አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዝያ – 19.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.6:44-51

እቲ ዝለአኸኒ አቦይ ዝሰሃቦ እንተ ዘይኮይኑ፥ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል ሓደ እካ የልቦን።  አነ ድማ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተንሥኦ እየ። አብ መጻሕፍቲ ነቢያትውን “ኩሎም ካብ አምላኽ ዝተማህሩ ኪኮኑ እዮም” ዚብል ጽሑፍ አሎ፤ እቲ ኻብ አቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ኸአ ናባይ ይመጽእ፡፡ ብዘይካ እቲ  ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ ሓደ እካ የልቦን፥ ንሱ እዩ ነቦ ዝረአዮ። እቲ ብአይ ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ናይ ሕይወት እንጌራ አነ እየ። አቦታትኩም አብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ኻብኡ ዚበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸመውት፥ ካብ ሰማይ ዘወረደ ሕያው እንጌራ አነ ኢየ፤ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸአ ሥጋይ እዩ።”

  • አስተንትኖ

እቲ ዝለአኸኒ አቦይ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኮይኑ፥ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል ሓደ እካ የልቦን።  አነ ድማ በታ ዳኅረይቲ መዓልቲ ኸተንሥኦ እየ። አብ መጻሕፍቲ ነቢያትውን “ኩሎም ካብ አምላኽ ዝተማህሩ ኪኮኑ እዮም” ዚብል ጽሑፍ አሎ፤ እቲ ኻብ አቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ኸአ ናባይ ይመጽእ፡፡ ኣይሁዳውያን  እዚስ እቲ ኣቡኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍዶ ኣይኮነን? ከምይ ጌሩ ኢሉ ደኣ “ ካብ  ሰማይ ወሪደ “ይብል?” ንሳቶም ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝፈልጡ ይመስሎም ነበረ። ብሓቂ ግና ይፈልጡ ኣይነበሩን።ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉታትን እሙናትን እንተኮይና ተረኺብና ኣብ ውሽጢና ናብ ክርስቶስ ዝደፋፍድ እ መንፈስ ክስመ ዓና ኢዩ፡ ክርስቶስ ካብ እግዚኣብሔርር ከምዝመጸ ከኣ ክንፈልጦ ኢና።   ብዘይካ እቲ  ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ ሓደ እካ የልቦን፥ ንሱ እዩ ነቦ ዝረአዮ። ወዲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክፈልጦ ዝኽእል ብመንገዲ መድኃኒና ኢየኡስ ክርስቶስ ጥራይ ኢዩ። ምኽኒያቱ ንሱ ብጥራይ ኢዩ ነቦ ዝፈልጦ። እቲ ነቦ ክገልጸልና ዝመጸ አምላኽ።

“ንአምላኽ ዝረአዮ ሓደ እካ የልቦን፥ እንተኾነ እቲ አብ ሕቑፊ አቦ ዘሎ፥ እቲ በይኑ ውሉድ ገለጾ”። ዮሓ. 1:18  ፊሊጶስ “ ጎይታይ! ነቦ ደአ አርእየና እምበር  ይአኽለና” ms በሎ። ኢየሱስ ከአ ከምዚ በሎ “ እዚ ኽንዲዚ ዝአክል  ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከሎኹዶ አይፈለጥካንን ኢኻ፧ እቲ ንአይ ዝረአየ ነቦ ረአዮ፤ ከመይ ኢልካ ደአ ‘ ነቦ አርእየና ትብል አሎኻ፧ ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ክርስቶስ እምበአር  እቲ መንገዲን ሓቅን ሕይወትን ናይ ነፍሲ ወእክፍና ኢዩ: ናብቲ አቦ ዝወስድ መገዲ ኢዩ።

እቲ ብአይ ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እዚ ኢዩ ኢቲ ሎሚ ደጊሙ ዕድመ ዘቅርበልና ዘሎ ፡፤ ብአይ ዚአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። ንሕና ከም አመንቲ ዕላማናን ጸዋዕታናን  መንግስተ አምላኽ ወይ መንግስተ ሰማይ ንምውራስ ኢዩ። ንሕና አብዚ ዓለም እዚ ሓለፍቲ አጋይሽ ኢና። ስለዚ ምእንቲ እቲ ሓላፊ መግቢ ናይዚ ዓለም ዘይኮነስ፥  ምእንቲ እቲ አምላኽ ዝህበና ንዘለዓለማዊ ሕይወት ዚኸውን መግቢ ክንሰርሕ ይግበአና።  ነቲ መወዳ እታ ዘይብሉ ዘለ ዓለማዊ ህይወት ክንወርስ እናኸአልና ከለና ስለምንታይ ኢና ተስፋና አብዚ ሓላፊ ናይ ዓለም ነገራት እንገገብሮ፧ እግዚአብሔር በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ሕጉስ ሕይወት ንኽንወርስ ምስ መላእኽቱ ክነብር ቃልን ተስፋን ሂቡና ኢዩ። ስለዚ እምነትና አብኡ ብምግባር  ካብ መንገዱ  ከይወጻና ነዚ ንምጭባት ወትሩ ንስራሕ።

ቀጺሉ ክርስቶስ  ብዛዕባ እቲ ዓቢ ምሥጢረ ቁዱስ ቁርባን ይምህር። ናይ ሕይወት እንጌራ አነ እየ። ሕላዌ ክርስቶስ አብ ሕብስትን ወይኒን ዘይአምን ሰብ እዚ ትምህርቲ ኢዚ ንዑዑ ትርጉም የብሉን። ብእምነት ህላዌ ክርስቶስ አብ ህብስትን ወይንን እንተ ተቀበልና ግና  እግዚአብሔር ስጋብ ክንደይ ከምዘፍቅረና እቲ መልእኽቱ ንጹር ኢዩ።  አቦታትኩም አብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ኻብኡ ዚበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት፥ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ አነ ኢየ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸአ ሥጋይ እዩ። ”ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ምድሪ እዚ ቅ.ቁርባን ክሰርዓልና ከሎ ኢቲ ዝለዓለ ፍቅሩ ንምግላጽ ክንሱ እቲ ዝለዓለ ክግበር ዝከአል ኢዩ ገቢሩልና።  ክርስቶስ ንዓና ንደቂ አዳም ዝላዓለ ህያብ ዝሃበላ ማለት እቲ ዓርቢ አብ ቀራንዮ ምእንታና ዝተሰውዔን ዝተበጀወን ሰውነቱ ወትሩ ምእንቲ ድሕነትና አብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክስዋዕ ብአምሳል ህብስትን ወይንን ቅ.ቁርባን አቀዲሙ ሰርዓልና።

ቅዱስ ቁርባን ጎታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መግቢ ነፍስና ምእንቲ ክኾነና ቢሉ ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ስጋኡን ደሙን ዝሃበና ምሥጢር ኢዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ብርእሱ አብ ህብስትን ወይንን ብመልከዕ መስዋዕቲ ናብ አብኡ ምእንታና እንክስዋዕ ንዓና ንአመንቲ መንፈሳዊ መግቢ ክኾነና ብምልአት ህልው ይኸውን ማለት ኢዩ። ንሕና አብቲ ስጋኡን ደሙን ብምምጋብ አብ መሳዋዕቲ ክርስቶስ ንሳተፍ። ሎሚውን ክርስቶስ ጎይታና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ አነ ኢየ፤ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸአ ሥጋይ እዩ። እናበለ ነዚ ስጋ ብምምጋብ ተሳተፍቲ እቲ ዘለ ዓለማዊ ሕይወት ንኽንከዊን ይ ዕድመና አሎሞ፡ ነዚ ሃቂ እዚ ተቐቢልና ወትሩ ጸሪና ም እንቲ ድህነት ነብስና ንውሰዶ ንመገቦ። ከምቲ ቃሉ አብታ መወዳእታ ሕይወት ክንረክብ ኢና: አይክንመውትን ኢና።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

Abba Hagos Tesfagbir

Leave a Reply

Your email address will not be published.