘቡ ከአ ብዝርገት እናነበረ በተኖ”። “ዝነበሮ ምስ ወድአ፣ ኣብታ ሃገር ብርትዕ ጥሜት ኮነ፣ ንሱ ከኣ ኪስእን ጀመረ”። ገንዘቡ ምስ ወድአ ፡ ሓልዮት ፍቕሪ ሃብቲ አብኡ ክዝክር ተገደደ። እቲ ዝነበሮ ኩሉ ክብረት ፍቕሪ ከምዘጥፍአ አተረድኦ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እዚ ናይ ኩሉና ታሪክ ኢዩ። አብ መዓልታዊ ሕይወትና እግዛኢብሔር አብ ቤቱ ክነብር ክንመላለስ አብ ፍቕሩ ክነብር ይጽወዓና። ብዙሕ ግዜ ግና በዚ ናይዛ ዓለም ነገራት ተታሊልና ካብ ቤቱ ክንርሕቕ ንርከብ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ ክብሪ ነጥፍእ። ሓሊዮት ፍቅሩ ትጎድለና። አብ ውርደትን ባርነትን ከአ ንወድቕ። እቲ መሓሪ አቦ ግና ኩሉ ግዜ ናብ ቤትና ክንምለስ ብዝተፈላለየ መገዲ ይበጽሓና። “ናብ ልቡ ተመሊሱ ከኣ እንጌራ በሊዖም ዝተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ ኢዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት ይመውት ኣሎኹ” በለ።

እቲ መንእሰይ ተንሲአ ደአ ናብ አቦይ ክኸይድ እሞ፡ አቦ! አብ ቅድሚ ሰማይን አብ ቅድሜኻን ኃጢአት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ኽበሃል አይበቕዕን እየ፥ ከም ሓደ ኻብ ገላውኻ ግበረኒ ኽብሎ፡ በለ። አብ ቅድሚ  አብኡ ንኽንሳሕን ምሕረት ንኽሓትን ይውስንን ይብገስን።  ንሕና ሎሚ በዚ ግዜ ጾም  ኣነን ንስኹምን  ክንገብሮ ዘለና ቅዱስ ዕላማ ኢዩ። በቲ ኩሉ ዝገበርናዮ ሓጢአት ተአሚና ናብ እግዚኣብሔር አምላኽና ክንምለስ .. አብ ቅድሚኡ ቀሪብና ምሕረት  ክንሓትት ይግበአና…

ኦ ኣምላኽ፥ ምእንቲ ዘለዓለማዊ ምሕርትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ፥

ምእንቲ ዓቢይ ርሕራሔኻ ኢልካ ኸኣ ኣበሳይ ደምስስ። መዝ 51.1

ንሱ ናብ ኣቦኡ ክምለስ ከሎ፣ “ኣቦኡ ገና ርሑቅ ከሎ ረኣዮ”። ወዱ ከም ዝኾነ ከአ አለለዮ። “ረአዮ እሞ ራሕርሓሉ” ይብለና።  እታ ብሓጢአት ሞይታ ዝነበረት ነብሲ ሕይወትትረክብ። ናይ ምሕረት ናይ ፍቕሪ  ምልክት ከአ ሓኒቁ ሰዓሞ። እግዛኢብሔር አምላኽና ናብኡ ክንምለስ ክንውስን ከለና፤ ይሕጎስ አ እዳዉ ዘርጊሑ ይቕበለና። ድኻምነትና ሓጢአትና አይጽብጽብን እንታይ ደአ ምሕረቱ ይልግሰልና። ናብቲ ሓቀና ምስልናን ክብረትና ይመልሰና፡

“ገለዉኡ ጸዊዑ፣ ብቅልጡፍ እቲ ዝበለጸ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ” “ካቲም ኣብ ኣጻብዑ ውደይሉ” “ኣሳእንውን ኣብ ኣእጋሩ ውደይሉ” ቀጺሉ “ስብሕቲ ላም ኣምጺእኹም ሕረዱ፡ ንብላዕ ንተሐጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወድይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፡ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ ኢዩ” ይብል። አብ ንስሓ ሓጎስ ደስታ አሎ። በዚ ከአ  ኣብ ቤት እግሔር ኣቦና፣ መሰል ውልድነትን ነጻነትን ረኺብና፣ ምስ ኣቦና ጐይቶት ኮይና ንነብር።  እምበአር ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላክ ተበጊስና – እግዛኢብሄር አምላክና ር ሕሩሕ አምላክ ምካኑ አሚና ብንስሓ ናብ ኡ ንቕረብል ንነሳሕ እግዛኢብሀኢር አማላኽና ከአ ብጸጋታቱ ብፍቕሩ ክሽልመና ኢዩ።

ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ፥

ንመገደይ ብርሃን እዩ።

መብጽዓይ ክፍጽም እየ፥

ነቲ ቕኑዕ ትእዛዛትካ ድማ ኽሕልዎ እየ። እናበልና መዓልትና ንጀምር።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Aba Hagos Tesfagbir

አስተንትኖ ቃል አምላኽ መጋቢት – 1.2018

 

አቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….

ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ……………

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ሉቃ.16.19-31

  • አስተንትኖ

ናይ ሎሚ  ቃል ወንጌል አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና ከመይ ገርና እቲ ሓቀኛ ሃብቲ ከም እነጥሪ ይምህረና።    አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ክልተ ነገር ንርኢ። እቲ ቀዳማይ ምድራዊ ሕይወት እቲ ሃብታም ሰብአይን እቲ ድኻ አልአዛርን። እቲ ሃብታም በዚ ናይ ዓለም  ሓላፊ ነገራት ክሕጎስ ከሎ፡ እቲ ድካ አልአዛር ግና ብድኽነት መከራ ይጸግብ። እቲ ካልአይ ከአ ብዛዕባ እቲ ሃብታምን ድኻ አልአዛርን  ድሕሪ ሞቶም ኢዩ። እቲ ሃብታም አብቲ ናይ ስቃይ ቦታ ክኸይድ ከሎ እቲ አብዚ ዓለም እዚ መከራ ዝጸገበ አልአዛር ከአ  ድኅሪ ሞቱ መላእኽቲ ናብ ሕቅፊ አብራሃም ከምዝወሰድዎ የዘንትወልና።

እቲ ሃብታም  “ ኦ አቦይ  አብርሃም! በዚ ሃልሃልታ እዚ እሳቐ አሎኹ እሞ ራሕርኃለይ፥ ብጫፍ አጻብዑ አብ ማይ ጥሚዑ ልሳነይ ኬዝሕለለይ፥ ንአልአዛር ስደደለይ” ምስ በሎ አብርሃም ግና ወደይ ንስካስ ብሕይወትካ ተድላኻ ኸም ዝተቀበልካ አልአዛር ድማ ኸምኡ መከራ ኸም ዝጸገበ ዘክር እናበለ ይምልሰሉ።

ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ሎሚውን ንሕናውን እግዚአብሔር ጸጋታቱ ሂቡና ቀይሕን ጸሊምን ተኸዲና እናጋየጽና   ክንመላለስ ከለና አልዛር አብ አፍደገና አሎ። ሎሚ ከም አልአዛር አብ ገዛና፤ ስራሕና፤ አብ ጎረቤትና፤  ከም አልአዛር ሓገዝና ዝጽበ ብዙሕ ኢዩ። ብልዕን ምምራትን አብ ዘየበላሽዎ ፥ ሰረቕቲ ኩዒቶም አብ ዘይሰርቕዎ አብ ሰማይ ሃብቲ ክንእክብ ንዕደም አለና። ስለዚ አብዚ ምድሪ ከለና በቲ ሰናይ ተግባራትና አብ ሰማይ ሃብቲ ክንእክብ ይግበአና። ቀጺሉ እቲ ሃብታም ነቶም ሓሙሽተ አሕዋቱ ከማልደሎም ይርከብ። ሎሚ እቶም ሓሙሽተ አኅዋት ናይቲ ሃብታም ንሕና ኢና። ስለዚ አብዚ ምድራዊ ጉዑዞና እንታይ ንገቢር አለና። አየናይ መገዲ መሪጽና ክርስቲያናዊ ሕይወትና ንመርሕ አለና። ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ተበጊስና ንገዛእ ርእስና ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ኢዩ።  በዚ ናይዚ ዓለም ሓላፊ ነገራት ተታሊልና  አብነት ናይቲ ሃብታም አብነት ዲና ንኽተል ዘለና፧ ወይስ ነቲ ትምህርቲ ሙሴን ነብያትን – ትምህርቲ ቤተክርስቲያና ሓዋሪያትናን ብምስማዕ  ሃብትና አብ ሰማይ ንአክብ አለና። – ስለዚ ነቲ ጸጋ እግዚአብሔር ተጠቂምና ብሃብትና አብ ሰማይ ሃብቲ ክንእክብ ይዕድመናን ይምህረናን አሎ።

ድኅነት ወዲ ሰብ እምበአር አብቲ ምስማዕ ናይ ነቢያት ሓዋሪይት ዝተወሰነ ኢዩ። መጽሓፍ ምሳሌ አብ ምዕራፍ 29.18 ከምዚ እንዳበለ ይምህረና “ራእይ ዘይብሉ ሕዝቢ ስዲ ይኸይድ፥ ሕጊ እግዚአብሔር ዚሕሉ ሰብ ግና ብፁዕ እዩ። አብርሃም ነቲ ሃብታም ኦ አቦይ! እምበአርሲ ሓሙሽተ አኅዋት አለዉኒ እሞ ንሳቶምውን ናብዛ ስፍራ ስቓይ እዚአ ኸይመጹ፥ ኪምስክረሎም ንአልአዛር ናብ ቤት አቦይ ክትሰዶ እልምነካ አሎኩ” በሎ። አብርሃም ድማ “ ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነቢያትን አለዉዎም፥ ን አአታቶም ይስምዑ” በሎ። ብዛዕባ ሙሴ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ አብ እግዚአብሔር ብሙሴ ጌሩ ዓሰርተ ትእዛዛት ዝሃቦም ክንዝክር ንኽእል። እቲ ሎሚውን እንተኾነ ንህና ነፍሲ ወከፍና አብ መዓልታዊ ህይወትና ክንስዕቦ ዘለና ሕጊ። ….

እዚ ሓቂ እዚ ትምህርቲ እዚ አብቲ ሓድሽ ኪዳንውን ይቅጽል። አብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበና ምስጢረ ድኅነት ንሕና ክንፈልጦ ንጅምር። ንኽንድኅን ግና እዚ ፍልጠት እዚ አኻሊ ማለት አይኮነን። ሓደሽቲ ናይ ግዜና ነብያት ሓዋሪያት መዓልታዊ ናብቲ ዘለዓለማዊ ሓቂ ዝመርሑና የድሊዩና። እግዚአብሔርር እዞም ሓደሽቲ ነብያት ብምጥቃም ናብቲ ሓቂ ክንመርሓና መንፈስ ቅዱስ ገደፈልና። እዞም ነብያት እዚ ኦም ሓላፍነት ካብ እግዚአብሔር ይቕበሉ ንደቂ ሰባት ናብቲ ቅኑዑ መገዲ ናብቲ ሓቂ ንኽመርሑና። አብዚ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ነዞም ናይ ግዜና ነብያት ክንሰምዖም ይግበና። ምኽኒያቱ ብመንገዶም እቲ ሳልሳይ አካል ዝኾነ ምንፈስ ቅዱስ ኢዩ ዝዛረበና ዘሎ። ወዲ ሰብ ነዞም ነቢያት እንተዘይሰምዕ  ድኅነት እግዚብሔር አብኡ የላን። መግድና ንስሕት።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

1 3 4 5