አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዝያ 20.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ዮሓ.6:52 -59

ሽዑ ኣይሁድ  “አዝስ ሥጋኡ ኽንበልዕ ከመይ ገይሩ ኺህበና ይከኣሎ?” አናበሉ ንሓድሕዶም ተኻትዑ። ስለዚ ድማ ኢየሱስ ከምዚ በሎም፥- “ሥስጋ ወዲ ሰብ አንተ ዘይበላዕኩም፥ ደሙውን እንተዘይሰቴኹምሲ ሕይወት ከምዘይብልኩም ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አለኹ። ሥጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዝሰቲ  ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣላቶ፥ ኣነውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ አየ።  ሥጋይ ብልዒ ሓቂ አዩ እሞ፥ ደመይ ከኣ መስተ ሓቂ እዩ።  እቲ ሥጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ኣባይ ይነብር፥ ኣነውን ኣብኡ እነብር።  ከምቲ ሕያው ኣቦ ዝለኣኸኒ፥  ኣነ ኸኣ በቦ ሕያው ዝኾንኩ፥ ከምኡ ኸኣ እቲ ሥጋይ ዚበልዕ ብኣይ ሕያው ኮይኑ ኪነብር ኢዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ፥ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን፤ ነዚ እንጌራ እዚ ዚበልዕሲ ንዘለዓለም ኪነብር ኢዩ።” ኢየሱስ እዚ ኹሉ ዝተዛረቦ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጽሎት ኣይሁድ ኪምህር ከሎ እዩ።

  • አስተንትኖ

አቦታትኩም አብ በረኻ መና በልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ኻብኡ ዚበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸመውት፥ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ አነ ኢየ፤ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸአ ሥጋይ እዩ” ድሕሪ ኢሉ ምሂሩ ሽዑ ኣይሁድ  አዝስ ሥጋኡ ኽንበልዕ ከመይ ገይሩ ኺህበና ይከኣሎ?” አናበሉ ንሓድሕዶም ተኻትዑ።  ክርስቶስ ኣብ ክንድ ኩሉ በጃ ብምሕላፍ ንርእሱ ኣብ መሰቀል ኣሕለፈ። ሥጋ ኢየሱስን ደሙን እምበኣር ምእንቲ ድሕነት ዝተሰውዔን ዝተቆርሰን ኢዩ። ክርስቶስ ንኽትዖም ብምስትዋዓል ”ሥጋ ወድ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙውን እንተ ዘይሰተኹም ሕይወት ከምዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ቅዱስ ቁርባን እቲ ምስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለና ሕብረት ዚገልጽ መአዲ ኢዩ። ሎሚ ትርጉም ቅዱስ ቁርባን ምስኡን ምስ አኅዋትን አኃትን ኮይንካ አብ መአዲ ምቕራብ ማለት ኢዩ። ሉቃ. 51. .2 ሥጋኡን ደሙን ንምምጋብ እምበኣር ግድን ስርዓተ ሊጡርጊያ  የድሊ፡፤

ጐ.ኢ.ክ ቅ.ቁርባን ክሰርዕ እንከሎ ኣብ መኣዲ ኢዩ ሰሪዕዎ። ማቴዎስ ብዛዕባ’ዚ ክትርኽ እንከሎ፡ “ኪበልዑ ከለዉ እየሱስ እንጌራ ኣልዓለ፥ ኣመስጊኑ ቘሪሱ፡ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ “እዚ ሥጋይ ኢዩ፥ እንጌራ ብልዑ እናበለ ሀቦም። ጽዋዕ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ “እዚ እንቲ ብዙሓት ንኅድገት ኃጢኣት ዚፈስስ ዘሎ ናይ ሓዲሽ ኪዳን ደመይዩ እሞ ኻብዚ ኰልኹም ስተዩ” እናበለ ሀቦም (ማቴ 26፡26-28)። ስለዚ ቅዳሴ መአዲን መስዋዕትን ኢዩ። ኢየሱስ አብዚ ቅዳሴ እዚ መግብን ዝሓርር መሥዋዕትን ኮይኑ ይርከብ። ንሕና ከአ አብዚ መስዋዕቲ እዚ ብምስታፍን ብምምጋብን ህይወት ንረክብ። ከምታ ቀዳመይቲ ማኅበር አመንቲ ክርስቲያን  ሓደ ልብን፡ ሓደ ነፍስን ዝነበሩ ንሕናውን ከማኣቶም ንኽንከውን፡ ሓደ እንጌራ ክንበልዕን ኻብ ሓደ  ጽዋዕ ክንሰትን ከሎና፡ አብ ዘለዓለማዊ መርዓ ኢና ንሳተፍ ዘለና። ናይ ዘለዓለም ሕይወት ወረስቲ ንኸውን።

ሥጋይ ዚበልዕ ደመይውን ዚሰቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ፡ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ’ውን ከተንስኦ ኢየ። ሥጋይ ሓቀኛ ብልዒ ደመይውን ሓቐኛ መስተ ኢዩ። እቲ ሥጋይ ዝበልዕ `ደመይውን ዚሰቲ ኣባይ ይነብር። ኣነ’ውን ኣብኡ እነብር  ዝኸበርኩም አኅዋትን አኃትን ክርስቶስ አብዚ ምሥጢር እዚ ብመልክ ዕን እንጌራን ወይንን፡ ብፍሉይ መገዲ ኢዩ ህልው ኮይኑ ዝርከብ። በዚ ከአ አብ  መንጎና ሕያው ኮይኑ ብቅዱስ ቁርባን ገሩ ቃሉን ስጋ ኡን የሳትፈና አሎ፡፤ ቅዱስ ቁርባን ሥጋን ደምን እቲ ብር እሱ ሕይወት ዝኾነ ክርስቶስ ጎይታና ክንዲ ንዝኾነ፡ ዋህስ ዘለዓለማዊ ሕይወት ኢዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ፥ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን፤ ነዚ እንጌራ እዚ ዚበልዕሲ ንዘለዓለም ኪነብር ኢዩ።” ከምቲ ሕያው ኣብ ዝለኣኸኒ ኣነ ከኣ ብኣብ ሕያው ዝኾንኩ ከምኡ ኻኣ እቲ ሥጋይ ዝበልዕ ብኣይ ሕያው ኮይኑ ክነብር ኢየ፡ ብማለት ሕይወቱ ብሙሉኡ ንድሕነት ሰብ ከም ዝተዓደለ ይናገር። ክርስቶስ ምእንቲ ዓለም ተሰዊዑ እቲ መስዋዕቲ ሱታፌ ዘይብሉ ክተርፍ ባህ ኣይብሎን። ኣመንቲ ክሳተፍዎን ምስኡ ጽኑዕ ሓድነት ክርስቶስ ሱታፌ ንክገብር የዕድም።

ሥጋን ደምን ንኽርስቶስ ኢዩ ዝምልከት ንሱ ኢየ ስለ ዝኽዐ- ሥጋኡን ደሙን ክንበልዕ እንከሎና እምበኣር ምስኡ ኣብ መንጐ ደቂ ሰብ ኅብረትን ሓድነትን ይፍጠር። ንሱ ኣባና ይመጽእ ልብና ኣንጺሕና እንተደኣ ተቀቢልናዮ ንሱ ከምቲ ኣብኡ ዝነበረ (14፡10) ንሱ ከኣ ኣባና ይነብር። ንሕናውን ነንሓድሕድና ክንጠማመት ኣንከሎና ክርስቶስ ኢዩ ኣባይ ዚነብር ዘሎ እምበር፡ ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘሎኹ እዚ ሕጂ ብሥጋ ዝነብሮ ዘሎኩ ድማ በቲ ዘፍቅረኒ፡ ምእንታይ ከኣ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ ኣምላኽ ብምእማን ኢየ ዝነብሮ ዘሎኹ (ጋላት 2፡20)።

“እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ኅብረት ዘለዋዶ ኣይኮነትን፧ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንስ ንሕና ብዙሓት ከሎና ሓደ ሥጋ ኢና። ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና (1ቆሮ. 10፡16-17) ኣብ ክርስቶስ ዘሎና ምትእስሳር ከም ኣሕዋት ኮይና ን.ነሓድሕድና ክንፋቐር ክንረዳድእ ክንተሓጋገዝ፣ ክንመሓሓር ይሕግዘና።  እዚ ክንገብር ከኣ ክርስቶስ ብደሙን ሥጋኡን ከምኡ ብቃሉ ኣብ ማእከልና ስለ ዝርከብ ኢዩ። ህልውና ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ግን ጽምኣት ኣምላኽ ክህልወና የድሊ። “መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስጋና ንኣምላኽ ብልብኹም እናዘመርኩም፡ ንሓድሓድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ቃል ክርስቶስ ብኵሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ፡ (ቈላስይስ 3፡16) ኩሉ እቲ እንነብሮን እንገብሮን ብቃል ኣምላኽ ዝተመርሔ ክኸው ይግባእ። እንምገቦ መንፈሳዊ መግቢ ሃይሊ ክህበና ካልኦት ክርስቶስ ክገብረና ይግባእ፣ ሥጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ኣነ ኣብኡ ይነብር ንሱ/ንሳ ኸኣ ኣባይ ኢዩ ዝብለና። ክርስቶስ ኣባና ብምሕዳሩ ነዓና ኣድሒኑ ንኻልኦትውን ምኽንያት ድሕነት ንኽንከውን ኢዩ ዝዕደመና።

ክርስቶስ እምበአር መዓልታዊ ብልዑኒ ስተዩኒ ሕይወት ክትረኽቡ እናበለ ብቤተክርቲያኑ ቁዱስ ቁርባን መ አዲ ቁ.ቁርባን ክሰርዓልና ይርከብ። ነዚ ዕድመ እዚ  ተቐቢልና ከም ማርያም ሓውቲ ማርታ፡ ነቲ ቃል ጐይታ ንምስማዕ ቀዳምነት ብምሃባ ዚበለጸ ቦታ ዚሓዘት፤ ንሕና’ውን ንዕድመ ጎይታና አምላኽናን ክርስቶስ ቀዳምነት ሂብና አብ ምስማዕን ምስትንታን ቃላቱ ክንተግህ  – አብቲ መአዱውን ተሳተፍቲ ብምኻን ወረስቲ ዘለ ዓለማዊ ህይወት ንኽንከዊን እግዚአብሔር ብጸጋታቱ ይሃግዘና! አሜን።

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

አባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

Leave a Reply

Your email address will not be published.