አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዚያ 23.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ዮሓ. 10:1-10

ኣስዒቡ ኸኣ ኢየሱስ ከምዚ በለ፦ “ እቲ ናብ ደምበ ኣባጋዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻሊእ ወገን ዚሓኩር፥ ንሱ ሰራቒን ጉሒላን ከም ዝኾነ በሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እቲ  ብአፍ ደገ ዚአቱ ግና ንሱ ጋሳ አባጋዕ እዩ። ንእኡ እቲ ሓላው አፍ ደገ ይኸፍተሉ፥ እተን አባጋዕውን ድምጹ ይሰምዓ፥ ነተን አባጊዑ ኸአ ብብስመን ጸዊ ዑ የውፍረን። ንኹለን እተን አባጊዕ ምስ አውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ፥ እተን አባጊዕውን ድምፁ ስለ ዘለልያ ይስዕብኦ። ንጋና ግና ድምፁ ስለ ዘየለልያ፥ ኻብኡ ይገልባ እምበር አይስዕባኦን እየን።” ኢየሱስ ነዚ ምሰላ እዚ መሰለሎም፥ ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም አየስተውዓልዎን።

ስለዚውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከምዚ በሎም፦ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ እቲ አፍ ደገ አባ ዕ አነ እየ። እቶም ቅድመይ ዝመጹ ኹላቶም ሰረቅቲን ጎሓሉትን እዮም፥ እተን አባጋዕ ግና አይሰምዓኦምን እየን፡፤ እቲ አፍ ደገ አነ እየ፤ ብአይ ዚአቱ ኪድኅን እዩ፤ ኪአቱን ኪወፍርን እዩ፤ መጋሰይውን ኪረክብ እዩ። ሰራቒ ኪሰርቕን ኪሓርድን ኬጥፍ እንተዘይኮይኑ  አይመጽእን እዩ፤ አነ ግና ሕይወት ምእንቲ ኺረክባ፥ ብምልአትውን ምእንቲ ኺረክባ እየ ዝመጻኹ።

  • ኣስተንትኖ

መድሓኒና ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌሉ ንሱ ንሱ እቲ ሕያዋይ ጋሳ ምካኑ ይገልጽ ።  እግዚኣብሔር አምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ መግዛእቲ ግብጺ ነጻ ንምውጻእ ዝመርሑ ሰባት ብምጽዋዕ፦ ወትሩ ክጋሲዮምን ክሓልየሎምን ክመርሖም ተረኽበ። እቲ ናብ ደምበ ኣባጋዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻሊእ ወገን ዚሓኩር፥ ንሱ ሰራቒን ጉሒላን ከም ዝኾነ በሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ። እቲ  ብአፍ ደገ ዚአቱ ግና ንሱ ጋሳ አባጋዕ እዩ። “መን ኢቲ ሓቀኛ  ሕያዋይ ጋሳ ዝበሃል እቲ  ብአፍ ደገ ዚአቱ፣  እቲ ኣብ ትምህርተ ቤተክርስቲያኑ እሙን ኮይኑ ዝርከብ፣ ክርስቶስ እዚ ዓይነት ምሳሌ ማለት ጋሳን መጋሰን ብምጥቃም  ነቲ መለኮታዊ ሰማያዊ ሓቂ ንኽምህሮም ይጽዕር። ሎሚውን ንዓና በዚ ቃል እዚ ጌሩ ንነፍሲ ወከፍና ይምህረና ኣሎ። ሎሚ  ኣብ ዙሪያና ዘሎ  ዘይንቡር ወይ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ድምጽታት ጎሲና ነቲ ብመንገዲ ቤተክርስቲያኑ ዝመጸና ድምጺ ክርስቶስ ጎይታና ክንሰምዕን ክነለልን ክንስዕቦን ንጽዋዕ ኣለና። መግቢ ሕይወትና ክንረክብ እንተደሊና። ክርስቶስ ብቤተክርስቲያኑ ርግጽነት ሂቡና ኒዩ፡  ምንጪ ጸጋታኡ ኣብ ብምስጢራቱ ይዕድለና ኣሎ ወይ ሰሪ ዑልና ። ንኹሉ ሰሪዑዎ ሓሊፉ ኢዩ ስለዚ ወትሩ ከም ጋሶት ኮይኖም ናብቲ ቅኑዑ መገዲ ዝመርሑና ዝጋሱዩና ኣለዉና።

ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ናይ ሎሚ ቃል አምላኽ ብምሳሌ አብጊዕ ኢሉ ዝጽውዖም ዘሎ  ንሕዝበ እግዚአብሔር የመልክት ንነፍሲ ወከፍና የመልክት።  “ እግዚአብሔር አምላኽ ምኻኑ ፍለጡ፥ ንሱ ፈጠረና፥ ንሕና ናቱ ኢና፥ ንሕናስ ሕዝቡ፥ አባጌዕ መጋሴኡ ኢና። ይብል መዝ.100,3-4.  ከም ሕዝቡ መጋስኡ ሕዝቢ ኸአ  ድምጺ አምላኽና  ሰሚዒና ክጋዓዝ ንጽዋዕ። እተን አባጋዕውን ድምጹ ይሰምዓ፥ እዚ ምስማዕ እዚ እቲ ምስ አምላኽና ዘለና ግላዊ ርክብ የስምዕ። ንጋና ግና ድምፁ ስለ ዘየለልያ፥ ኻብኡ ይገልባ እምበር አይስዕባኦን እየን።” ሕዝቢ እግዚአብሔር ነቶም ካብ እግዚአብሔር ዘይተልእኩ  አይሰምዖምን። ነቶም ሓቀኛ ተልእኾ ዘይብሎም አይቅበሎምን፡    ክርስቶስ እምበአር እቲ ሓቀና ጋሳ መገዲ ድኅነት ዝሕብርን ዝመርሕን ኢዩ። እት ሓቀና መገዲን ሓቅን ህይወትን እዩ።

ኢየሱስ ነዚ ምሰላ እዚ መሰለሎም፥ ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም አየስተውዓልዎን። ትምህርቲ ክርስቶስ ክርድ እዎ አይከአሉን። ስለዚውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከምዚ በሎም፦ “ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፥ እቲ አፍ ደገ አባዕ አነ እየ። እቶም ቅድመይ ዝመጹ ኹላቶም ሰረቅቲን ጎሓሉትን እዮም፥ እተን አባጋዕ ግና አይሰምዓኦምን እየን። ክርስቶስ እምበአር አብዚ ንሱ እቲ ናብ ድኅነት ናብቲ ሓቀኛ  ሕይወት ድኅነት ዝወስድ ዝመርሕ መገዲ ምኻኑ ደጊሙ የረጋግጸሎም። ክርስቶስ  እቲ አፍ ደገ መንግስተ አምላኽ ኢዩ፡፤ እቲ አፍደገ ናብ ድኅነት ዝወስድ ኢዩ። አብቲ እግዚአብሔር አምላክና ዘዳለወልና መንግስተ አማልኽ ንምውራስ ብእኡ ክንሓልፍ አለና።

እቲ አፍደገ አነ እየ፤ ብአይ ዚአቱ ኪድኅን እዩ፤ ኪአቱን ኪወፍርን እዩ፤ መጋሰይውን ኪረክብ እዩ። ሰራቒ ኪሰርቕን ኪሓርድን ኬጥፍ እንተዘይኮይኑ  አይመጽእን እዩ፤ አነ ግና ሕይወት ምእንቲ ኺረክባ፥ ብምልአትውን ምእንቲ ኺረክባ እየ ዝመጻኹ። ዝኸበርኩም አኃዋት ሃንቲ መንገዲ ኢያ ዘላትን ናብቲ መጋሰ ክርስቶስ ፤ እቲ ብኽርስቶስ ዝሃልፍ ምስኡ ብህብረት ይነብር፡ ኪአቱን ኪወፍርን እዩ፤ እዚ ኢቲ ምልአት ናይ ሕይወት የስምዕ። ምሉእ ሕብረት ምስቲ ሓቀና ጋሳ ምህላው ። ክርስቶስ ሕይወቱ ምእንቲ ድኅነት ይህብ፡፤  ሰራቒ ኪሰርቕን ኪሓርድን ኬጥፍ እንተዘይኮይኑ  አይመጽእን እዩ፤ አነ ግና ሕይወት ምእንቲ ኺረክባ፥ ብምልአትውን ምእንቲ ኺረክባ እየ ዝመጻኹ።

ኢየሱስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ሰብ ናብ መንግስተእ ሰማይ ንምምላስን ነቲ ብኃጢአት ተባላሹ ዝነበረ መለኮታዊ መልክዑን ናብ ናይ ፈለማ መልክዑ ንምምላስ ኢዩ ነሩ፡፤ ስለዚ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ጋሳና ኢዩ – ንሕና ከኣ መጋሰ ኢና። ንሱ እቲ ሓቀና መገዲ ወይ ኣፍደገ ክንኣተወሉ ዘለና ማዕጾ ኢዩ። እቲ ሰላም ዚህብ አምላኽ፥ ብደም እቲ ናይ ዘለ ዓለም ኪዳን ገይሩ ንጎይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትንሳእ ዓቢይ ጋሳ አባጊዕ ዝገበሮ፥ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ የዕጥቕኩም። ዕብ.13.203

ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

ኣባ ሓጎስ ተስፋጋቢር

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.