አስተንትኖ ቃል አምላኽ ሚያዚያ – 25.2018

ከምዚውን በሎም፦ “ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ፡ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስበኹ፥እቲ ዝአመነን ዝተጠምቀን ኪድኅን እዩ፤ እቲ ዘይአመነ ግና ኪኹነን እዩ። ነቶም ዚአምኑ እዚ  ምልክት  አዚ ኪስዕቦም እዩ፦ ብስመይ አጋንንቲ ኼውፅኡ፥ ብሓድሽ ቃንቃ ከአ ኺዛረቡ፥ አትማን ኪኅዙ፥ ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸአ ከቶ አይኪጎድኦምን እዩ፤ አእዳዎም አብ ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሓውዩ እዮም።”

መድኃኒና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ፥ አብ የማን አምላኽውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወጺኦም አብ ኩሉ ሰበኹ፤ ጎይታ ኸአ ምስአቶም ይዓዩ፥ ነቲ ቓልውን በቲ ዜሰንዮ ተአምራት የጽንዖ ነበረ። አሜን!

Leave a Reply

Your email address will not be published.