አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዝያ – 24.2018

ኣቦና አብ ሰማያት ትነብር . ……….
ሰላም ንዓኪ ኦ ማሪያም ………..
ስብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

ዮሓ. 10:22-30

ሽዑ አብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ዝተመረቐሉ በዓል በጽሐ፥ ጊዜኡ ኸአ ኽረምቲ ነበረ። ኢየሱስ ድማ አብ ቤት መቕደስ አብ ገሊላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። ሽዑ አይሁድ አኽበብዎ እሞ “ ክሳዕ መአዝ ኢኻ ሰንፈላል እትገብረና፧ ንስካ ኽርስቶስ እንተ ደአ ኾንካ አግሂድካ ንገረና” በልዎ። ኢየሱስ ከአ “ ነጊረኩም አይአመንኩምንን። ንአይ ዚምስክረለይ እዚ ብስም አቦይ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብርታት እዩ። {ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም} ካብተን አባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም አይትአምኑን ኢኹም። እተን አባጊ ዐይ ግና ድምፅይ ይሰምዓ እየን፥ አነ ኸአ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እህበን፥ ንዘለዓለም ድማ አይጠፍአን እየን፥ ካብ ኢደይውን ዚምንዝዐን ሓደ እካ የልቦን። እቲ ንአአተን ዝሃበኒ አቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ፥ ካብ ኢድ አቦይ ክምንዝዐን ዚኽእል ከአ ሓደ እካ የልቦን። አነን አቦይን ሓደ ኢና” እናበለ መለሰሎም።

ኣይሁዳዊያን ነቲ እንታይነት ናይ ክርስቶስ ክፈልጡ ድልየት ከምዘለዎም ንኽፈልጡ።  ክሳብ መዓስ ኢኻ ሰንፈላል ክትገብረና ንስኻ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንካስ ኣግሂድካ ንገረና እንዳበሉ ይሓትዎ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነጊረኩም ኣይ ኣመንኩምንን። ንኣይ ዚምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ።  ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተ ኣባጊዐይ ስለዘይኮንኩም ኣይትኣምንኑን ኢኹም ይብሎም። እተን ኣባጊዐይ ግና ድምጸይ ይሰምዓ እየን፡ ኣነ ከኣ ኣለልየን፡ ንሳተንውን ይስዕባኒ። ኣነ ከኣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እህበን።

ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጺሩ እቲ ምስክሩ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ከምዝኾነ ይዛረብ። ነዚ ምስክርነት እዚ ግና ኣይሁድ ኣይቅበሉዎን። ምኽንያቱ ከምቲ ባዕሉ ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ  ካብ ኣባጊዑ ስለዘይነበሩ ኣይሰምዑዎን። ኣባጊዕ ክርስቶስ ግና ድምጺ ጎይታኣን ይሰምዓ። እቲ ንሱ ዝመህረንን ዝሕብረንን  መገዲ ይስዕባ። ኣብ ውሑስ ቦታ ከኣ ይመላለሳ። ምኽንያቱ ሓለዋ እግዚኣብሔር ኣብን ወልድን  ስለዘለዎን። ምኽንያቱ እዞም ክልተ ኣካል ናይ ስላሴ ብኅብረት ስለዝነብሩ፡ ሓደ ስለዝኾኑ። ባዕሉ ኣብ ፍቕዲ 30 ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና እናበለ ይዛረብ። ኣብኦም ከኣ ሕይወት ይረኽባ። በዚ ቃል ክርስቶስ   እንታይነቱ ይገልጽ። እዚ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ዝብል ቃል ክርስቶስ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ዕንቅፋት ኮነ። ሰብ ኮሎኻ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካ እንዳበሉ ክኸሱዎ ተረኽቡ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል እምበኣር ክርስቶስ ብየውሃንስ ወንጌላዊ ገሩ ዘመሓላልፈልና ትምህርቲ፡ እንታይነት ሕዝበ እግዚአብሔር ምስ ክርስቶስ ክህልወን ዘለዎ ርክብ ኢዩ። ንሕና ኣባጊዕ መጋሰ ሕዝበ እግዚአብሔር ኢና። ጋሳና ከኣ ባዕሉ ክርስቶስ ኢዩ። ምስ ጋሳና እንታይ ዓይነት ርክብ ኢዩ ዘለና፡ ወይ ከኣ  እንታይ ዓይነት ርክብ ኢዩ ክህልወና  ዘለዎ። ኣባጊዕ ወይ መጋሰ ክርስቶስ ምኻና ብኸመይ ኢዮም ሰባት ዘለሉዩና።

ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁዳዊያን እንታይ ኢዩ ዝበሎም፥ ኣባጊዐይ ድምጸይ ይሰምዓ እየን፡ ኣነ ኸኣ ኣለልየን፡ ንሳተንውን ይስዕባኒ። ንዘለዓለምውን ኣይክጠፍኣን ኢየን። ስለዚ መለለይና ከም ኣመንቲ ወይ ኣባጊዕ ክርስቶስ ንቃል ኣምላኽ ሰሚዕኻ ምኽኣል ኢዩ። ድምጺ ክርስቶስ ምስማዕ ኢዩ። አበይ ኢና ድምጺ ክርስቶ እንሰምዕ፡ል ዕሊ ኹሉ አብቲ ስቕታን ተመጽጦን ዝመልኦ  ጸሎት – አብ አስተንትኖ ቃል አምላኽ – አብ ተሳትፎ ስርዓት አምልኾ። ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና ድንግል ማሪያም። ነቲ ንሱ ዝብለና ኩሉ ምግባር ኢዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ምስማዕ ኢዩ ዝመጽእ። ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፥ እቲ  ንቓለይ ዚሰምዕ፥ በቲ ዝለኣኸኒውን ዚኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣላቶ፥ ይብለና የውሃንስ ኣብ ሞራፍ 5፡24 ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ስዝሰምዕ እዩ እቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ አብ መጋሰ ክርስቶስ ክነብር ዝኽእል።

ኣሕዋት ንኽርስቶስ ምስማዕ ማለት እንታይ ማለት ኢዩ፡ ንዕኡ ምስዓብ ማለት ኢዩ። ብትብዓት ከም ጴጥሮስ ጎይታይ ንስኻ ናይ  “ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ  ኽንከይድ፡ ንሕናስ ንስኻ እቲ ቕዱስ ናይ ኣምላኽ ምኻንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣሎና” ኢልካ ምኻኣል ኢዩ። ንሱ እምበኣር ህያዋይ ጋሳ ኢዩ። ምእንቲ ኣባጊዑን ሰማዕቱን ሕይወቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ፈቃርን ርሕሩሕን ኣምላኽ ኢዩ። ንሓዋሪያቱ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ምስበሎም ኣብ የውሃንስ 14:6 ቶማስ ከኣ “ጎይታይ ናበይ ከምእትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፡ ነቲ መገዲ ደኣ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ” ምስበሎ    ኢየሱስ “ መንገዲን ሃቅን ሕይወትን ኣነ ኢየ” እንዳበለ ይምልሰሉ። እቲ ድምጺ ስጋስዮ ዝሰምዕን፡ ዝስዕብን  ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይህልዎ።

ብሓት ንአብን ንወልድን …………::

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.