አስተንትኖ ጸሎተ ሓሙስ – 2018

  • ዮሓ.13:4_20

ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ አንበረ፥ ዓለባ አልዒሉውን ተዓጥቀ። ሽዑ ማይ አብ ሒላብ  አዕሪቑ አእጋር ደቂ መዛሙርቱ ኺሓጽብን በቲ ዝተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ኺደርዝን ጀመረ። ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከአ በጽሐ ፥ ንሱ ድማ “ ጎይታይ፥ ንስኻዶ አእጋረይ ክትሓጽበኒ ኢኻ፧” በሎ። ኢየሱስ ከአ መሊሱ “ነዚ አነ ዝገብሮ ዘሎኹ ንስኻ ሕጂ አይትፈልጦን ኢኻ፥ ደኃር ግና ኽትፈልጦ ኢኻ” በሎ። ጴጥሮስ ከአ “ከቶ አይከውንን እዩ፥ አእጋረይ ፍጹም አይትሓጽበንን ኢኻ” በሎ። ኢየሱስ ከአ “ አነ እንተ ዘይሓጸብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን” ኢሉ መለሰሉ፡፤ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ “ ጎይታይ! እምበአር አእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር አእጋረይ ጥራይ አይኮነን” በሎ። ኢየሱስ ከአ “እቲ ሰብነቱ ዝተሓጽበ ኩሉንተናኡ ንጹሕ እዩ እሞ፥ ብዘይካ አእጋሩ ምሕጻብ አየድልዮን ኢዩ።ንስኻትኩም ከአ ንጹሓት ኢኹም፥ ግናኸ ኩሉኻትኩም አይኮንኩምን፡” በለ፡፤ ኢየሱስ ነቲ አኅሊፉ ዚህቦ ይፈልጦ ስለዝነበረ እዩ “ኩሉኻትኩም ንጹሓት አይኮንኩምን” ዝበለ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.