አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዚያ 16. 2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.6:22-29

ንጽባሒቱ እቶም አብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሕዝቢ ብዘይካ ሓንቲ ጃልባ ኻልእ አብኡ ከም ዝኸዱ እምበር፥ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብታ ጃልባ ኸም ዘይደየበ ረአዩ። እንተኾነ፥ ኻልኦት ጀላቡ ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓ እታ ጎይታ ዝባረኾ እንጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጸ። ሽዑ እቶም ሕዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቂ መዛሙርቱ አብኡ ኸም ዘየለዉ ምስ ፈለጡ ናብተን ጀላቡ ደይቦም ንኢየሱስ ኬናድይዎ ናብ ቅፍርናሆም መጹ። አብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ኸአ “ መምህር! መአዝ ደአ ናብዚ መጺእካ፧” በልዎ። ኢየሱስ ድማ “ እተናድዩኒ ዘለኹም እንጌራ በሌእኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር፥ በቲ ዝረ አኹምዎ ትእምርቲ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። እምበአር ምእንቲ እቲ ኃላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለዓለማዊ  ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸዓሩ። ምኽኒያቱ  እዚ ሓቂ ኸም ዝኾነ እግዚአብሔር አቦ ብማኅተሙ መስኪሩሉ ኢዩ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንሳቶም “ፍቃድ አምላኽ ክንመል እሲ እንታይ ንግበር፧” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ፍቓድ አምላኽ በቲ ንሱ ዝለአኾ ኽትአምኑ እዩ”  በሎም፡:

  • አስተንትኖ

“እምበአር ምእንቲ አቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ አቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለአለማዊ ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸአሩ። ። ኣብ ወንጌል ዮሓንስ ምዕራፍ 6 እቶም ንክርስቶስ  ዚስዕቡ ዝነበሩ ሕዝቢ፡ እንጌራ ከብዝሓሎም ክምግቦምን ድሕሪ ጸኒሑ፡ ንሳቶም ነታ ንሱ ዝህቦም መግቢ ደልዮም ኣሰር ኣሰሩ ክስዕብዎ ከምኡ ብዛዕባ ሙሴ ነቦታቶም ዝሀቦም ሰማያዊ መግቢ ይዛረብዎ።

እግዝኣብሔር ንሕዝቢ ኢስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ብጥሜትን ጽምእን ከይጥቅዑ ንሱ ምስኣታቶም ከም ዝጉዓዝን ከዝፍቅሮም ዝሓልየሎምን ከፍልጦም ማና ካብ ሰማይ ኣውረደሎም፡ ማይ ከኣ ካብ ከውሒ ኣንትዓሎም (ዘጽ 16፡14፡ ዘንለቁ 20፡11) ነቲ መግቢ ከኣ “እንጌራ ኣምላኽ”፣ “ሰማያዊ መግቢ”፣ “ናይ መላእኽቲ መግቢ” እናበሉ ይጽውዕዎ ነበሩ። ስለዚ አይሁዳውያን በቲ ክርስቶስ ጎይታ ዝሃቦም መግቢ ዝለዝዓገቡ፡ ነዚ መግቢ ንክህቦም ከናድይዎ ይርከቡ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበአር እቲ ሓሳባት አይሁድ ጌጋ ምኻኑ ንኸረድእ  “ እተናድዩኒ ዘለኹም እንጌራ በሌእኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር፥ በቲ ዝረ አኹምዎ ትእምርቲ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ፥ እብለኩም አሎኹ። እናበለ ክዛረቦም ን ክምልሰሎምን ይርከብ።   ክርስቶስ ነቲ ስጋዊ መግቢ ክህብ አይመጸን እንታይ ደአ መንፈሳዊ መግቢ። እቲ ናቱ ተልእኾ ነቲ ንነብስና ዝኾውን መግቢ ክሰርዕ ኢዩ አብዚ ምድሪ እዚ ዝመጸ። “እተናድዩኒ ዘለኹም”  ነዚ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ አጎስጢኖስ “ንመንፈስ ዘይኮነስ ንስጋ እናበለ ይገልጾ።

ክንደይ ኢና አብ መዓልታዊ ሕይወትና መንፈሳዊ ሕይወትና ንምምጋብ ናብ ክርስቶስ ናብ ቤተክርስቲያኑን ናቅብ ምስጢራቱን እንኸይድ አብ ጸሎት እንጽመድ። ብዙሕ ግዜ አብ ጸሎት እንጽመድ ወይ ናብ ጸሎት እንጎዪ አብ ግዜ ሽግርና ማለት ስጋዊ አድላይነት ምስ ዝህልወና ጥራይ ኢና፡ ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ክፈትሓልና እንጎዪ።

እምበአር ምእንቲ እቲ ኃላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዚህበኩም ንዘለዓለማዊ  ሕይወት ዚኸውን ምግቢ ጸዓሩ። እቲ ዓለም እትህበና መግቢ ናይዚ ዓለምን ሃላፋይን ክኸውን ከሎ እቲ  ካብ ወዲ ሰብ ማለት ካብ ክርስቶስ ጎይታና አምላክና እንረኽቦ መግቢ ግና ዘለ ዓለማዊ ሰማያዊ ምካኑ ይገልጽ፤፡ እዚ መግቢ እዚ ከአ ንሱ ጥራይ ኢዩ ክህበና ዝኽእል። አብዚ ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ አብ ዮሓ.4፡14 ዘሎ ክነንብብ ንኽ እል” እቲ አነ ዝህቦ ማይ አብኡ ንዘለ ዓለም ሕይወት ዚፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኾነሉ እዩ እምበር ንዘለ ዓለም አይክጸም እን ኢዩ” በላ፡ እታ ሰበይቲ ከአ “ ጎይታይ ኸይጸምእ እሞ ኽቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይመጽ እሲ ፥ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ” በለቶ።

“ፍቃድ አምላኽ ክንመል እሲ እንታይ ንግበር፧ ኢየሱስ ከአ “ፍቓድ አምላኽ በቲ ንሱ ዝለአኾ ኽትአምኑ እዩ”  በሎም፡፤ ማለት በቲ እግዚአብሔር አብ ንዓና ንደቂ ሰባት ካብ ሓጢአት ንምድኃን አብ መንጎና ንኽመላለስ መገዲ ድኅነት፤ መገዲ ዘለዓለማዊ ሕይወት፤ ንኽሕብር ንኽሰብኽ ዝመጸ አምላክ አብ ሕይወትና ክንቅበሎን ክንስዕቦን ክንሰምዖን።

ኢየሱስ ፍቓድ አምላኽ ክብል ከሎ ንኹሉ ነዚ አብ ዓለም ዘጋንፈና ጸገማትን መስቀውልን  እንተኾነ ተቀቢልካ ምኽአል ማለት ኢዩ። ምኽኒያቱ ባዕሉ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ዘጋነፎ ሽግራት ፍቃድካ ይኹን እናበለ ኢዩ ዝተቀበሎ። ዝለዚ ንሕናውን ነቲ ፍቃድ አምላኽ ንምፍጻም ደአ ንተዓተቅ እምበር ካብኡ ከንሃድም ክንጽዕር፡ ንፍቃድ አምላኽ ወትሩ ምእዙዛት ኮይና ክንርከብ የድሊ።  “ንስኻትኩም ግና ቕድም መንግሥቲ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ” ማቴ.6:33

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *