ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሚያዝያ – 17.2018

 

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.6:30-39

ሽዑ ንሳቶም “ርኢና ኽንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ ትገብር፧ እቲ እትገብሮኸ እንታይ እዩ፧  ከምቲ ‘ኪበል ዑ ኻብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ አቦታትና አብ በረካ መና በልዑ” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ ነቲ ናይ ሓቂ እንጌራ ኻብ ሰማይ አቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ኻብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ምኽኒያቱ እቲ ኻብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዚህብ ናይ አምላኽ እንጌራ እዩ” በሎም።  ሽዑ ንሳቶም “ ጎይታ፥ ነቲ እንጌራ እቲ  እንዶ ኩሉ ሳዕ  ሃበና፧ በልዎ።  ኢየሱስ ከአ ከምዚ በሎም፦ “ናይ ሕይወት እንጌራ አነ እየ፥ እቲ ናባይ ዚመጽእ አይኪጠምን፥ እቲ ብአይ ዚአምን ድማ ከቶ አይክጸምእን እዩ። ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ፥ ርኢኹምኒ ግና አይ አመንኩምንን። እቲ አቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፥ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከአ ንወፃኢ ኸቶ አይክድርብዮን እየ። ምኽኒያቱ አነ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ኽገብር አይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ካብቶም ንሱ ዝሃበኒ ዘበሉ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተሥኦም እየ እምበር ሓደ እካ አይኪጠፍ እን እዩ፤ እዚ እቲ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እዩ።

  • ኣስተንትኖ

አይሁዳውያን አቀዲሞም አብ “ፍቃድ አምላኽ ክንመልእሲ እንታይ ንግበር፧” ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም።  ኢየሱስ ከአ ከምዚ በሎም፦ “ፍቓድ አምላኽ በቲ ንሱ ዝለአኾ ኽትአምኑ እዩ” በሎም፡ ማለት አብ ክርስቶስ ። ከም ብሓድሽ አይሁዳውያን ነቲ ሕቶ ብካሊእ መገዲ የቅርብዎ፡ “ሽዑ ንሳቶም “ ርኢና ኽንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ ትገብር፧ እቲ እትገብሮኸ እንታይ እዩ፧  ገና ነቲ ክርስቶስ ብተአምራት ሓሙሽተ ሽሕ ሰብ ዝመገበ ሓደ ዓቢ ምልክት ዘደንቕ ስራሕ እግዚአብሔር ምካኑ፤ ንሱ መሲሕ እቶም ኩሎም ነቢያት ዝተነበይሉ አምላኽ ምኻኑ  አይተረደኦምን። ገና ናይ ዝሓለፈ “ከምቲ ‘ኪበልዑ ኻብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ አቦታትና አብ በረካ መና በልዑ” በልዎ። ንሳቶም ነዚ “እንጌራ መላእኽቲ ወይ እግዚአብሔር ኢሎም ይጽውዕዎ ነበሩ።  ጥበብ. 16,20 ገና ሙሴ ከም እቲ ዓቢ ነቢይ ክእመን ዘለዎ መራሒ ይሓስብዎ። ስለዚ ክርስቶስ ካብዚ ናይ ሙሴ ዝዓቢ ተአምራት ወይ ምልክት ክገቢር ነሩዎ ብአአቶም ተቀባልነት ክረክብ። “ኢየሱስ ከኣ ነቲ ናይ ሓቂ እንጌራ ካብ ሰማይ ኣቦይ ኢዩ ዝሀበኩም እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩምሲ ሙሴ ከምዘይኮነ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ ምኽንያቱ እቲ ካብ ሰማይ ዚወርድ ንዓለምውን ሕይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ ኢዩ 6፡32-33 እናበለ እቲ ሙሴ ዝሃቦም እንጌራ ሓቀና እንጌራ ናይ ሰማይ ከምዘይነበረ ይምልሰሎም። ምኽኒያቱ እቲ መግቢ እቲ ሕይወት ዝህብ አይነበረን። “አቦታትኩም አብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ” Gv 6፡49.

እቲ ሓቀና መግቢ ወይ እንጌራ ናይ ሰማይ ግና ንሞት ይስዕር ሕይወት ይህብ። እቲ ካብ ሰማይ ዚወርድ እንጌራ አምላኽ ንዓለም ሕይወት ዝህብ እንጌራ ኢዩ። ንሳቶም ከኣ “ጐይታ ነቲ እንጌራ እቲ እንዶ ኵሉ ሳዕ ሀበና (6፡34) ብማለት ነቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ሕይወት ዝህብ ናይ አምላኽ አንጌራ ንኽህቦም  ልመናኦም የቕርቡ። ንሳምራዊት ሰበይቲ ጐይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይመጽእስ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ (ዮሓ 4፡13-15)። እዚ እንጌራ እዚ እንዶ ሃበና ምስ በልዎ፡ “ናይ ሕይወት እንጌራ ኣነ ኢየ”  ክርስቶስ ብአና ብፍጡራቱ ንክብላዕ፤ እቲ ቅዱስ ሕይወቱ ንኸተሓላልፈልና – ንዑኡ ከም እንመስል ምእንቲ ክገብረና፤ ዝብላዕ እንጌራ ኮይኑ ናባና ይመጽእ።  ምኽንያቱ እግዝኣብሔር ንዓለም ስለ ዘፍቅራ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘልዓለም ሕይወት ምእንቲ ኪረክብ እምበር ከይጠፍእ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ሀቦ(3፡16)። ክርስቶስ ኣብ ክንድ ኩሉ በጃ ብምሕላፍ ንርእሱ ኣብ መሰቀል ወዓለ (11፡51)። ብማለት ሕይወቱ ብሙሉኡ ንድሕነት ሰብ ከም ዝተወፈየ ይዛረብ። ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን እምበአር ክርስቶስ ጎይታና ወትሩ ከም  እንጌራ ኮይኑ፤ ንሕና መዓልታዊ ክንምገቦ፤ ተመጊብና ከአ ሕይወት ንኽንረክብ ““ናይ ሕይወት እንጌራ ኣነ ኢየ”  እቲ ናባይ ዚመጽእ አይኪጠምን፥ እቲ ብአይ ዚአምን ድማ ከቶ አይክጸምእን እዩ” እናበለ አብ መንበረ ታቦት አብ መስዋዕተ ቅዳሴ ቀሪብና ክንምገቦ ይዕድመና አሎ።

ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ፥ ርኢኹምኒ ግና አይ አመንኩምንን። እቲ አቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፥ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከአ ንወፃኢ ኸቶ አይክድርብዮን እየ። ምኽኒያቱ አነ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ኽገብር አይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ካብቶም ንሱ ዝሃበኒ ዘበሉ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተሥኦም እየ እምበር ሓደ እካ አይኪጠፍ እን እዩ፤ እዚ እቲ ፍቃድ እቲ ዝለአኸኒ እዩ።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.