አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዝያ 19.2018

ዮሓ.6:44-51

እቲ ዝለአኸኒ አቦይ ዝሰሃቦ እንተ ዘይኮይኑ፥ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል ሓደ እካ የልቦን።  አነ ድማ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተንሥኦ እየ። አብ መጻሕፍቲ ነቢያትውን “ኩሎም ካብ አምላኽ ዝተማህሩ ኪኮኑ እዮም” ዚብል ጽሑፍ አሎ፤ እቲ ኻብ አቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ኸአ ናባይ ይመጽእ፡፡ ብዘይካ እቲ  ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ ሓደ እካ የልቦን፥ ንሱ እዩ ነቦ ዝረአዮ። እቲ ብአይ ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ናይ ሕይወት እንጌራ አነ እየ። አቦታትኩም አብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ኻብኡ ዚበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸመውት፥ ካብ ሰማይ ዘወረደ ሕያው እንጌራ አነ ኢየ፤ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸአ ሥጋይ እዩ።”

Leave a Reply

Your email address will not be published.