ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሚያዝያ – 17.2018

ዮሓ.6:30-39

ሽዑ ንሳቶም “ርኢና ኽንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ ትገብር፧ እቲ እትገብሮኸ እንታይ እዩ፧  ከምቲ ‘ኪበል ዑ ኻብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ አቦታትና አብ በረካ መና በልዑ” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ ነቲ ናይ ሓቂ እንጌራ ኻብ ሰማይ አቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ኻብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምኽኒያቱ እቲ ኻብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዚህብ ናይ አምላኽ እንጌራ እዩ” በሎም።  ሽዑ ንሳቶም “ ጎይታ፥ ነቲ እንጌራ እቲ  እንዶ ኩሉ ሳዕ  ሃበና፧ በልዎ።  ኢየሱስ ከአ ከምዚ በሎም፦ “ናይ ሕይወት እንጌራ አነ እየ፥ እቲ ናባይ ዚመጽእ አይኪጠምን፥ እቲ ብአይ ዚአምን ድማ ከቶ አይክጸምእን እዩ። ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ፥ ርኢኹምኒ ግና አይ አመንኩምንን። እቲ አቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፥ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከአ ንወፃኢ ኸቶ አይክድርብዮን እየ። ምኽኒያቱ አነ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ኽገብር አይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ካብቶም ንሱ ዝሃበኒ ዘበሉ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተሥኦም እየ እምበር ሓደ እካ አይኪጠፍ እን እዩ፤ እዚ እቲ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እዩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.